Ostatní publikace

Alkohol do půl promile nemusí být důvodem pro výpověď

Právní rádce / Nataša Randová se v příspěvku neztotožňuje s rozhodnutím Nejvyššího soudu, podle něhož neprůkazné a nevýznamné množství alkoholu neovlivňuje schopnost a bezpečnost práce.

"Prakticky tak odepřel zaměstnavateli možnost zaměstnance za porušení povinnosti - požití alkoholu před nástupem do práce - sankcionovat."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 29. května 2017
Soud: Pivo v práci není problém

Lidové noviny / Nejvyšší soud se postavil na stranu zaměstnance, který dostal výpověď kvůli zjištění 0,32 promile alkoholu v krvi. Tématem se zabývaly  Lidové noviny 3. dubna. Mezi odborníky, kteří se k případu vyjadřovali, byla také advokátka Nataša Randlová. Judikát považuje za nebezpečný precedent.

"Názor, jejž teď vyslovily soudy, fakticky vede ke schvalování toho, aby určitá míra ovlivnění alkoholem na pracovišti byla tolerována."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 3. dubna 2017
Soud o práci provětrá peněženku

Lidové noviny / Advokátka Nataša Randlová se vyjadřuje v textu, který vyšel 13. března, k problematice  soudních sporů o neplatnost výpovědi, vyplacení peněz nebo odškodnění za pracovní úraz.

"Lidé by měli mít před podáním žaloby proti firmě na paměti délku řízení. Bude to hodně dlouhé a hodně bolestné, budou v tom vždy oni sami osobně zainteresováni. Kdežto zaměstnavatel to řeší jen nákladově." 

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 9. března 2017
O kuřácích ve vlastní firmě by měl mít podnikatel přehled

Ihned.cz / V pondělním vydání přílohy HN POdnikání vyšel článek, v němž se Nataša Randlová vyjadřuje k problematice regulace kouření na pracovišti. Dobrým řešením pro evidenci kuřáckých přestávek jsou čipové karty. Některé firmy zavádějí výjimky pro kouření elektronických cigaret.

"Nataša Randlová však takovou výjimku nepodporuje, podle ní je kouření elektronické cigarety srovnatelné s klasickou cigaretou, a to i z důvodu omezené koncentrace pracovníka. Současně takové jednání nedoporučuje z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 6. března 2017
Stejná práce, různé mzdy? Firmy často platí zaměstnance podle regionu, porušují zákoník práce

INFO.cz / Na webu Info.cz vyšel 18. února článek, v němž se Nataša Randlová zabývala problematikou regionálně rozdílné výše mzdy za stejnou práci. Pokud jedna firma, která má pobočky po celé republice, dává svým zaměstnancům různou mzdu podle toho, ve které části země pracují, porušuje zákoník práce.

„Advokátka Nataša Randlová upozorňuje, že ze strany inspektorátu práce hrozí pokuta až 500 000 Kč za správní delikt na úseku odměňování zaměstnanců. Sám zaměstnanec může také zaměstnavatele žalovat u soudu kvůli nerovnému zacházení a dožadovat se stejné mzdy jako má jeho kolega, který vykonává práci stejné hodnoty."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 18. února 2017
Nevyčerpaná dovolená je často chybou zaměstnance

Ihned.cz / V pondělním vydání přílohy HN Podnikání vyšel článek, v němž se Nataša Randlová vyjařovala k problematice čerpání dovolené. Režim je jasně upravený zákoníkem práce, ale zaměstnavatel má možnost do úpravy zasahovat.

"Podle advokátky a odbornice na pracovní právo Nataši Randlové může být dovolená zaměstnance převedena do dalšího kalendářního roku, jen když vyčerpání brání překážky v práci na straně zaměstnavatele nebo naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 5. prosince 2016
Pracovní právo 2017: snadnější výpovědi a přísnější home office

Idnes.cz / V Hospodářských novinách vyšel 30. listopadu článek, který přibližuje nejdůležitější změny, jimiž projde v roce 2017 pracovní právo. Nataša Randlová komentovala novinky související s odesíláním výpovědi a nové povinnosti v podobě odborné zkoušky pro finanční poradce a prodejce úvěrů.

