Ostatní publikace

Zaměstnanci a sociální sítě. Důsledky kritiky zaměstnavatele na Facebooku

Ius Laboris/ S rostoucí oblibou sociálních sítí může zaměstnanec během chvilky nenávratně poškodit dobrou pověst svého zaměstnavatele - stačí si na něj například prostřednictví Facebooku pěkně zanadávat. Nataša Randová a Lucie Brázdová v článku vysvětlují, jak se k takovému chování zaměstnance staví judikatura a jaké z ní plynou pro zaměstnance důsledky.

Datum: 22. ledna 2019
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích

Práce a mzda/ Nejvyšší soud vydal v nedávné době rozhodnutí, podle kterého je třeba na ustanovení zákoníku práce aplikovat občanskoprávní úpravu stavení prekluzivních lhůt účinnou od 1. 1. 2014. Po odpadnutí zákonné překážky, která způsobuje stavení lhůty, tak jednotlivé lhůty poběží ještě 6 měsíců, což s sebou v pracovním právu přináší celou řadu problémů. Nataša Randlová a Lucie Brázdová kromě samotné kauzy shrnují také prekluzivní lhůty v zákoníku práce, kterých se rozhodnutí Nejvyššího soudu týká.

Datum: 18. září 2018
Úprava pracovní doby

ČT24 / Michal Peškar vystoupil na ČT24, v rámci odpoledního zpravodajského bloku od 16:45 hod. objasňoval právní aspekty úpravy pracovní doby. 

Autoři / spoluautoři: Mgr. Bc. Michal Peškar
Datum: 20. září 2017
Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů

Práce a mzda/ Na konci července nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, spolu s ní došlo ke změnám v zákoníku práce nebo zákonu o inspekci práci. Nataša Randlová a David Smolař přibližují praktické dopady na zaměstnavatele v oblasti agenturního zaměstnávání či zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. & David Smolař
Datum: 20. září 2017
Na vysouzené peníze si nesáhnete

Lidové noviny / Advokátka Nataša Randlová v rozhovoru líčí, jaké trable nese spor ukřivděného zaměstnance s firmou, a kritizuje častá dovolání k Nejvyššímu soudu a ústavní stížnosti. Na praxi to doléhá velmi negativně, protože když se spor táhne dlouhé roky, není právo postaveno najisto.

"Soudní řízení by mělo být  dvoustupňové a mimořádné opravné prostředky by se měly využívat jen v mimořádných případech."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 25. července 2017
Jaká kritika nejenom zaměstnavatele je (ne)oprávněná

Práce a mzda / Nataša Randlová a Michal Peškar se ve svém příspěvku zamýšlejí nad možnostmi ochrany zaměstnavatelů před negativními dopady kritiky zaměstnanců, která s nástupem elektronické komunikace a nových médií nabyla zcela nových rozměrů. Za použití judikatury lze poměrně dobře určit, zda jde o kritiku v rámci svobody slova, nebo o neoprávněnou kritiku, za kterou lze zaměstnance postihnout.

Datum: 10. července 2017
Alkohol do půl promile nemusí být důvodem pro výpověď

Právní rádce / Nataša Randová se v příspěvku neztotožňuje s rozhodnutím Nejvyššího soudu, podle něhož neprůkazné a nevýznamné množství alkoholu neovlivňuje schopnost a bezpečnost práce.

"Prakticky tak odepřel zaměstnavateli možnost zaměstnance za porušení povinnosti - požití alkoholu před nástupem do práce - sankcionovat."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 29. května 2017
Soud: Pivo v práci není problém

Lidové noviny / Nejvyšší soud se postavil na stranu zaměstnance, který dostal výpověď kvůli zjištění 0,32 promile alkoholu v krvi. Tématem se zabývaly  Lidové noviny 3. dubna. Mezi odborníky, kteří se k případu vyjadřovali, byla také advokátka Nataša Randlová. Judikát považuje za nebezpečný precedent.

"Názor, jejž teď vyslovily soudy, fakticky vede ke schvalování toho, aby určitá míra ovlivnění alkoholem na pracovišti byla tolerována."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 3. dubna 2017
Soud o práci provětrá peněženku

Lidové noviny / Advokátka Nataša Randlová se vyjadřuje v textu, který vyšel 13. března, k problematice  soudních sporů o neplatnost výpovědi, vyplacení peněz nebo odškodnění za pracovní úraz.

"Lidé by měli mít před podáním žaloby proti firmě na paměti délku řízení. Bude to hodně dlouhé a hodně bolestné, budou v tom vždy oni sami osobně zainteresováni. Kdežto zaměstnavatel to řeší jen nákladově." 

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 9. března 2017
O kuřácích ve vlastní firmě by měl mít podnikatel přehled

Ihned.cz / V pondělním vydání přílohy HN POdnikání vyšel článek, v němž se Nataša Randlová vyjadřuje k problematice regulace kouření na pracovišti. Dobrým řešením pro evidenci kuřáckých přestávek jsou čipové karty. Některé firmy zavádějí výjimky pro kouření elektronických cigaret.

"Nataša Randlová však takovou výjimku nepodporuje, podle ní je kouření elektronické cigarety srovnatelné s klasickou cigaretou, a to i z důvodu omezené koncentrace pracovníka. Současně takové jednání nedoporučuje z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 6. března 2017
Stejná práce, různé mzdy? Firmy často platí zaměstnance podle regionu, porušují zákoník práce

INFO.cz / Na webu Info.cz vyšel 18. února článek, v němž se Nataša Randlová zabývala problematikou regionálně rozdílné výše mzdy za stejnou práci. Pokud jedna firma, která má pobočky po celé republice, dává svým zaměstnancům různou mzdu podle toho, ve které části země pracují, porušuje zákoník práce.

„Advokátka Nataša Randlová upozorňuje, že ze strany inspektorátu práce hrozí pokuta až 500 000 Kč za správní delikt na úseku odměňování zaměstnanců. Sám zaměstnanec může také zaměstnavatele žalovat u soudu kvůli nerovnému zacházení a dožadovat se stejné mzdy jako má jeho kolega, který vykonává práci stejné hodnoty."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 18. února 2017
Nevyčerpaná dovolená je často chybou zaměstnance

Ihned.cz / V pondělním vydání přílohy HN Podnikání vyšel článek, v němž se Nataša Randlová vyjařovala k problematice čerpání dovolené. Režim je jasně upravený zákoníkem práce, ale zaměstnavatel má možnost do úpravy zasahovat.

