Práce a mzda (vydavatelství Wolters Kluwer)

Jaká kritika nejenom zaměstnavatele je (ne)oprávněná

Nataša Randlová a Michal Peškar se ve svém příspěvku zamýšlejí nad možnostmi ochrany zaměstnavatelů před negativními dopady kritiky zaměstnanců, která s nástupem elektronické komunikace a nových médií nabyla zcela nových rozměrů. Za použití judikatury lze poměrně dobře určit, zda jde o kritiku v rámci svobody slova, nebo o neoprávněnou kritiku, za kterou lze zaměstnance postihnout.

Datum: 10. července 2017
Nové rozhodnutí Nejvyššího soudu k přechodu práv a povinností - přelom, či slepá ulička?

Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá se ve svém příspěvku zamýšlejí nad rozhodnutím Nejvyššího soudu, podle jehož znění nemohou nastat účinky přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v případě, kdy je původní pracovní poměr skončen. Autorky zejména upozorňují na rozpor s předchozí judikaturou Nejvyššího soudu v této oblasti.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 15. května 2014
Zaměstnávání studentů z pracovněprávního pohledu

Autor článku David Borovec věnuje tématu právní úpravy zaměstnání studentů. Provází v něm zvláštním režimem vzniku a ukončení pracovního poměru se studenty a jejich pracovních podmínek. Rovněž poukazuje na změny, které v tomto institutu nastanou po účinnosti NOZ.

Autoři / spoluautoři: Mgr. David Borovec
Datum: 21. listopadu 2013
Zamyšlení se nad problematikou stavení prekluze v novém občanském zákoníku

Nataša Randlová a Lucie Hořejší se ve svém článku věnují nenápadnému ustanovení nového občasnkého zákoníku, které odkazuje na použití určitého institutu "obdobně" a které - podle názoru autorek - může v praxi přinést řadu problémů. 

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 18. října 2013
Pracovní úraz na teambuildingu

Nataša Randlová a David Borovec se ve svém článku zabývají problematikou úrazu, který se přihodí na teambuildingu. K takovému úrazu může dojít třeba během společenského večeru nebo fotbalového utkání. A zaměstnavatel se pak musí umět s takovým úrazem vypořádat – odpovědět si na řadu otázek jako například posuzuje se úraz jako pracovní? V případě že ano, jak se odškodňuje? A je vůbec nějaká šance dopředu – před samotným teambuildingem ovlivnit, zda půjde o pracovní úraz? Na tyto a další otázky naleznete odpovědi v přiloženém článku.

Datum: 4. března 2013
Částečná nezaměstnanost v personální praxi

David Borovec se ve svém článku zabývá dopady krize na zaměstnavatele, kteří se v jejím důsledku obrací k úsporám v personální oblasti. Těm pak radí, jak tuto situaci řešit co nejšetrněji a nastiňuje hned několik variant, jak se dá nepříznivá situace řešit, a to bez přistoupení k propouštění zaměstnanců. Jednou z jím navrhovaných alternativ je i částečná nezaměstnanost, které svůj článek věnoval.

Autoři / spoluautoři: Mgr. David Borovec
Datum: 2. října 2012