"Finanční poradci a prodejci úvěrů budou muset nejen vykonat odbornou zkoušku, ale také mít čistý trestní rejstřík v oblasti majetkových a hospodářských trestných činů. Ohledně jejich majetku by také nemělo být v posledních pěti letech vydáno rozhodnutí o úpadku. Podle advokátky Nataši Randlové zákon povede k velkému propouštění v bankách a finančních institucích, protože zaměstnanci často nebudou schopni nové podmínky splnit."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 30. listopadu 2016
Vyhazov pro couravého zaměstnance

Lidové noviny / Článek Nataši Randlové týkající se opuštění pracoviště bez souvislosti s výkonem práce.

"Nejvyšší soud konstatoval, že svévolné opuštění pracoviště bez souvislosti s výkonem práce, byť  rámci

sjednaného místa výkonu práce, zakládá porušení pracovní povinnosti zaměstnance."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 21. listopadu 2016
Potíže s autoritami v zaměstnání aneb Já to vím nejlíp...

Právní rádce / Nataša Randová se v příspěvku zabývá nerespektováním formálních autorit v zaměstnání a povinností zaměstnanců plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy.

"Univerzální rada k řešení tohoto problému na závěr by mohla znít: kdo nerespektuje autoritu nadřízeného, ať podřízeným zkrátka není. Nic lepšího k řešení problematických vztahů na pracovišti v tuhle chvíli české pracovní právo nenabízí."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 7. října 2016
Brněnská Phonexia potřebovala experta z Indie. Na pracovní povolení ale čekala tři měsíce

Hospodářské noviny / Článek o zaměstnávání cizinců s příspěvkem od Ondřeje Chlady z AK Randl Partners.

"Úprava cizineckého práva je u nás složitá a nepřehledná. Kvůli tomu fungují úřady ři vyřizování žádostí pomalu."

Datum: 30. září 2016
Vyhazov za "love story" na pracovišti

Lidové noviny / Článek Nataši Randlové týkající se tématu vyhazovu za milostný románek na pracovišti.

"Poučením z tohoto rozhodnutí je zejména skutečnost, že pokud zaměstnanec naváže milostný či jiný vztah s kolegou, kolegyní nebo obchodním partnerem zaměstnavatele, tak pouhé navázání takového vztahu není důvodem k ukončení pracovního poměru zaměstnance ze strany zaměstnavatele. Důvodem ukončení pracovního poměru však mohou být okolnosti, které s navázáním milostného vztahu souvisejí."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 19. září 2016
Bonus za neabsenci je špatně, v praxi se ale osvědčuje

Ihned.cz / Rozhovor s advokátkou Natašou Randlovou pro Hospodářské noviny o tzv. bonusech za neabsenci.

"Jde vesměs o finanční odměnu za to, že člověk nechybí v práci. Firmy to mají nastaveno různě. U jednoho zaměstnavatele to je bonus za přítomnost v práci, u dalšího odměna za to, že odpracuje všechny směny, nebo se odměna označí jako bonus za docházku."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. srpna 2016
Dovolená není darem zaměstnavatele

Novinky.cz/ Rozhovor s advokátkou Natašou Randlovou o problematice vybírání dovolené a porovnání s jinými státy.

Dle odbornice na pracovní právo Nataši Randlové by se mělo uplatnit pravidlo: "Zaměstnanec by se měl vždy chovat tak, aby zaměstnavatele (respektive jeho zájmy) svým chováním nepoškodil." Ovšem zohledněn by měl být i druh práce, kterou zaměstnanec vykonává.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 4. února 2016
Stát bude trestat nerovnost platů mužů a žen. Do firem začnou chodit speciální inspektoři

Ihned.cz / V pondělním vydání Hospodářských novin byl otisknut článek, ve kterém se Nataša Randlová vyjádřila k problematice kontroly ze strany inspektorátu práce týkající se nerovnosti platů mužů a žen.

