Ius Laboris publikace

Ius Laboris Knowledge Base

Jednotlivé členské advokátní kanceláře aliance Ius Laboris vydávají pravidelně odborné články porovnávající důležité aspekty právní regulace pracovního práva v různých státech. V rámci této spolupráce vznikla databáze Ius Laboris Knowledge Base, kde jsou všechny tyto publikace k dispozici široké veřejnosti.

Právníci Randl Partners do databáze přispěli např. následujícími články:

Evropské pracovněprávní reformy 2015 - autorka: Nataša Randlová

Nové nařízení o zaměstnávání cizinců - autoři: Nataša Randlová, Lucie Hořejší

Česká republika: Změny právní úpravy pracovního práva v roce 2013 a výhled na rok 2014 - autoři: Nataša Randlová, Lucie Hořejší

Mezinárodní odborné skupiny

V rámci úzké mezinárodní spolupráce členů Ius Laboris dochází k pravidelným setkáním specializovaných skupin expertů, jejichž výsledky jsou následně zveřejňovány on-line ve formě publikací a brožur. Široké spektrum probíraných témat se týká oblastí pracovního práva, zaměstnanosti, vyplácení pojistných dávek, zaměstnaneckých výhod nebo např. imigrace.

Mezi dalšími byly zveřejněny např. tyto publikace (pouze v anglickém jazyce):

Vysílání zaměstnanců v rámci Evropy - s příspěvkem Nataši Randlové

Outsourcing a zaměstnávání - s příspěvkem Nataši Randlové a Romany Kaletové

Výpověď z pracovního poměru napříč Evropou - s příspěvkem Nataši Randlové

Spolupráce a vzdělávání

Jedním z hlavních prvků globální spolupráce v rámci Ius Laboris je sdílení odborných znalostí a zkušeností mezi členskými kancelářemi a spolupráce při přípravě vzdělávacích materiálů určených klientům. V tomto směru jsou připravovány užitečné publikace, bulletiny či semináře, které jsou prostřednictvím advokátních kanceláří distribuovány klientům. Jejich hlavním cílem je upozornit na možné pracovněprávní problémy jak na celosvětové, tak na regionální a lokální úrovni.

Ius Laboris vydala v nedávné době dvě publikace, jejichž cílem je pomoci zaměstnavatelům orientovat se v problematice diskriminace a sexuálního obtěžování na pracovišti.

Publikace s názvem Prevence sexuálního obtěžování obsahuje cenné rady a opatření, která mají zaměstnavatelům pomoci účinně předcházet sexuálnímu obtěžování na pracovišti v různých zemích světa. Do této publikace přispěla též Nataša Randlová kapitolou věnující se prevenci sexuálního obtěžování v České republice. Celou publikaci naleznete zde.

Druhá z uvedených publikací se nazývá Antidiskriminační právo v Americe a zabývá se právem zakazujícím diskriminaci v různých státech obou amerických kontinentů. Publikace se též věnuje rozdílům v jednotlivých právních úpravách, jejichž původ lze vystopovat až v koloniální minulosti jednotlivých zemí. Celou publikaci naleznete zde.