ANAG

Přehled rozhodovací praxe / Z aktuální judikatury (1-2/2016)

Praktická personalistika / I v letošním prvním vydání tohoto odborného dvouměsíčníku  můžete najít příspěvek Michala Vrajíka. V rubrice Přehled rozhodovací praxe se zabývá nejzajímavějšími judikáty, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU.
Dále se autor v rubrice Z aktuální judikatury zabývá problematikou tří judikátů Nejvyššího soudu ČR týkajících se příjímání organizačních změn za kraj, jednání vůči zaměstnancům za kolektivní statutární orgán a vztahem odstupného a kompenzace poskytnuté Úřadem práce.

Datum: 14. ledna 2016
Z aktuální judikatury - 12/2015

Mzdová účetní / V prosincovém čísle se Michal Vrajík zaměřil na dva judikáty Nejvyššího soudu ČR. První se zabývá zásadou rovného zacházení při sjednávání mzdy a druhý judikát se týká pracovníhé úrazu na pracovní cestě.

Datum: 1. prosince 2015
Monitoring zaměstnanců

Praktická personalistika / Tereza Kadlecová obohatila poslední letošní číslo Praktické personalistiky článkem, který se věnuje ožehavému tématu, a to monitoringu zaměstnanců. Tereza se ve svém příspěvku věnuje nejen důvodům sledování, ale také i metodám takového sledování a právní úpravě monitoringu.

Datum: 11. listopadu 2015
Na co pamatovat při zavádění práce z domova

Praktická personalistika / Další letošní číslo obohatil Michal Vrajík také článkem, v němž popisuje způsob, jak správně zavést práci z domova. Michal v článku poskytuje i praktické rady, na které by zaměstnavatel měl při zavádění takovéto práce pamatovat.

Datum: 9. listopadu 2015
Přehled rozhodovací praxe

Praktická personalistika / V dalším čísle Michal Vrajík přispěl shrnutím nejzajímavějších judikátů, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU.

Datum: 9. listopadu 2015
Srážky ze mzdy při změně zaměstnavatele / Z aktuální judikatury - (10/2015)

Mzdová účetní / Michal Vrajík obohatil desáté číslo Mzdové účetní svým příspěvkem, který se věnuje srážkám ze mzdy při změně zaměstnavatele. Michal dále přispěl do rubriky Z aktuální judikatury, kde popisuje a komentuje dva rozsudky Nejvyššího soudu ČR, první z nich se týká okamžitého zrušení pracovního poměru z důvodu odmítnutí výkonu práce pro zdravotní nezpůsobilost a druhý se zabývá doručováním písemností zaměstnancům na jejich poslední známou adresu.

Datum: 1. října 2015
Lze se vyhnout přechodu práv a povinností?

Praktická personalistika / Nataša Randlová a Michal Vrajík se ve svém článku věnují problematice přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a to zejména ve vztahu ke kontroverznímu názoru Nejvyššího soudu ČR v jeho nedávné judikatuře, podle něhož zaměstnavatelé a zaměstnanci mohou v zásadě zcela vyloučit ustanovení zákoníku práce o přechodu práv a povinností.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 9. září 2015
Přehled rozhodovací praxe / Z aktuální judikatury (9-10/2015)

Praktická personalistika / Do zářijového čísla přispěl Michal Vrajík již tradičně do rubriky Přehled rozhodovací praxe shrnutím nejzajímavějších judikátů, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU. Z aktuální judikatury potom rozebírá rozsudek Nejvyššího soudu ČR, který se zabývá nepřímým útokem na majetek zaměstnavatele v podobě sjednání zakázky pro konkurenci.

Datum: 8. září 2015
Z aktuální judikatury - 9/2015

Mzdová účetní / V devátém čísle Mzdové účetní se Michal Vrajík zaměřil na dva rozsudky Nejvyššího soudu ČR. První se týká rozhodného okamžiku pro výpočet průměrného výdělku po okamžitém zrušení pracovního poměru a druhý se zabývá lhůtou pro dání výpovědi při soustavném méně závažném porušování povinností.