Podle advokátky a odbornice na pracovní právo Nataši Randlové práci soudům i inspektorům komplikuje jen velmi obecně napsaný zákon: "Příslušný paragraf je natolik široký, že když nemá zaměstnavatel ve vnitřním předpisu napsáno, že prodavač muž má 15 tisíc a prodavač žena má 10 tisíc, tak pro inspektory bude hodně obtížné prokázat, že jediným důvodem rozdílné mzdy je pohlaví."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. února 2016
Personalista u soudu

Moderní řízení / V říjnovém vydání Moderního řízení Nataša Randlová obohatila článek, který se týká personalistů a jejich účasti na soudním jednání. Nataša Randlová čtenářům sdělila, jak v praxi vypadá účast personalistů u soudu a dále také popsala některé zajímavé judikáty Nejvyššího soudu v oblasti ukončování pracovního poměru.

Článek vyšel v říjnovém čísle (10/2015) odborného měsíčníku Moderní řízení, vydavatelství Economia, str. 56 - 59.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 27. října 2015
Technická novela zákoníku práce nabyla účinnosti 1. 10. 2015

PSK (Wolters Kluwer) / Další číslo PSK obohatil Michal Vrajík svým článkem a komentářem k technické novele zákoníku práce, která nabyla účinnosti dne 1. 10. 2015. Michal v článku rozebírá a popisuje veškeré změny, které nám tato novelizace přinesla.

Datum: 13. října 2015
Odstupné při skončení pracovního poměru

PSK (Wolters Kluwer) / Michal Vrajík se ve svém článku věnoval problematice odstupného při skončení pracovního poměru. Ve svém příspěvku nejen velmi podrobně rozebral zákonnou úpravu odstupného a s tím spojené daňové aspekty, ale také čtenářům sdělil, jak ve své judikatuře na tuto problematiku nahlíží Nejvyšší soud.

Datum: 12. října 2015
Šikanózní způsob výkonu práva zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci

Právní prostor / Lucie Hořejší a Petra Šmirausová se v příspěvku věnují rozsudku Nejvyššího soudu ČR, který zakazuje zaměstnavatelům přidělovat zaměstnancům šířeji sjednaný druh práce šikanozním způsobem.

Datum: 29. září 2015
Přechod práv a povinností při změně dodavatele

Právní prostor / Nataša Randlová se v příspěvku zabývá tématem přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při změně dodavatele a důsledky jeho současné právní úpravy. Problematiku přiblížuje na shrnutí dvou evropských judikátů, o které se celý přechod práv mezi dodavateli opírá.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 27. července 2015
Kurzarbeit po česku

Právní prostor / Nataša Randlová a Michal Peškar se ve svém článku věnují novele zákona o zaměstnanosti, kterou poslanecká sněmovna schválila 17. června 2015 a která má umožnit zavedení tzv. kurzarbeitu. Jedná se o novinku ve formě státní podpory, která má pomoci zaměstnavatelům překlenout obtížná období, aniž by museli propouštět své zaměstnance.

Datum: 3. července 2015
Okamžité zrušení pracovního poměru ve světle aktuální judikatury (2.)

PSK (Wolters Kluwer) / Michal Vrajík se ve svém článku znovu ponořil do problematiky okamžitého zrušení pracovního poměru, opět z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR. Ve druhém dílu se přitom zaměřil na okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele.

Datum: 2. července 2015
Nevyčerpaná dovolená musí být proplacena i po smrti zaměstnance

Právní prostor / Nataša Randlová se spolu se Sophií Bessiosso v článku vrhla do řešení nelehké otázky, a to, zda-li je možné požadovat proplacení nevyčerpané dovolené i po smrti zaměstnance, ačkoliv zaměstnanec o čerpání dovolené za svého života nepožádal.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. července 2015
Okamžité zrušení pracovního poměru ve světle aktuální judikatury (1.)