"Podle advokátky a odbornice na pracovní právo Nataši Randlové může být dovolená zaměstnance převedena do dalšího kalendářního roku, jen když vyčerpání brání překážky v práci na straně zaměstnavatele nebo naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 5. prosince 2016
Pracovní právo 2017: snadnější výpovědi a přísnější home office

Idnes.cz / V Hospodářských novinách vyšel 30. listopadu článek, který přibližuje nejdůležitější změny, jimiž projde v roce 2017 pracovní právo. Nataša Randlová komentovala novinky související s odesíláním výpovědi a nové povinnosti v podobě odborné zkoušky pro finanční poradce a prodejce úvěrů.

"Finanční poradci a prodejci úvěrů budou muset nejen vykonat odbornou zkoušku, ale také mít čistý trestní rejstřík v oblasti majetkových a hospodářských trestných činů. Ohledně jejich majetku by také nemělo být v posledních pěti letech vydáno rozhodnutí o úpadku. Podle advokátky Nataši Randlové zákon povede k velkému propouštění v bankách a finančních institucích, protože zaměstnanci často nebudou schopni nové podmínky splnit."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 30. listopadu 2016
Vyhazov pro couravého zaměstnance

Lidové noviny / Článek Nataši Randlové týkající se opuštění pracoviště bez souvislosti s výkonem práce.

"Nejvyšší soud konstatoval, že svévolné opuštění pracoviště bez souvislosti s výkonem práce, byť  rámci

sjednaného místa výkonu práce, zakládá porušení pracovní povinnosti zaměstnance."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 21. listopadu 2016
Potíže s autoritami v zaměstnání aneb Já to vím nejlíp...

Právní rádce / Nataša Randová se v příspěvku zabývá nerespektováním formálních autorit v zaměstnání a povinností zaměstnanců plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy.

"Univerzální rada k řešení tohoto problému na závěr by mohla znít: kdo nerespektuje autoritu nadřízeného, ať podřízeným zkrátka není. Nic lepšího k řešení problematických vztahů na pracovišti v tuhle chvíli české pracovní právo nenabízí."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 7. října 2016
Brněnská Phonexia potřebovala experta z Indie. Na pracovní povolení ale čekala tři měsíce

Hospodářské noviny / Článek o zaměstnávání cizinců s příspěvkem od Ondřeje Chlady z AK Randl Partners.

"Úprava cizineckého práva je u nás složitá a nepřehledná. Kvůli tomu fungují úřady ři vyřizování žádostí pomalu."

Datum: 30. září 2016
Vyhazov za "love story" na pracovišti

Lidové noviny / Článek Nataši Randlové týkající se tématu vyhazovu za milostný románek na pracovišti.

"Poučením z tohoto rozhodnutí je zejména skutečnost, že pokud zaměstnanec naváže milostný či jiný vztah s kolegou, kolegyní nebo obchodním partnerem zaměstnavatele, tak pouhé navázání takového vztahu není důvodem k ukončení pracovního poměru zaměstnance ze strany zaměstnavatele. Důvodem ukončení pracovního poměru však mohou být okolnosti, které s navázáním milostného vztahu souvisejí."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 19. září 2016
Bonus za neabsenci je špatně, v praxi se ale osvědčuje

Ihned.cz / Rozhovor s advokátkou Natašou Randlovou pro Hospodářské noviny o tzv. bonusech za neabsenci.

"Jde vesměs o finanční odměnu za to, že člověk nechybí v práci. Firmy to mají nastaveno různě. U jednoho zaměstnavatele to je bonus za přítomnost v práci, u dalšího odměna za to, že odpracuje všechny směny, nebo se odměna označí jako bonus za docházku."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. srpna 2016
Dovolená není darem zaměstnavatele

Novinky.cz/ Rozhovor s advokátkou Natašou Randlovou o problematice vybírání dovolené a porovnání s jinými státy.

Dle odbornice na pracovní právo Nataši Randlové by se mělo uplatnit pravidlo: "Zaměstnanec by se měl vždy chovat tak, aby zaměstnavatele (respektive jeho zájmy) svým chováním nepoškodil." Ovšem zohledněn by měl být i druh práce, kterou zaměstnanec vykonává.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 4. února 2016
Stát bude trestat nerovnost platů mužů a žen. Do firem začnou chodit speciální inspektoři

Ihned.cz / V pondělním vydání Hospodářských novin byl otisknut článek, ve kterém se Nataša Randlová vyjádřila k problematice kontroly ze strany inspektorátu práce týkající se nerovnosti platů mužů a žen.

Podle advokátky a odbornice na pracovní právo Nataši Randlové práci soudům i inspektorům komplikuje jen velmi obecně napsaný zákon: "Příslušný paragraf je natolik široký, že když nemá zaměstnavatel ve vnitřním předpisu napsáno, že prodavač muž má 15 tisíc a prodavač žena má 10 tisíc, tak pro inspektory bude hodně obtížné prokázat, že jediným důvodem rozdílné mzdy je pohlaví."

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. února 2016
Přehled rozhodovací praxe / Z aktuální judikatury (1-2/2016)

Praktická personalistika / I v letošním prvním vydání tohoto odborného dvouměsíčníku  můžete najít příspěvek Michala Vrajíka. V rubrice Přehled rozhodovací praxe se zabývá nejzajímavějšími judikáty, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU.
Dále se autor v rubrice Z aktuální judikatury zabývá problematikou tří judikátů Nejvyššího soudu ČR týkajících se příjímání organizačních změn za kraj, jednání vůči zaměstnancům za kolektivní statutární orgán a vztahem odstupného a kompenzace poskytnuté Úřadem práce.

Datum: 14. ledna 2016
Z aktuální judikatury - 12/2015

Mzdová účetní / V prosincovém čísle se Michal Vrajík zaměřil na dva judikáty Nejvyššího soudu ČR. První se zabývá zásadou rovného zacházení při sjednávání mzdy a druhý judikát se týká pracovníhé úrazu na pracovní cestě.