Datum: 1. září 2015
Dočasné přidělování zaměstnanců - jak je využívat efektivně

Praktická personalistika / Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá se ve svém článku detailně věnují problematice dočasného přidělování zaměstnanců a čtenářům představují praktické tipy, jak tento institut správně využívat. Mimo jiné autorky vysvětlují rozdíl mezi dočasným přidělováním a agenturním zaměstnáváním, popisují průběh a možné varianty dočasného přidělení a shrnutí náležitosti nezbytné smluvní dokumentace.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 10. července 2015
Přehled rozhodovací praxe / Z aktuální judikatury (7-8/2015)

Praktická personalistika / Do letního čísla odborného dvouměsíčníku přispěl Michal Vrajík již tradičně do rubriky Přehled rozhodovací praxe shrnutím nejzajímavějších judikátů, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU. V rubrice Z aktuální judikatury poté autor rozebírá judikát NSČR s tématem konkurenční doložky.

Datum: 9. července 2015
Svéprávnost a pracovněprávní vztahy / Z aktuální judikatury - 7-8/2015

Mzdová účetní / Michal Vrajík obohatil letní dvojčíslo Mzdové účetní svým příspěvkem, který se věnuje svéprávnosti v pracovněprávních vztazích. Dále přispěl do rubriky Z aktuální judikatury, kde popisuje dva judikáty Nejvyššího soudu ČR, první z nich se týká porušení prevenční povinnosti zaměstnancem a druhý se zabývá odškodněním nemoci z povolání a výpočtem průměrného výdělku podnikatele.

Datum: 30. června 2015
Z aktuální judikatury - 6/2015

Mzdová účetní / V šestém čísle Mzdové účetní se Michal Vrajík zaměřil na nový judikát Nejvyššího soudu ČR, který se týká souběhu funkcí. 

Datum: 28. května 2015
Mezinárodní prvky v pracovněprávních vztazích

Praktická personalistika / Tentokrát se Tereza Kadlecová ve svém příspěvku zaměřila na mezinárodní prvky v pracovněprávních vztazích. V článku uvádí mimo jiné i praktické příklady stanovení rozhodného práva a odkazuje na relevantní judikáty SD EU.

Datum: 28. května 2015
Přehled rozhodovací praxe / Z aktuální judikatury / 6+1 TIP (5-6/2015)

Praktická personalistika / V dalším letošním dvojčísle přispěl Michal Vrajík do rubriky Přehled rozhodovací praxe shrnutím nejzajímavějších judikátů, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU.

Dále se autor v rubrice Z aktuální judikatury zabývá problematikou odstupného poskytovaného při rozvázání pracovního poměru dohodou a šikanózním využíváním sjednaného druhu práce.

V neposlední řadě přispěl Michal Vrajík v tomto čísle také svým článkem 6+1 TIP, v němž poskytuje praktické tipy k uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti.

Datum: 12. května 2015
GPS ve služebních vozidlech aneb malý čip = velká komplikace?

Praktická personalistika / Tereza Kadlecová obohatila další vydání Praktické personalistiky článkem, který se týká problematiky GPS ve služebních vozech. Ve svém příspěvku popisuje právní úpravu, povinnosti zaměstnavatelů i případné sankce za jejich porušení.

Datum: 12. května 2015
Z aktuální judikatury - 5/2015

Mzdová účetní / V pátém čísle Mzdové účetní se Michal Vrajík zaměřil na dva nejzajímavější judikáty z aktuálních usnesení Nejvyššího soudu ČR.

Datum: 23. dubna 2015
Z aktuální judikatury - 4/2015

Mzdová účetní / Pro dubnové číslo okomentoval Michal Vrajík aktuální judikát Nejvyššího soudu s tématem odškodnění nákladů na péči jiné osoby (21 Cdo 1451/2013). 

Datum: 26. března 2015
Z aktuální judikatury - 3/2015

Mzdová účetní / V březnovém čísle Michal Vrajík komentuje dva rozsudky Nejvyššího soudu ČR. V prvním rozhodnutí se věnuje rozlišení obecné odpovědnosti za škodu a porušení prevenční povinnosti zaměstnance. Druhý judikát se týká porušení písemné formy u mzdového výměru.

Datum: 16. března 2015
Přehled rozhodovací praxe / Z aktuální judikatury (3-4/2015)

Praktická personalistika / V dalším letošním čísle přispěl Michal Vrajík do rubriky Přehled rozhodovací praxe shrnutím nejzajímavějších judikátů, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU. Dále v rubrice Z aktuální judikatury autor rozebírá skutkové vymezení důvodu okamžitého zrušení a problematiku vymezení zrušovaných pozic v rozhodnutí o organizačních změnách.