PSK (Wolters Kluwer) / Ve svém článku se Michal Vrajík věnuje tématu okamžitého zrušení pracovního poměru. K problematice přistupuje z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR a v této části se věnuje okamžitému zrušení ze strany zaměstnance.

Datum: 4. června 2015
Minimální mzda v Německu

Právní prostor / Ve svém článku se autoři Nataša Randlová a Tomáš Neuvirt věnují problematice minimální mzdy ve spolkové republice Německo, která zde platí od 1. 1. 2015. Meritem článku je zejména dopad minimální mzdy na cizí zaměstnance a zaměstnavatele, kterých se nová úprava dotýká také.

Datum: 14. května 2015
Co dál se zákoníkem práce?

PSK (Wolters Kluwer) / Michal Vrajík se ve svém článku věnuje problematice nejasností obsažených v současném znění zákoníku práce, kterých je podle slov autora v textu zákona mnoho. Čtenářům tak přibližuje například problematiku vedoucích zaměstnanců, propouštění zaměstnanců, kteří nejsou schopni vykonávat dosavadní práci ze zdravotních důvodů, nebo otázku souběhu výpovědi a neschopenky.

Datum: 23. dubna 2015
Jak na konto pracovní doby

Moderní řízení / Autorky Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá ve svém článku představují institut konta pracovní doby, jeho základní principy, administrativu spojenou s jeho zavedením a následné fungování v praxi.

Článek vyšel v listopadovém čísle (11/2014) odborného měsíčníku Moderní řízení, vydavatelství Economia, str. 50-51.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 20. listopadu 2014
Zvýšení minimální mzdy

Právní prostor / Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá se ve svém článku věnují zvýšení minimální mzdy, které bude od 1. ledna 2015. Ve článku se mimo jiné dočtete, jak se zvýšení minimální mzdy projeví ve výši odvodů zaměstnavatelů na zdravotní pojištění v případě neplaceného volna či neomluvených absencí zaměstnanců.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 30. října 2014
Konkludentní dohoda o rozvázání pracovního poměru

Právní prostor / Lucie Hořejší se ve svém článku věnuje judikátu Nejvyššího soudu, který se zabýval problematikou skončení pracovního poměru konkludentní dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Datum: 22. října 2014
Zaměstnávání cizinců: Zaměstnanecké karty

Czech business and Trade / Ondřej Chlada ve svém článku shrnuje problematiku zaměstnávání cizinců v České republice a zaměřuje se na nově zavedený institut tzv. zaměstnaneckých karet. Autor se primárně snažil vysvětlit systém zaměstnávání cizinců v ČR a popsat povinnosti, které musí být splněny, aby cizinec pracovní povolení dostal.

Autoři / spoluautoři: Mgr. Ondřej Chlada
Datum: 15. září 2014
Dovolená v kostce

PSK (Linde) / V červencovém vydání  hovoří na aktuální téma o dovolené Romana Náhlíková Kaletová. Ve svém článku rozebírá zákonnou úpravu dovolené; říká, kdy nárok na dovolenou za kalendářní rok vzniká, v jakém rozsahu, a také to, kdy může zaměstnanec dovolenou vyčerpat a jaké jsou případné důsledky jejího nevyčerpání.

Datum: 3. července 2014
Dopřejme zákoníku práce klid

Profit / V květnu proběhla konference, ktará probírala možnosti reformy trhu práce. Lze český trh pláce reformovat dva roky po novele zákoníku práce? K těmto otázkám v článku vyjadřili svůj názor Jan Zikeš a Nataša Randlová.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 30. června 2014
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů – nový směr v rozhodování Nejvyššího soudu

PSK (Linde) / Romana Náhlíková Kaletová informuje ve svém článku o rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2013. V předmětném rozsudku se soud  odchýlil od své původní judikatury, podle které rozvázání pracovního poměru  zaměstnance s dosavadním zaměstnavatelem a uzavření nové pracovní smlouvy  s přejímajícím zaměstnavatelem nemohou vyloučit právní následky skutkového  děje, s nímž zákon spojuje přechod práv a povinností.