Datum: 1. prosince 2015
Monitoring zaměstnanců

Praktická personalistika / Tereza Kadlecová obohatila poslední letošní číslo Praktické personalistiky článkem, který se věnuje ožehavému tématu, a to monitoringu zaměstnanců. Tereza se ve svém příspěvku věnuje nejen důvodům sledování, ale také i metodám takového sledování a právní úpravě monitoringu.

Datum: 11. listopadu 2015
Na co pamatovat při zavádění práce z domova

Praktická personalistika / Další letošní číslo obohatil Michal Vrajík také článkem, v němž popisuje způsob, jak správně zavést práci z domova. Michal v článku poskytuje i praktické rady, na které by zaměstnavatel měl při zavádění takovéto práce pamatovat.

Datum: 9. listopadu 2015
Přehled rozhodovací praxe

Praktická personalistika / V dalším čísle Michal Vrajík přispěl shrnutím nejzajímavějších judikátů, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU.

Datum: 9. listopadu 2015
Personalista u soudu

Moderní řízení / V říjnovém vydání Moderního řízení Nataša Randlová obohatila článek, který se týká personalistů a jejich účasti na soudním jednání. Nataša Randlová čtenářům sdělila, jak v praxi vypadá účast personalistů u soudu a dále také popsala některé zajímavé judikáty Nejvyššího soudu v oblasti ukončování pracovního poměru.

Článek vyšel v říjnovém čísle (10/2015) odborného měsíčníku Moderní řízení, vydavatelství Economia, str. 56 - 59.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 27. října 2015
Technická novela zákoníku práce nabyla účinnosti 1. 10. 2015

PSK (Wolters Kluwer) / Další číslo PSK obohatil Michal Vrajík svým článkem a komentářem k technické novele zákoníku práce, která nabyla účinnosti dne 1. 10. 2015. Michal v článku rozebírá a popisuje veškeré změny, které nám tato novelizace přinesla.

Datum: 13. října 2015
Odstupné při skončení pracovního poměru

PSK (Wolters Kluwer) / Michal Vrajík se ve svém článku věnoval problematice odstupného při skončení pracovního poměru. Ve svém příspěvku nejen velmi podrobně rozebral zákonnou úpravu odstupného a s tím spojené daňové aspekty, ale také čtenářům sdělil, jak ve své judikatuře na tuto problematiku nahlíží Nejvyšší soud.

Datum: 12. října 2015
Srážky ze mzdy při změně zaměstnavatele / Z aktuální judikatury - (10/2015)

Mzdová účetní / Michal Vrajík obohatil desáté číslo Mzdové účetní svým příspěvkem, který se věnuje srážkám ze mzdy při změně zaměstnavatele. Michal dále přispěl do rubriky Z aktuální judikatury, kde popisuje a komentuje dva rozsudky Nejvyššího soudu ČR, první z nich se týká okamžitého zrušení pracovního poměru z důvodu odmítnutí výkonu práce pro zdravotní nezpůsobilost a druhý se zabývá doručováním písemností zaměstnancům na jejich poslední známou adresu.

Datum: 1. října 2015
Šikanózní způsob výkonu práva zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci

Právní prostor / Lucie Hořejší a Petra Šmirausová se v příspěvku věnují rozsudku Nejvyššího soudu ČR, který zakazuje zaměstnavatelům přidělovat zaměstnancům šířeji sjednaný druh práce šikanozním způsobem.

Datum: 29. září 2015
Lze se vyhnout přechodu práv a povinností?

Praktická personalistika / Nataša Randlová a Michal Vrajík se ve svém článku věnují problematice přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a to zejména ve vztahu ke kontroverznímu názoru Nejvyššího soudu ČR v jeho nedávné judikatuře, podle něhož zaměstnavatelé a zaměstnanci mohou v zásadě zcela vyloučit ustanovení zákoníku práce o přechodu práv a povinností.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 9. září 2015
Přehled rozhodovací praxe / Z aktuální judikatury (9-10/2015)

Praktická personalistika / Do zářijového čísla přispěl Michal Vrajík již tradičně do rubriky Přehled rozhodovací praxe shrnutím nejzajímavějších judikátů, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU. Z aktuální judikatury potom rozebírá rozsudek Nejvyššího soudu ČR, který se zabývá nepřímým útokem na majetek zaměstnavatele v podobě sjednání zakázky pro konkurenci.

Datum: 8. září 2015
Z aktuální judikatury - 9/2015

Mzdová účetní / V devátém čísle Mzdové účetní se Michal Vrajík zaměřil na dva rozsudky Nejvyššího soudu ČR. První se týká rozhodného okamžiku pro výpočet průměrného výdělku po okamžitém zrušení pracovního poměru a druhý se zabývá lhůtou pro dání výpovědi při soustavném méně závažném porušování povinností.

Datum: 1. září 2015
Přechod práv a povinností při změně dodavatele

Právní prostor / Nataša Randlová se v příspěvku zabývá tématem přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při změně dodavatele a důsledky jeho současné právní úpravy. Problematiku přiblížuje na shrnutí dvou evropských judikátů, o které se celý přechod práv mezi dodavateli opírá.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 27. července 2015
Dočasné přidělování zaměstnanců - jak je využívat efektivně

Praktická personalistika / Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá se ve svém článku detailně věnují problematice dočasného přidělování zaměstnanců a čtenářům představují praktické tipy, jak tento institut správně využívat. Mimo jiné autorky vysvětlují rozdíl mezi dočasným přidělováním a agenturním zaměstnáváním, popisují průběh a možné varianty dočasného přidělení a shrnutí náležitosti nezbytné smluvní dokumentace.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 10. července 2015
Přehled rozhodovací praxe / Z aktuální judikatury (7-8/2015)

Praktická personalistika / Do letního čísla odborného dvouměsíčníku přispěl Michal Vrajík již tradičně do rubriky Přehled rozhodovací praxe shrnutím nejzajímavějších judikátů, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU. V rubrice Z aktuální judikatury poté autor rozebírá judikát NSČR s tématem konkurenční doložky.