Datum: 16. března 2015
Z aktuální judikatury - 2/2015

Mzdová účetní / Ve druhém letošním čísle se Michal Vrajík věnuje dvěma judikátům Nejvyššího soudu ČR. První rozhodnutí se zabývá posuzováním míry zavinění zaměstnance při vzniku škody na straně zaměstnavatele. Druhý judikát se potom týká úrazu při mimopracovní sportovní aktivitě, která souvisí s reprezentací zaměstnavatele.

Datum: 26. ledna 2015
Přehled rozhodovací praxe / Z aktuální judikatury (1-2/2015)

Praktická personalistika / I v prvním vydání letošního roku přispěl Michal Vrajík do rubriky Přehled rozhodovací praxe shrnutím nejzajímavějších judikátů, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU. Ve výběru aktuální judikatury poté autor rozebral tři judikáty Nejvyššího soudu ČR. První rozsudek se věnuje konkludentní dohodě o rozvázání pracovního poměru, druhý se týká přechodu práv a povinností a zkušební doby a poslední pojednává o okamžitém zrušení pracovního poměru pro dlouhodobé porušování povinností.

Datum: 1. ledna 2015
Z aktuální judikatury - 12/2014

Mzdová účetní / V prosincovém čísle se Michal Vrajík zaměřil na dva judikáty Nejvyššího soudu ČR. První se zabývá tématem souběhu funkcí technického manažera a člena představenstava a druhý judikát se týká nárokové a nenárokové složky mzdy.

Datum: 1. prosince 2014
Postavení zaměstnance při úpadku zaměstnavatele

Mzdová účetní / Michal Vrajík v prosincovém čísle Mzdové účetní přispěl článkem, který se týká postavení zaměstnance při úpadku zaměstnavatele. Věnoval se tomu, co může zaměstnanec při úpadku zaměstnavatele očekávat a jakým způsobem může chránit svá práva.

Datum: 1. prosince 2014
Z aktuální judikatury

Praktická personalistika / V rubrice Z aktuální judikatury Michal Vrajík rozebírá rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v otázkách porušení povinnosti zaměstnance zjištěné monitoringem a konkludentního, resp. faktického pracovního poměru a odpovědnosti za pracovní úraz.

Datum: 15. listopadu 2014
Přehled rozhodovací praxe

Praktická personalistika / Do prvního vydání odborného dvouměsíčníku přispěl Michal Vrajík shrnutím nejzajímavějších judikátů, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU.

Datum: 15. listopadu 2014
Smrt zaměstnavatele z pohledu zaměstnance

Mzdová účetní / Michal Vrajík se ve svém příspěvku věnuje tématu smrti zaměstnavatele - fyzické osoby. Z hlediska pracovněprávních předpisů věnuje autor pozornost především otázce trvání pracovního poměru a finančním záležitostem. 

Datum: 1. listopadu 2014
Z aktuální judikatury - 11/2014

Mzdová účetní / V listopadovém čísle se Michal Vrajík zaměřil na judikát Nejvyššího soudu ČR s tématem práva na vydání bezdůvodného obohacení a související dobré víry.

Datum: 1. listopadu 2014
Z aktuální judikatury - 10/2014

Mzdová účetní / V říjnu přispěl Michal Vrajík do Mzdové účetní svým komentářem k aktuálnímu rozsudku Nejvyššího soudu k prokazování schodku u dohody o hmotné odpovědnosti (21 Cdo 2536/2013).

Datum: 1. října 2014
Zaokrouhlování, nebo pečlivá evidence zlomků pracovní doby?

Mzdová účetní / Zářijové číslo Mzdové účetní obohatil svým článkem o zaokrouhlování pracovní doby Michal Vrajík. Nejdříve se v něm věnoval problémům, které spočívají v neproplácení zlomků přesčasové práce, a následně se zabýval otázkou napracovávání zameškaných zlomků směn. Obě tato dílčí témata přitom ilustroval na modelových případech.