Datum: 5. června 2014
Nový občanský zákoník v personální praxi - díl 3.

PSK (Linde) / V posledním dílu článku o dopadech nového občanského zákoníku na personální praxi se Nataša Randlová a Lucie Hořejší věnují zavedené praxi stran pracovněprávních vztahů, odškodňování pracovních úrazů a pravidlům ohledně vydávání vnitřních předpisů zaměstnavatele.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 5. února 2014
Nový občanský zákoník v personální praxi - díl 2.

PSK (Linde) / Také druhý díl článku Nataši Randlové a Lucie Hořejší se věnuje dopadům nového občanského zákoníku na personální praxi. Čtenáře tentokrát autorky seznamují s rozdělením stran smluvního vztahu na silnější a slabší, s během prekluzivní lhůty v pracovněprávních vztazích a novou právní úpravou započtení a dohod o srážkách ze mzdy.  

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 6. ledna 2014
Zaměstnanec musí chránit citlivá data

MF DNES / Nataša Randlová se v krátkém rozhovoru pro deník MF DNES vyjadřuje k nedávnému úniku citlivých dat o příjmech vysokých manažerů České spořitelny.  

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 3. ledna 2014
Nesrozumitelná výpověď se může zaměstnavateli vymstít

Hospodářské noviny / V pondělním vydání Hospodářských novin v příloze Podnikání byl otisknut rozhovor s Natašou Randlovou, v němž se zabývala hlavně změnami, které do pracovního práva přinese nový občanský zákoník. Primárně se probíraly dopady na malé a střední firmy.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 9. prosince 2013
Nový občanský zákoník v personální praxi - díl 1.

PSK (Linde) / Nataša Randlová a Lucie Hořejší se ve svém článku věnují dopadům nového občanského zákoníku na personální praxi. Čtenáře tak seznamují s tím nejdůležitějším, co nový občanský zákoník této oblasti přinese. Zejména se pak věnují zdánlivému právnímu jednání, předsmluvní odpovědnosti a adhezním neboli formulářovým smlouvám.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 2. prosince 2013
K účinkům lékařského posudku pro účely výpovědi z pracovního poměru

PSK (Linde) / Rozhodnutím, ve kterém se Nejvyšší soud ČR zabývá vlivem lékařského posudku o zdravotní nezpůsobilosti na možnost rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí, provádí a s jeho účinky seznamuje autor článku David Borovec.

Autoři / spoluautoři: Mgr. David Borovec
Datum: 1. listopadu 2013
Náhrada stravovacích výdajů v cizí měně a posouzení pojmu zahraniční pracovní cesta

PSK (Linde) / Nataša Randlová se ve svém článku věnuje judikátu, ve kterém se Nejvyšší soud ČR vyjádřil k nároku na náhradu stravovacích výdajů v cizí měně, posouzení pojmu zahraniční pracovní cesta a náhradám při sjednávání místa výkonu práce, popřípadě pravidelného pracoviště v zahraničí.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 2. září 2013
Jak na diskriminaci a obtěžování na pracovišti

HRM / Klienti advokátní kanceláře se v poslední době často na autorky článku obrací s prosbou o pomoc. Bohužel v českých podmínkách, na rozdíl například od USA, zatím žádné závazné či alespoň doporučené postupy pro případy možné diskriminace neexistují. Tento článek by se tak mohl stát praktickým návodem „jak na to“.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. srpna 2013
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu podniku

PSK (Linde) / Nataša Randlová se ve svém článku věnuje judikátu, který je důležitý především pro zaměstnance, kteří chtějí napadnout rozvázání svého pracovního poměru. Judikát je zajímavý tím, že v něm Nejvyšší soud konstatoval, že pokud dojde před podáním žaloby, nebo i v průběhu soudního sporu k přechodu práv a povinností, je třeba, aby soud prohlásil neplatnost rozvázání pracovního poměru vůči oběma zaměstnavatelům, nikoli jen vůči původnímu zaměstnavateli.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 3. června 2013
Jak přistupovat k pracovnělékařským službám?