Datum: 9. července 2015
Kurzarbeit po česku

Právní prostor / Nataša Randlová a Michal Peškar se ve svém článku věnují novele zákona o zaměstnanosti, kterou poslanecká sněmovna schválila 17. června 2015 a která má umožnit zavedení tzv. kurzarbeitu. Jedná se o novinku ve formě státní podpory, která má pomoci zaměstnavatelům překlenout obtížná období, aniž by museli propouštět své zaměstnance.

Datum: 3. července 2015
Okamžité zrušení pracovního poměru ve světle aktuální judikatury (2.)

PSK (Wolters Kluwer) / Michal Vrajík se ve svém článku znovu ponořil do problematiky okamžitého zrušení pracovního poměru, opět z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR. Ve druhém dílu se přitom zaměřil na okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele.

Datum: 2. července 2015
Nevyčerpaná dovolená musí být proplacena i po smrti zaměstnance

Právní prostor / Nataša Randlová se spolu se Sophií Bessiosso v článku vrhla do řešení nelehké otázky, a to, zda-li je možné požadovat proplacení nevyčerpané dovolené i po smrti zaměstnance, ačkoliv zaměstnanec o čerpání dovolené za svého života nepožádal.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. července 2015
Svéprávnost a pracovněprávní vztahy / Z aktuální judikatury - 7-8/2015

Mzdová účetní / Michal Vrajík obohatil letní dvojčíslo Mzdové účetní svým příspěvkem, který se věnuje svéprávnosti v pracovněprávních vztazích. Dále přispěl do rubriky Z aktuální judikatury, kde popisuje dva judikáty Nejvyššího soudu ČR, první z nich se týká porušení prevenční povinnosti zaměstnancem a druhý se zabývá odškodněním nemoci z povolání a výpočtem průměrného výdělku podnikatele.

Datum: 30. června 2015
Okamžité zrušení pracovního poměru ve světle aktuální judikatury (1.)

PSK (Wolters Kluwer) / Ve svém článku se Michal Vrajík věnuje tématu okamžitého zrušení pracovního poměru. K problematice přistupuje z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR a v této části se věnuje okamžitému zrušení ze strany zaměstnance.

Datum: 4. června 2015
Z aktuální judikatury - 6/2015

Mzdová účetní / V šestém čísle Mzdové účetní se Michal Vrajík zaměřil na nový judikát Nejvyššího soudu ČR, který se týká souběhu funkcí. 

Datum: 28. května 2015
Mezinárodní prvky v pracovněprávních vztazích

Praktická personalistika / Tentokrát se Tereza Kadlecová ve svém příspěvku zaměřila na mezinárodní prvky v pracovněprávních vztazích. V článku uvádí mimo jiné i praktické příklady stanovení rozhodného práva a odkazuje na relevantní judikáty SD EU.

Datum: 28. května 2015
Minimální mzda v Německu

Právní prostor / Ve svém článku se autoři Nataša Randlová a Tomáš Neuvirt věnují problematice minimální mzdy ve spolkové republice Německo, která zde platí od 1. 1. 2015. Meritem článku je zejména dopad minimální mzdy na cizí zaměstnance a zaměstnavatele, kterých se nová úprava dotýká také.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 14. května 2015
Přehled rozhodovací praxe / Z aktuální judikatury / 6+1 TIP (5-6/2015)

Praktická personalistika / V dalším letošním dvojčísle přispěl Michal Vrajík do rubriky Přehled rozhodovací praxe shrnutím nejzajímavějších judikátů, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU.

Dále se autor v rubrice Z aktuální judikatury zabývá problematikou odstupného poskytovaného při rozvázání pracovního poměru dohodou a šikanózním využíváním sjednaného druhu práce.

V neposlední řadě přispěl Michal Vrajík v tomto čísle také svým článkem 6+1 TIP, v němž poskytuje praktické tipy k uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti.

Datum: 12. května 2015
GPS ve služebních vozidlech aneb malý čip = velká komplikace?

Praktická personalistika / Tereza Kadlecová obohatila další vydání Praktické personalistiky článkem, který se týká problematiky GPS ve služebních vozech. Ve svém příspěvku popisuje právní úpravu, povinnosti zaměstnavatelů i případné sankce za jejich porušení.

Datum: 12. května 2015
Z aktuální judikatury - 5/2015

Mzdová účetní / V pátém čísle Mzdové účetní se Michal Vrajík zaměřil na dva nejzajímavější judikáty z aktuálních usnesení Nejvyššího soudu ČR.

Datum: 23. dubna 2015
Co dál se zákoníkem práce?

PSK (Wolters Kluwer) / Michal Vrajík se ve svém článku věnuje problematice nejasností obsažených v současném znění zákoníku práce, kterých je podle slov autora v textu zákona mnoho. Čtenářům tak přibližuje například problematiku vedoucích zaměstnanců, propouštění zaměstnanců, kteří nejsou schopni vykonávat dosavadní práci ze zdravotních důvodů, nebo otázku souběhu výpovědi a neschopenky.

Datum: 23. dubna 2015
Z aktuální judikatury - 4/2015

Mzdová účetní / Pro dubnové číslo okomentoval Michal Vrajík aktuální judikát Nejvyššího soudu s tématem odškodnění nákladů na péči jiné osoby (21 Cdo 1451/2013). 

Datum: 26. března 2015
Z aktuální judikatury - 3/2015

Mzdová účetní / V březnovém čísle Michal Vrajík komentuje dva rozsudky Nejvyššího soudu ČR. V prvním rozhodnutí se věnuje rozlišení obecné odpovědnosti za škodu a porušení prevenční povinnosti zaměstnance. Druhý judikát se týká porušení písemné formy u mzdového výměru.

Datum: 16. března 2015
Přehled rozhodovací praxe / Z aktuální judikatury (3-4/2015)

Praktická personalistika / V dalším letošním čísle přispěl Michal Vrajík do rubriky Přehled rozhodovací praxe shrnutím nejzajímavějších judikátů, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU. Dále v rubrice Z aktuální judikatury autor rozebírá skutkové vymezení důvodu okamžitého zrušení a problematiku vymezení zrušovaných pozic v rozhodnutí o organizačních změnách.

