Obchodní právo

Obchodní právo se zaměřením na právo obchodních společností a závazkové právo je jednou z hlavních specializací naší kanceláře. Naše oddělení však poskytuje i poradenství v dalších oblastech, které s obchodním právem souvisí, jako je např. soutěžní právo, právo duševního vlastnictví, administrativní právo, právo nemovitostí, telekomunikační právo, PPP (public private partnerships) či finanční právo. Naše klienty zastupujeme i v případě obchodněprávních sporů.


Naší snahou je, aby v naší kanceláři klienti z řad podnikatelů nalezli spolehlivé a vyvážené právní poradenství nejvyšší odborné úrovně ve všech aspektech (nejen) obchodního práva. V rámci našeho právního poradenství vycházíme ze zkušeností získaných v průběhu naší dlouholeté práce pro profesionály v oboru a klademe důraz na jejich praktické potřeby a obchodní zájmy.


Pro naše klienty poskytujeme kompletní zázemí v obchodněprávní oblasti, od běžného poradenství a přípravy veškerých obchodněprávních dokumentů, přes akutní telefonické a emailové rady a konzultace až po průběžné zpracovávání právních aktualit ve vybraných oblastech.


Služby související s právním poradenstvím v oblasti obchodního práva poskytují právníci Randl Partners vždy na míru. Naši klienti mohou očekávat vysoce individuální přístup k jejich záležitostem. Dlouholetá praxe a hluboké znalosti obchodního práva, zajištěné specializací všech členů obchodněprávního týmu na obchodní právo a s ním související oblasti, jsou zárukou profesionality veškerých našich služeb.


Úzká spolupráce s pracovněprávním týmem Randl Partners nám umožňuje poskytovat komplexní řešení právních problémů našich klientů i při koupi a převodech společností a podniků či jejich transformacích, kde dochází k propojení obou těchto významných právních odvětví.

Naše aktivity

Členové našeho týmu se účastní činnosti právních asociací jako IBA (Mezinárodní asociace advokátů), ČASP (Česká asociace pro soutěžní právo) či Asociace PPP. Dále publikujeme v různých odborných časopisech specializujících se na oblast obchodního práva. Naše články či rozhovory s námi naleznete v rubrice Publikace.