Právní rádce / Ilustrace: Nikkarin / Od 1. dubna 2013 jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci a lékaři povinni řídit se v plném rozsahu novou právní úpravou pracovnělékařských služeb, obsaženou v zákoně o specifických zdravotních službách. Přechodná ustanovení zákona, která umožnila zaměstnavatelům ještě rok po účinnosti zákona (tj. do 31. března 2013) postupovat podle starých předpisů, již nelze nadále využívat. Co je tedy nutné dodržet? Na to v článku odpovídají Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá.  

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 30. května 2013
Brigádníci už nebudou muset pokaždé na vstupní lékařskou prohlídku

Hospodářské noviny / JUDr. Natašu Randlovou citovaly Hospodářské noviny v souvislosti s novelou zákona o specifických zdravotních službách, podle které by se povinné vstupní prohlídky od dubna již neměly týkat všech brigádníků (zaměstnanců na dohodu o provedení práce a zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti).

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 22. ledna 2013
Firmy čeká kvůli důchodové reformě více papírování

Hospodářské noviny / V Hospodářských novinách vyšel v příloze Podnikání dne 17. prosince 2012 článek Barbory Kudrhalt Suché reagující na změny, které od 1. 1. 2013 přinese důchodová reforma. Zabývá se zde především otázkou, jaké nové povinnosti vzniknou v souvislosti s reformou zaměstnavatelům.

Datum: 17. prosince 2012
Diskriminace koncipientek - a bude hůř

Lidové noviny / V příloze Právo a Justice LN vyšel na začátku listopadu 2012 hlavní text o možném prodloužení praxe pro advokátní koncipienty na pět let. Tento text zkoumá dopad takové změny na mladé právničky.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 15. listopadu 2012
Zaměstnávání cizinců: pracovní povolení a povolení k pobytu

Doing Business / Pro účely zaměstnávání cizinců nejsou občané členských států EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska českým právem považováni za cizince. V podmínkách českého pracovního práva požívají stejného postavení jako občané České republiky a tudíž po nich není vyžadováno povolení k pobytu ani pracovní povolení, pokud se chtějí nechat zaměstnat.

Autoři / spoluautoři: Mgr. Ondřej Chlada
Datum: 1. listopadu 2012
Změny v Zákoníku práce účinné od 1. ledna 2012

Doing Business / Novela Zákoníku práce přinesla množství změn, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2012. Hlavním cílem tohoto článku je shrnout ty nejvýznamější změny, specielně pak ty, co ovlivnily vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Datum: 1. listopadu 2012
Švarcsystém v otázkách a odpovědích

iHNED.CZ / Co je to švarcsystém? Proč státu švarcsystém vadí? Jak probíhá kontrola a co všechno mohou inspektoři požadovat? Odpovědi na tyto a více otázek naleznete v článku.

Datum: 5. října 2012
Kulatý stůl: jaké největší problémy vidíte v současném pracovním právu?