Datum: 16. března 2015
Z aktuální judikatury - 2/2015

Mzdová účetní / Ve druhém letošním čísle se Michal Vrajík věnuje dvěma judikátům Nejvyššího soudu ČR. První rozhodnutí se zabývá posuzováním míry zavinění zaměstnance při vzniku škody na straně zaměstnavatele. Druhý judikát se potom týká úrazu při mimopracovní sportovní aktivitě, která souvisí s reprezentací zaměstnavatele.

Datum: 26. ledna 2015
Přehled rozhodovací praxe / Z aktuální judikatury (1-2/2015)

Praktická personalistika / I v prvním vydání letošního roku přispěl Michal Vrajík do rubriky Přehled rozhodovací praxe shrnutím nejzajímavějších judikátů, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU. Ve výběru aktuální judikatury poté autor rozebral tři judikáty Nejvyššího soudu ČR. První rozsudek se věnuje konkludentní dohodě o rozvázání pracovního poměru, druhý se týká přechodu práv a povinností a zkušební doby a poslední pojednává o okamžitém zrušení pracovního poměru pro dlouhodobé porušování povinností.

Datum: 1. ledna 2015
Z aktuální judikatury - 12/2014

Mzdová účetní / V prosincovém čísle se Michal Vrajík zaměřil na dva judikáty Nejvyššího soudu ČR. První se zabývá tématem souběhu funkcí technického manažera a člena představenstava a druhý judikát se týká nárokové a nenárokové složky mzdy.

Datum: 1. prosince 2014
Postavení zaměstnance při úpadku zaměstnavatele

Mzdová účetní / Michal Vrajík v prosincovém čísle Mzdové účetní přispěl článkem, který se týká postavení zaměstnance při úpadku zaměstnavatele. Věnoval se tomu, co může zaměstnanec při úpadku zaměstnavatele očekávat a jakým způsobem může chránit svá práva.

Datum: 1. prosince 2014
Jak na konto pracovní doby

Moderní řízení / Autorky Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá ve svém článku představují institut konta pracovní doby, jeho základní principy, administrativu spojenou s jeho zavedením a následné fungování v praxi.

Článek vyšel v listopadovém čísle (11/2014) odborného měsíčníku Moderní řízení, vydavatelství Economia, str. 50-51.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 20. listopadu 2014
Z aktuální judikatury

Praktická personalistika / V rubrice Z aktuální judikatury Michal Vrajík rozebírá rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v otázkách porušení povinnosti zaměstnance zjištěné monitoringem a konkludentního, resp. faktického pracovního poměru a odpovědnosti za pracovní úraz.

Datum: 15. listopadu 2014
Přehled rozhodovací praxe

Praktická personalistika / Do prvního vydání odborného dvouměsíčníku přispěl Michal Vrajík shrnutím nejzajímavějších judikátů, které v posledních měsících vydal Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU.

Datum: 15. listopadu 2014
Smrt zaměstnavatele z pohledu zaměstnance

Mzdová účetní / Michal Vrajík se ve svém příspěvku věnuje tématu smrti zaměstnavatele - fyzické osoby. Z hlediska pracovněprávních předpisů věnuje autor pozornost především otázce trvání pracovního poměru a finančním záležitostem. 

Datum: 1. listopadu 2014
Z aktuální judikatury - 11/2014

Mzdová účetní / V listopadovém čísle se Michal Vrajík zaměřil na judikát Nejvyššího soudu ČR s tématem práva na vydání bezdůvodného obohacení a související dobré víry.

Datum: 1. listopadu 2014
Zvýšení minimální mzdy

Právní prostor / Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá se ve svém článku věnují zvýšení minimální mzdy, které bude od 1. ledna 2015. Ve článku se mimo jiné dočtete, jak se zvýšení minimální mzdy projeví ve výši odvodů zaměstnavatelů na zdravotní pojištění v případě neplaceného volna či neomluvených absencí zaměstnanců.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 30. října 2014
Konkludentní dohoda o rozvázání pracovního poměru

Právní prostor / Lucie Hořejší se ve svém článku věnuje judikátu Nejvyššího soudu, který se zabýval problematikou skončení pracovního poměru konkludentní dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Datum: 22. října 2014
Z aktuální judikatury - 10/2014

Mzdová účetní / V říjnu přispěl Michal Vrajík do Mzdové účetní svým komentářem k aktuálnímu rozsudku Nejvyššího soudu k prokazování schodku u dohody o hmotné odpovědnosti (21 Cdo 2536/2013).

Datum: 1. října 2014
Zaměstnávání cizinců: Zaměstnanecké karty

Czech business and Trade / Ondřej Chlada ve svém článku shrnuje problematiku zaměstnávání cizinců v České republice a zaměřuje se na nově zavedený institut tzv. zaměstnaneckých karet. Autor se primárně snažil vysvětlit systém zaměstnávání cizinců v ČR a popsat povinnosti, které musí být splněny, aby cizinec pracovní povolení dostal.

Autoři / spoluautoři: Mgr. Ondřej Chlada
Datum: 15. září 2014
Zaokrouhlování, nebo pečlivá evidence zlomků pracovní doby?

Mzdová účetní / Zářijové číslo Mzdové účetní obohatil svým článkem o zaokrouhlování pracovní doby Michal Vrajík. Nejdříve se v něm věnoval problémům, které spočívají v neproplácení zlomků přesčasové práce, a následně se zabýval otázkou napracovávání zameškaných zlomků směn. Obě tato dílčí témata přitom ilustroval na modelových případech.

Datum: 8. září 2014
Z aktuální judikatury - 9/2014

Mzdová účetní / V září přispěl Michal Vrajík do Mzdové účetní svým komentářem k aktuálnímu rozsudku Nejvyššího soudu o nákladech dohody o prohloubení kvalifikace (21 Cdo 97/2013) a komentářem k rozsudku týkajícího se možnosti zaměstnavatele nevyhovět žádosti o kratší pracovní dobu (21 Cdo 1821/2013).

Datum: 8. září 2014
Počítání času aneb Stačí mi to poslat poštou v pondělí?

