JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. - jednatel

IČ: 66220866

Ev. č. ČAK: 3380

ID datové schránky: xq2dqhx

Specializace

Kolektivní vyjednávání, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, dočasné přidělování zaměstnanců, ukončování pracovních poměrů, reorganizace, personalistika

Dosavadní praxe

Jednatel, Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha

Externí vyučující pracovního práva na Katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty UK

Partner, PRK Partners s.r.o., Praha

Associate, Gleiss Lutz Hootz Hirsch & Partner, Praha a Stuttgart

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha - Ph.D.

Univerzita Roberta Schumana, Štrasburk

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha - Mgr. / JUDr.

Hodnocení

Chambers Europe 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012 - „Star Individual“ – přední odborník na pracovní právo s výjimečnou reputací ve svém oboru

Who's Who Legal 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012 - „doporučována v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti”

Expert Guides - zařazována mezi hlavní světové odborníky ("Best of the Best") na pracovní právo i v kategorii "Women in Business Law" 

Best Lawyers 2018-19, 2015, 2014 a 2013 - vyhodnocena jako jedna z nejlepších právníků v České republice specializujících se na pracovní právo a zaměstnanost

Best Lawyers - Lawyer of the Year 2012 - vyhodnocena jako nejlepší právník v oboru pracovního práva

PLC Which Lawyer? a PLC Cross-border Handbooks - Pracovní a zaměstnanecké výhody - „vedoucí odborník v oblasti pracovních a zaměstnaneckých výhod“

Právník roku v oboru pracovní právo 2007 - vyhlašováno právnickými profesními komorami (advokátní, soudcovskou, podnikových právníků) a časopisem EPRAVO

Forbes 2015, 2016 a 2017 - zařazena mezi 100 nejvylivnějších žen Česka

Právní rádce 2016 - jmenována mezi nejvýznamnějšími českými právničkami v oboru advokacie

Členství v profesních sdruženích a dalších orgánech

Česká advokátní komora - advokát

Pracovní komise Legislativní rady vlády - člen Komise pro veřejné právo III - pracovní právo a sociální věci

European Employment Lawyers Association (EELA, Evropské sdružení advokátů specializujících se na pracovní právo) - člen výboru, zástupce za ČR

Czech Employment Lawyer Association (CzELA) - člen

Zprostředkovatel pro řešení kolektivních sporů - registrována v seznamu vedeném MPSV

Národní expert European Centre of Expertise ("ECE")

Jazyky

Čeština, angličtina, francouzština - aktivní znalost slovem i písmem