Pracovněprávní audit

Další doplňkovou službou Randl Partners je provádění tzv. pracovněprávních auditů. 

Co je pracovněprávní audit?

Pracovněprávní audit Randl Partners představuje druh externího auditu zaměřující se na relevantní oblasti pracovního práva v rámci každodenního fungování dané společnosti. Jde tedy o určité přezkoumání a následné zhodnocení vybraných relevantních pracovněprávních procesů a dokumentů běžně používaných danou společností.

Jinými slovy: my Vaše pracovněprávní procesy a dokumenty projdeme, zkontrolujeme, vyhodnotíme a informujeme Vás o tom, za co byste mohli být v případě potenciální kontroly ze strany inspekce práce nebo jiné státní autority sankcionováni. Zároveň přidáme návrh řešení, a pokud budete chtít, pomůžeme Vám i s jeho následnou aplikací v praxi. Kromě identifikace případných rizik ze strany kontrolních orgánů od nás dostanete i další doporučení, která by Vaši personální praxi mohla zlepšit či zefektivnit.

______________________________________________________________________________________

Praktické zkušenosti s pracovněprávním auditem

Pro výrobní společnost jako je Petainer představují právníci Randls cennou kombinaci dovedností, z nichž osobně oceňuji zejména jasný výklad práva a zároveň znalost provozní praxe ve firmách. Právě díky takovéto kombinaci proběhl pracovněprávní audit v naší společnosti skutečně efektivně – bez nadbytečného dlouhého vzájemného vysvětlování, jak která strana chápe to či ono. Závěrečná zpráva auditu byla jasná a srozumitelná s uvedením návodných, praktických a z naší strany snadno realizovatelných doporučení. Audit nám pomohl lépe pokrýt veškerá rizika plynoucí z pracovněprávních vztahů se 190 zaměstnanci naší společnosti stejně jako riziko postihů z případných kontrol ze strany orgánů státní správy. Mimo to se auditem také prohloubilo naše vzájemné povědomí a vztahy s Randl Partners – jejich právní služby jsou tak díky tomu ještě více zacílené na naší konkrétní provozní praxi a tím ještě efektivnější. Pracovněprávní audit od Randls tak nelze než vřele doporučit.


JAN DOVALY

HR Manager, Petainer Czech Holdings s.r.o.

______________________________________________________________________________________

Na co konkrétně se pracovněprávní audit zaměřuje?

Na základě našich dosavadních zkušeností bychom doporučili pracovněprávní audit zaměřit zejména na následující oblasti:

 • náležitosti pracovněprávní dokumentace,
 • pracovní doba/rozvržení + nepřetržité odpočinky, docházkový systém,
 • dovolená a její určování, čerpání, převádění,
 • pracovnělékařské služby,
 • BOZP školení, kontroly pracoviště (včetně bezpečnostních přestávek při řízení vozidla),
 • překážky v práci,
 • agenturní zaměstnávání,
 • vedení osobních spisů,
 • nelegální práce,
 • ochrana osobních údajů / kamerové systémy,
 • rovný přístup a diskriminace.


Jak pracovněprávní audit probíhá?

Pracovněprávní audit probíhá přímo na pracovišti dané společnosti, kde právník Randl Partners specializovaný v oblasti pracovního práva projde jednotlivé dokumenty a procesy, které mu budou ze strany klientské společnosti na vyžádání předkládány, a na základě dotazů se podrobně seznámí s fungováním společnosti v daných oblastech. V tomto směru je tedy třeba, aby mu byl k dispozici zaměstnanec klientské společnosti, který z pohledu kontrolovaných oblastí společnost podrobně zná.

Konkrétní seznam vyžadovaných dokumentů k auditu je vždy zaměstnancům klientské společnosti zaslán předem, aby bylo dosaženo vyšší efektivity provádění auditu. V rámci samotné kontroly si poté bude právník provádějící audit z předložených dokumentů činit výpisky, popřípadě si požádá o jejich fotokopie.


Co je výsledkem pracovněprávního auditu?

Na základě provedené kontroly sepíše daný právník zhodnocení pracovněprávní situace klientské společnosti v auditovaných oblastech ve formě závěrečné zprávy. Jedná se v podstatě o přehledný seznam konkrétních nedostatků – porušení povinností zaměstnavatele popsaných ve všeobecné rovině s uvedením:

(i) odkazů na zákonné předpisy, které nedostatek upravují,

(ii) sankcí, které za porušení hrozí,

(iii) návrhu řešení, které by bylo v souladu s právem.

Závěrečná zpráva rovněž může obsahovat i další praktická doporučení pro Vaši společnost.

Pokud máte zájem o provedení externího pracovněprávního auditu i ve vaší firmě, prosím kontaktujte Natašu Randlovou na emailové adrese randlova@randls.com.