Mzdová účetní / Prázdninové dvojvydání Mzdové účetní nabízí do třetice článek Michala Vrajíka ohledně problematiky počítání času. Autor nejprve věnuje svou pozornost tématu o lhůtách a dobách, a následně rozebírá zvláštní odchylky u počítání času v jednotlivých zákonech a jiných právních předpisech.

Datum: 8. července 2014
Z aktuální judikatury - 7 + 8/2014

Mzdová účetní / Červencovo-srpnové dvojčíslo Mzdové účetní obsahuje komentář Michala Vrajíka k aktuálnímu rozsudku Nejvyššího soudu o okamžitém zrušení pracovního poměru pro nesplnění pokynu (21 Cdo 1271/2013) a komentář k rozsudku o podpisu výpovědi jednatelem na základě plné moci (21 Cdo 1183/2013).

Datum: 8. července 2014
Smrt zaměstnance z pohledu zaměstnavatele

Mzdová účetní / Smrt zaměstnance patří mezi nejzávažnější sociální události. Rodina tím přichází o jednoho  ze svých členů, zhoršuje se tím pochopitelně i její sociální situace - v návaznosti na úmrtí často  dochází ke změnám v životním stylu apod. Kromě rodiny, příbuzných a známých zesnulého  však smrt zaměstnance zasahuje i zaměstnavatele, který na jedné straně přichází o člena svého pracovního  týmu, na straně druhé mu však mohou zároveň vzniknout či zaniknout některá práva nebo povinnosti.  Na stránkách červencovo-srpnového dvojčísla Mzdové účetní rozebírá  toto citlivé téma  z pohledu zaměstnavatele  Michal Vrajík.

Datum: 8. července 2014
Z aktuální judikatury - 5/2014

Mzdová účetní / V květnovém vydání časopisu Mzdová účetní se Michal Vrajík věnoval dvěma aktuálním judikátům Nejvyššího soudu. První z nich se dotýká otázky podpisů u výpovědí z pracovního poměru (21 Cdo 2955/2012) a druhý rozebírá zánik pracovního poměru při vzniku funkce statutárního orgánu (21 Cdo 3250/2012).

Datum: 7. července 2014
Z aktuální judikatury - 6/2014

Mzdová účetní / Michal Vrajík se v červnovém vydání opět věnuje novým judikátům Nejvyššího soudu. Nejprve se zabývá tématem výkonu výdělečné činnosti ve výpovědní době (21 Cdo 339/2013) a následně komentuje judikát o příčinné souvislosti u organizačních změn (21 Cdo 790/2013).

Datum: 7. července 2014
Dovolená v kostce

PSK (Linde) / V červencovém vydání  hovoří na aktuální téma o dovolené Romana Náhlíková Kaletová. Ve svém článku rozebírá zákonnou úpravu dovolené; říká, kdy nárok na dovolenou za kalendářní rok vzniká, v jakém rozsahu, a také to, kdy může zaměstnanec dovolenou vyčerpat a jaké jsou případné důsledky jejího nevyčerpání.

Datum: 3. července 2014
Dopřejme zákoníku práce klid

Profit / V květnu proběhla konference, ktará probírala možnosti reformy trhu práce. Lze český trh pláce reformovat dva roky po novele zákoníku práce? K těmto otázkám v článku vyjadřili svůj názor Jan Zikeš a Nataša Randlová.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 30. června 2014
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů – nový směr v rozhodování Nejvyššího soudu

PSK (Linde) / Romana Náhlíková Kaletová informuje ve svém článku o rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2013. V předmětném rozsudku se soud  odchýlil od své původní judikatury, podle které rozvázání pracovního poměru  zaměstnance s dosavadním zaměstnavatelem a uzavření nové pracovní smlouvy  s přejímajícím zaměstnavatelem nemohou vyloučit právní následky skutkového  děje, s nímž zákon spojuje přechod práv a povinností.

Datum: 5. června 2014
Nové rozhodnutí Nejvyššího soudu k přechodu práv a povinností - přelom, či slepá ulička?

Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá se ve svém příspěvku zamýšlejí nad rozhodnutím Nejvyššího soudu, podle jehož znění nemohou nastat účinky přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v případě, kdy je původní pracovní poměr skončen. Autorky zejména upozorňují na rozpor s předchozí judikaturou Nejvyššího soudu v této oblasti.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 15. května 2014
Insolvence zaměstnance a povinosti s ní spojené

Mzdová účetní / Od 1. ledna 2008 přinesl insolvenční zákon do českého práva možnost fyzických osob v úpadku požádat o oddlužení, pro něž se vžil lidový termín „osobní bankrot“. Tato lákavá možnost počala být využívána velmi pozvolna, avšak v současnosti již každý měsíc žádá o povolení oddlužení více než 2 000 lidí. Co však podání insolvenčního návrhu znamená pro zaměstnavatele dlužníka? Jak se o podaném insolvenčním návrhu zaměstnavatel dozví? A musí na tuto situaci nějak reagovat? Touto problematikou se v květnovém vydání časopisu zaobírá Michal Vrajík.

Datum: 7. května 2014
Z aktuální judikatury - 4/2014

Mzdová účetní / Pro dubnové číslo vybral Michal Vrajík dva aktuální judikáty s tématem okamžitého zrušení pracovního poměru pro pokus krádeže majetku zaměstnavatele (21 Cdo 1496/2013) a přechodu práv a povinností při prodeji movitýcvh věcí (21 Cdo 753/2013). 

Datum: 1. dubna 2014
Nový občanský zákoník v personální praxi - díl 3.

PSK (Linde) / V posledním dílu článku o dopadech nového občanského zákoníku na personální praxi se Nataša Randlová a Lucie Hořejší věnují zavedené praxi stran pracovněprávních vztahů, odškodňování pracovních úrazů a pravidlům ohledně vydávání vnitřních předpisů zaměstnavatele.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 5. února 2014
Nový občanský zákoník v personální praxi - díl 2.

PSK (Linde) / Také druhý díl článku Nataši Randlové a Lucie Hořejší se věnuje dopadům nového občanského zákoníku na personální praxi. Čtenáře tentokrát autorky seznamují s rozdělením stran smluvního vztahu na silnější a slabší, s během prekluzivní lhůty v pracovněprávních vztazích a novou právní úpravou započtení a dohod o srážkách ze mzdy.  