Datum: 8. září 2014
Z aktuální judikatury - 9/2014

Mzdová účetní / V září přispěl Michal Vrajík do Mzdové účetní svým komentářem k aktuálnímu rozsudku Nejvyššího soudu o nákladech dohody o prohloubení kvalifikace (21 Cdo 97/2013) a komentářem k rozsudku týkajícího se možnosti zaměstnavatele nevyhovět žádosti o kratší pracovní dobu (21 Cdo 1821/2013).

Datum: 8. září 2014
Počítání času aneb Stačí mi to poslat poštou v pondělí?

Mzdová účetní / Prázdninové dvojvydání Mzdové účetní nabízí do třetice článek Michala Vrajíka ohledně problematiky počítání času. Autor nejprve věnuje svou pozornost tématu o lhůtách a dobách, a následně rozebírá zvláštní odchylky u počítání času v jednotlivých zákonech a jiných právních předpisech.

Datum: 8. července 2014
Z aktuální judikatury - 7 + 8/2014

Mzdová účetní / Červencovo-srpnové dvojčíslo Mzdové účetní obsahuje komentář Michala Vrajíka k aktuálnímu rozsudku Nejvyššího soudu o okamžitém zrušení pracovního poměru pro nesplnění pokynu (21 Cdo 1271/2013) a komentář k rozsudku o podpisu výpovědi jednatelem na základě plné moci (21 Cdo 1183/2013).

Datum: 8. července 2014
Smrt zaměstnance z pohledu zaměstnavatele

Mzdová účetní / Smrt zaměstnance patří mezi nejzávažnější sociální události. Rodina tím přichází o jednoho  ze svých členů, zhoršuje se tím pochopitelně i její sociální situace - v návaznosti na úmrtí často  dochází ke změnám v životním stylu apod. Kromě rodiny, příbuzných a známých zesnulého  však smrt zaměstnance zasahuje i zaměstnavatele, který na jedné straně přichází o člena svého pracovního  týmu, na straně druhé mu však mohou zároveň vzniknout či zaniknout některá práva nebo povinnosti.  Na stránkách červencovo-srpnového dvojčísla Mzdové účetní rozebírá  toto citlivé téma  z pohledu zaměstnavatele  Michal Vrajík.

Datum: 8. července 2014
Z aktuální judikatury - 5/2014

Mzdová účetní / V květnovém vydání časopisu Mzdová účetní se Michal Vrajík věnoval dvěma aktuálním judikátům Nejvyššího soudu. První z nich se dotýká otázky podpisů u výpovědí z pracovního poměru (21 Cdo 2955/2012) a druhý rozebírá zánik pracovního poměru při vzniku funkce statutárního orgánu (21 Cdo 3250/2012).

Datum: 7. července 2014
Z aktuální judikatury - 6/2014

Mzdová účetní / Michal Vrajík se v červnovém vydání opět věnuje novým judikátům Nejvyššího soudu. Nejprve se zabývá tématem výkonu výdělečné činnosti ve výpovědní době (21 Cdo 339/2013) a následně komentuje judikát o příčinné souvislosti u organizačních změn (21 Cdo 790/2013).

Datum: 7. července 2014
Insolvence zaměstnance a povinosti s ní spojené

Mzdová účetní / Od 1. ledna 2008 přinesl insolvenční zákon do českého práva možnost fyzických osob v úpadku požádat o oddlužení, pro něž se vžil lidový termín „osobní bankrot“. Tato lákavá možnost počala být využívána velmi pozvolna, avšak v současnosti již každý měsíc žádá o povolení oddlužení více než 2 000 lidí. Co však podání insolvenčního návrhu znamená pro zaměstnavatele dlužníka? Jak se o podaném insolvenčním návrhu zaměstnavatel dozví? A musí na tuto situaci nějak reagovat? Touto problematikou se v květnovém vydání časopisu zaobírá Michal Vrajík.

Datum: 7. května 2014
Z aktuální judikatury - 4/2014

Mzdová účetní / Pro dubnové číslo vybral Michal Vrajík dva aktuální judikáty s tématem okamžitého zrušení pracovního poměru pro pokus krádeže majetku zaměstnavatele (21 Cdo 1496/2013) a přechodu práv a povinností při prodeji movitýcvh věcí (21 Cdo 753/2013). 

Datum: 1. dubna 2014