PLS / pracovní úrazy

Co se týče nadstandardních služeb poskytovaných nad rámec běžného právního poradenství v oblasti pracovního práva, našim klientským společnostem jsme schopni zajistit mimo jiné i komplexní podporu v oblasti zdravotnického pracovního práva, konkrétně na poli pracovních úrazů/nemocí z povolání a pracovnělékařských služeb (PLS). 

______________________________________________________________________________________

Pracovní úrazy / nemoci z povolání v pracovněprávní praxi

Pracovní úrazy i nemoci z povolání představují z právního pohledu poměrně komplikovanou problematiku, která v praxi přináší řadu problémů a bohužel často i dlouhotrvající a nepříjemné spory. Vedle klasických stran pracovněprávního vztahu, kterými jsou zaměstnavatel a zaměstnanec, přistupuje do řízení v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání ještě třetí subjekt, a to zákonná pojišťovna zaměstnavatele. Trojstranné vyjednávání mezi (ne)odpovědným zaměstnavatelem, poškozeným zaměstnancem a pojišťovnou poté často zahrnuje nepříjemné licitování ohledně závažnosti daného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a v mnoha případech měsíce trvající spory o výši proporcionálního odškodnění.

Co zahrnuje naše komplexní podpora v této oblasti?

Víme, jak posoudit, zda se v daném případě o pracovní úraz nebo nemoc z povolání skutečně jedná. Pokud ano, víme, jak nejefektivněji vyšetřit okolnosti vzniku daného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Známe povinnosti zaměstnavatele, když se jedná o pracovní úraz/nemoc z povolání, víme, kdy se začíná odškodňovat a na co má poškozený zaměstnanec nárok. Poradíme vám, jak do celého procesu zahrnout pojišťovnu, jak jednat s jejími zaměstnanci, a co dělat, když pojišťovna brání výplatě pojistného plnění.

A proč tedy s námi spolupracovat?

V oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání máme mnohaleté praktické zkušenosti. V průběhu naší dosavadní pracovněprávní praxe jsme vyřešili řadu složitých sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, a to jako právní zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců – známe tedy pohled obou stran.

______________________________________________________________________________________

PLS v pracovněprávní praxi

Ačkoli si to mnozí zaměstnavatelé neuvědomují, jejich zákonná povinnost zajistit pro své zaměstnance PLS neznamená pouze vyslat zaměstnance (případně uchazeče o zaměstnání) na lékařskou prohlídku určující, zda je daná osoba zdravotně způsobilá k práci. V tomto směru je zaměstnavatel dále povinen zajistit také poradenství a dohled na pracovišti.

Co zahrnuje komplexní podpora na poli PLS?

Od pomoci při výběru vhodného poskytovala PLS, přes přípravu smluvní dokumentace s vybraným poskytovatelem, přípravu posudků obsahujících veškeré zákonné náležitosti, až po bodové scénáře, na jejichž základě budou moci Vaši personalisté postupovat v oblasti PLS krok po kroku a nestane se tak, že by se v každodenním ruchu na nějakou zákonnou povinnost zaměstnavatele zapomnělo.

A proč tedy s námi spolupracovat?

Protože vedle toho, že potřebnou dokumentaci k PLS jsme připravovali už nesčetněkrát, na toto téma také školíme a máme tak pohledy zevnitř i z vnějšku. Známe praktické potřeby zaměstnavatelů a víme, na co si dát pozor ze strany poskytovatelů PLS. Umíme vyhodnotit i tu nejzamotanější situaci a přijít s efektivním řešením. Tak proto s námi spolupracovat.

______________________________________________________________________________________

Pokud máte zájem o spolupráci v oblasti pracovních úrazů/nemocí z povolání nebo PLS, prosím kontaktujte Natašu Randlovou na emailové adrese randlova@randls.com.