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 6. ledna 2014
Zaměstnanec musí chránit citlivá data

MF DNES / Nataša Randlová se v krátkém rozhovoru pro deník MF DNES vyjadřuje k nedávnému úniku citlivých dat o příjmech vysokých manažerů České spořitelny.  

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 3. ledna 2014
Nesrozumitelná výpověď se může zaměstnavateli vymstít

Hospodářské noviny / V pondělním vydání Hospodářských novin v příloze Podnikání byl otisknut rozhovor s Natašou Randlovou, v němž se zabývala hlavně změnami, které do pracovního práva přinese nový občanský zákoník. Primárně se probíraly dopady na malé a střední firmy.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 9. prosince 2013
Nový občanský zákoník v personální praxi - díl 1.

PSK (Linde) / Nataša Randlová a Lucie Hořejší se ve svém článku věnují dopadům nového občanského zákoníku na personální praxi. Čtenáře tak seznamují s tím nejdůležitějším, co nový občanský zákoník této oblasti přinese. Zejména se pak věnují zdánlivému právnímu jednání, předsmluvní odpovědnosti a adhezním neboli formulářovým smlouvám.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 2. prosince 2013
Zaměstnávání studentů z pracovněprávního pohledu

Autor článku David Borovec věnuje tématu právní úpravy zaměstnání studentů. Provází v něm zvláštním režimem vzniku a ukončení pracovního poměru se studenty a jejich pracovních podmínek. Rovněž poukazuje na změny, které v tomto institutu nastanou po účinnosti NOZ.

Datum: 21. listopadu 2013
K účinkům lékařského posudku pro účely výpovědi z pracovního poměru

PSK (Linde) / Rozhodnutím, ve kterém se Nejvyšší soud ČR zabývá vlivem lékařského posudku o zdravotní nezpůsobilosti na možnost rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí, provádí a s jeho účinky seznamuje autor článku David Borovec.

Datum: 1. listopadu 2013
Zamyšlení se nad problematikou stavení prekluze v novém občanském zákoníku

Nataša Randlová a Lucie Hořejší se ve svém článku věnují nenápadnému ustanovení nového občasnkého zákoníku, které odkazuje na použití určitého institutu "obdobně" a které - podle názoru autorek - může v praxi přinést řadu problémů. 

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 18. října 2013
Náhrada stravovacích výdajů v cizí měně a posouzení pojmu zahraniční pracovní cesta

PSK (Linde) / Nataša Randlová se ve svém článku věnuje judikátu, ve kterém se Nejvyšší soud ČR vyjádřil k nároku na náhradu stravovacích výdajů v cizí měně, posouzení pojmu zahraniční pracovní cesta a náhradám při sjednávání místa výkonu práce, popřípadě pravidelného pracoviště v zahraničí.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 2. září 2013
Jak na diskriminaci a obtěžování na pracovišti

HRM / Klienti advokátní kanceláře se v poslední době často na autorky článku obrací s prosbou o pomoc. Bohužel v českých podmínkách, na rozdíl například od USA, zatím žádné závazné či alespoň doporučené postupy pro případy možné diskriminace neexistují. Tento článek by se tak mohl stát praktickým návodem „jak na to“.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. srpna 2013
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu podniku

PSK (Linde) / Nataša Randlová se ve svém článku věnuje judikátu, který je důležitý především pro zaměstnance, kteří chtějí napadnout rozvázání svého pracovního poměru. Judikát je zajímavý tím, že v něm Nejvyšší soud konstatoval, že pokud dojde před podáním žaloby, nebo i v průběhu soudního sporu k přechodu práv a povinností, je třeba, aby soud prohlásil neplatnost rozvázání pracovního poměru vůči oběma zaměstnavatelům, nikoli jen vůči původnímu zaměstnavateli.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 3. června 2013
Jak přistupovat k pracovnělékařským službám?

Právní rádce / Ilustrace: Nikkarin / Od 1. dubna 2013 jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci a lékaři povinni řídit se v plném rozsahu novou právní úpravou pracovnělékařských služeb, obsaženou v zákoně o specifických zdravotních službách. Přechodná ustanovení zákona, která umožnila zaměstnavatelům ještě rok po účinnosti zákona (tj. do 31. března 2013) postupovat podle starých předpisů, již nelze nadále využívat. Co je tedy nutné dodržet? Na to v článku odpovídají Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá.  

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 30. května 2013
Pracovní úraz na teambuildingu

Nataša Randlová a David Borovec se ve svém článku zabývají problematikou úrazu, který se přihodí na teambuildingu. K takovému úrazu může dojít třeba během společenského večeru nebo fotbalového utkání. A zaměstnavatel se pak musí umět s takovým úrazem vypořádat – odpovědět si na řadu otázek jako například posuzuje se úraz jako pracovní? V případě že ano, jak se odškodňuje? A je vůbec nějaká šance dopředu – před samotným teambuildingem ovlivnit, zda půjde o pracovní úraz? Na tyto a další otázky naleznete odpovědi v přiloženém článku.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 4. března 2013
Brigádníci už nebudou muset pokaždé na vstupní lékařskou prohlídku

Hospodářské noviny / JUDr. Natašu Randlovou citovaly Hospodářské noviny v souvislosti s novelou zákona o specifických zdravotních službách, podle které by se povinné vstupní prohlídky od dubna již neměly týkat všech brigádníků (zaměstnanců na dohodu o provedení práce a zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti).

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 22. ledna 2013
Firmy čeká kvůli důchodové reformě více papírování

Hospodářské noviny / V Hospodářských novinách vyšel v příloze Podnikání dne 17. prosince 2012 článek Barbory Kudrhalt Suché reagující na změny, které od 1. 1. 2013 přinese důchodová reforma. Zabývá se zde především otázkou, jaké nové povinnosti vzniknou v souvislosti s reformou zaměstnavatelům.