Právní rádce / Nataša Randlová diskutuje u kulatého stolu s Ladislavem Smejkalem a Petrem Hůrkou o nejpalčivějších problémech současného pracovního práva. Všichni tři experti se postupně vyjadřují např. k problematice tzv. švarcsystému, agentur práce nebo přechodu práv a povinností.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. srpna 2012
Přechod práv a povinností v praxi

Právní rádce / Vedle diskuse u kulatého stolu přispěla Nataša Randlová do srpnového Právního rádce také svým článkem o změnách v úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Autorka upozorňuje, že ne všechny změny naplnily očekávání, a uvádí dva konkrétní příklady, které se v praxi zdají být nejproblematičtější.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. srpna 2012
Pozor! někdy je třeba přepracovat i staré smlouvy

Finanční management / Rozhovor s Natašou Randlovou se zaměřuje na změny zákoníku práce účinné od 1. 1. 2012. Velké téma letošního roku je tentokráte pojato spíše z ekonomického pohledu. Článek tak představuje oblasti, v nichž došlo kvůli změnám ke zvýšení nákladů pro firmy a naopak oblasti, v nichž je možné díky změnám zákoníku práce ušetřit.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. června 2012
Agentury se obětují pro státní rozpočet

Ekonom / Nataša Randlová se ve svém sloupku zaměřuje na bizardní novelu zákona o zaměstnanosti, která od ledna letošního roku znemožňuje agenturám práce zaměstnávat osoby se zdravotním postižením pro dočasné přidělování dalším zaměstnavatelům. Autorka v takové legislativní změně odhaluje skutečný účel novely, kterým je nový nemalý příjem státního rozpočtu.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. června 2012
Jen smlouva švarcsystém neskryje

Strategie / Nataša Randlová a Ondřej Chlada se vracejí k nové úpravě nelegální práce, která je v platnosti od ledna 2012. Autoři srovnávají dopady úpravy v její komplexnosti a upozorňují, že reálný vztah a jednání smluvních stran v praxi budou mít vždy přednost před jakkoli vyšperkovanou smlouvou, když bude obcházet zákon.

Datum: 1. června 2012
Kouření na pracovišti

Rodinné listy / Nataša Randlová a David Borovec přispěli do čtvrtého čísla měsíčníku Rodinné listy článkem, v němž shrnuli problematiku kouření na pracovišti a související práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Datum: 1. dubna 2012
Lékařské prohlídky zvednou náklady mnoha firmám

Hospodářské noviny / Článek Hospodářských novin, s přispěním Barbory Kudrhalt Suché, se věnuje změnám v hrazení pracovnělékařské péče v souvislosti s účinností nového zákona o specifických zdravotních službách. Zejména upozorňuje na problémy, které nová úprava přinese zaměstnavatelům i uchazečům o zaměstnání.

Datum: 30. března 2012
Víme, jak se vyhnout švarcsystému. Hrozí za něj až desetimilionová pokuta

iHNED.cz / Hospodářské noviny a Nataša Randlová přinášejí 10 tipů, jak se vyvarovat rizikům dostat milionové pokuty za tzv. švarcsystém, který je od nového roku považován za nelegální práci.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 30. ledna 2012
Jak se projevuje novelizace ZP v praxi?

People Management Forum / V rozhovoru vedeném formou chatu na webových stránkách HR online zodpovídala Nataša Randlová desítky dotazů týkajících se praktické stránky novely zákoníku práce.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 24. ledna 2012
Deset velkých změn v zákoníku práce

HR forum / V prvním letošním čísle odborného měsíčníku HR Forum Nataša Randlová shrnuje nejdůležitější změny zákoníku práce účinné od 1. ledna 2012.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 10. ledna 2012
Změny v pracovním a sociálním právu

Rodinné listy / Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá přispěly do druhého čísla nového měsíčníku Rodinné listy článkem, v němž přehledně shrnuly nejdůležitější změny v pracovním právu a sociálních předpisech, k nimž došlo od 1.1.2012.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. ledna 2012
Návrat z mateřské dovolené

Rodinné listy / Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá přispěly do pilotního čísla nového měsíčníku Rodinné listy, jehož tématikou je - zjednodušeně řečeno - právo a rodina. Časopis se v prodeji objeví v lednu 2012 a pod taktovkou šéfredaktorky Daniely Kovářové bude každý měsíc přinášet informace a postřehy z rozličných právních oblastí, které souvisejí s pojmem rodina.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. prosince 2011