Mgr. et Mgr. Irena Lišková - partner

IČ: 73611158

Ev. č. ČAK: 13994

ID datové schránky: xa3852j

Specializace

Obchodní a občanské právo se zaměřením na právo obchodních společností, právo nemovitostí a smluvní právo; ochrana osobních údajů se zaměřením na GDPR; trestní odpovědnost právnických osob

Dosavadní praxe

Spolupracující advokát, Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha

Advokátní koncipient, Randl Partners, Praha

Advokátní koncipient, Žižka & Partners, Praha

Externí konzultant pro sociálně-právní oblast, Ledax, a.s., České Budějovice

Asistent probačního úředníka, Probační a mediační služba ČR, České Budějovice

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora - advokát

Jazyky

Čeština, angličtina - aktivní znalost slovem i písmem

Němčina - pasivní znalost