Datum: 17. prosince 2012
Diskriminace koncipientek - a bude hůř

Lidové noviny / V příloze Právo a Justice LN vyšel na začátku listopadu 2012 hlavní text o možném prodloužení praxe pro advokátní koncipienty na pět let. Tento text zkoumá dopad takové změny na mladé právničky.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 15. listopadu 2012
Zaměstnávání cizinců: pracovní povolení a povolení k pobytu

Doing Business / Pro účely zaměstnávání cizinců nejsou občané členských států EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska českým právem považováni za cizince. V podmínkách českého pracovního práva požívají stejného postavení jako občané České republiky a tudíž po nich není vyžadováno povolení k pobytu ani pracovní povolení, pokud se chtějí nechat zaměstnat.

Autoři / spoluautoři: Mgr. Ondřej Chlada
Datum: 1. listopadu 2012
Změny v Zákoníku práce účinné od 1. ledna 2012

Doing Business / Novela Zákoníku práce přinesla množství změn, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2012. Hlavním cílem tohoto článku je shrnout ty nejvýznamější změny, specielně pak ty, co ovlivnily vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. listopadu 2012
Švarcsystém v otázkách a odpovědích

iHNED.CZ / Co je to švarcsystém? Proč státu švarcsystém vadí? Jak probíhá kontrola a co všechno mohou inspektoři požadovat? Odpovědi na tyto a více otázek naleznete v článku.

Datum: 5. října 2012
Částečná nezaměstnanost v personální praxi

David Borovec se ve svém článku zabývá dopady krize na zaměstnavatele, kteří se v jejím důsledku obrací k úsporám v personální oblasti. Těm pak radí, jak tuto situaci řešit co nejšetrněji a nastiňuje hned několik variant, jak se dá nepříznivá situace řešit, a to bez přistoupení k propouštění zaměstnanců. Jednou z jím navrhovaných alternativ je i částečná nezaměstnanost, které svůj článek věnoval.

Datum: 2. října 2012
Kulatý stůl: jaké největší problémy vidíte v současném pracovním právu?

Právní rádce / Nataša Randlová diskutuje u kulatého stolu s Ladislavem Smejkalem a Petrem Hůrkou o nejpalčivějších problémech současného pracovního práva. Všichni tři experti se postupně vyjadřují např. k problematice tzv. švarcsystému, agentur práce nebo přechodu práv a povinností.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. srpna 2012
Přechod práv a povinností v praxi

Právní rádce / Vedle diskuse u kulatého stolu přispěla Nataša Randlová do srpnového Právního rádce také svým článkem o změnách v úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Autorka upozorňuje, že ne všechny změny naplnily očekávání, a uvádí dva konkrétní příklady, které se v praxi zdají být nejproblematičtější.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. srpna 2012
Pozor! někdy je třeba přepracovat i staré smlouvy

Finanční management / Rozhovor s Natašou Randlovou se zaměřuje na změny zákoníku práce účinné od 1. 1. 2012. Velké téma letošního roku je tentokráte pojato spíše z ekonomického pohledu. Článek tak představuje oblasti, v nichž došlo kvůli změnám ke zvýšení nákladů pro firmy a naopak oblasti, v nichž je možné díky změnám zákoníku práce ušetřit.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. června 2012
Agentury se obětují pro státní rozpočet

Ekonom / Nataša Randlová se ve svém sloupku zaměřuje na bizardní novelu zákona o zaměstnanosti, která od ledna letošního roku znemožňuje agenturám práce zaměstnávat osoby se zdravotním postižením pro dočasné přidělování dalším zaměstnavatelům. Autorka v takové legislativní změně odhaluje skutečný účel novely, kterým je nový nemalý příjem státního rozpočtu.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. června 2012
Jen smlouva švarcsystém neskryje

Strategie / Nataša Randlová a Ondřej Chlada se vracejí k nové úpravě nelegální práce, která je v platnosti od ledna 2012. Autoři srovnávají dopady úpravy v její komplexnosti a upozorňují, že reálný vztah a jednání smluvních stran v praxi budou mít vždy přednost před jakkoli vyšperkovanou smlouvou, když bude obcházet zákon.

Datum: 1. června 2012
Kouření na pracovišti

Rodinné listy / Nataša Randlová a David Borovec přispěli do čtvrtého čísla měsíčníku Rodinné listy článkem, v němž shrnuli problematiku kouření na pracovišti a související práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. dubna 2012
Lékařské prohlídky zvednou náklady mnoha firmám

Hospodářské noviny / Článek Hospodářských novin, s přispěním Barbory Kudrhalt Suché, se věnuje změnám v hrazení pracovnělékařské péče v souvislosti s účinností nového zákona o specifických zdravotních službách. Zejména upozorňuje na problémy, které nová úprava přinese zaměstnavatelům i uchazečům o zaměstnání.

Datum: 30. března 2012
Víme, jak se vyhnout švarcsystému. Hrozí za něj až desetimilionová pokuta

iHNED.cz / Hospodářské noviny a Nataša Randlová přinášejí 10 tipů, jak se vyvarovat rizikům dostat milionové pokuty za tzv. švarcsystém, který je od nového roku považován za nelegální práci.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 30. ledna 2012
Jak se projevuje novelizace ZP v praxi?

People Management Forum / V rozhovoru vedeném formou chatu na webových stránkách HR online zodpovídala Nataša Randlová desítky dotazů týkajících se praktické stránky novely zákoníku práce.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 24. ledna 2012
Deset velkých změn v zákoníku práce

HR forum / V prvním letošním čísle odborného měsíčníku HR Forum Nataša Randlová shrnuje nejdůležitější změny zákoníku práce účinné od 1. ledna 2012.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 10. ledna 2012
Změny v pracovním a sociálním právu

Rodinné listy / Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá přispěly do druhého čísla nového měsíčníku Rodinné listy článkem, v němž přehledně shrnuly nejdůležitější změny v pracovním právu a sociálních předpisech, k nimž došlo od 1.1.2012.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. ledna 2012
Návrat z mateřské dovolené

Rodinné listy / Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá přispěly do pilotního čísla nového měsíčníku Rodinné listy, jehož tématikou je - zjednodušeně řečeno - právo a rodina. Časopis se v prodeji objeví v lednu 2012 a pod taktovkou šéfredaktorky Daniely Kovářové bude každý měsíc přinášet informace a postřehy z rozličných právních oblastí, které souvisejí s pojmem rodina.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. prosince 2011