MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 1. 9. 2021, 14:10 hod.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.8.2021, č.j.: MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN (testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.8.2021, č.j.: MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN (nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.8.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-114/MIN/KAN (podmínky pro vstup na území ČR)

Zrušení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.8.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-113/MIN/KAN (ke vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy)

Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.8.2021, č.j.: MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN (zrušení obsolentních mimořádných opatření z roku 2020 a z roku 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.8.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN (k ochraně dýchacích cest)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.8.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-112/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.8.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN (k omezení maloobchodního prodeje a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.8.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN (stanovení podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.8.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-109/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.8.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-110/MIN/KAN (vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-106/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.7.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN (k omezení maloobchodního prodeje a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.7.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-18/MIN/KAN (k omezení provozu škol a školských zařízení)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-105/MIN/KAN (vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.7.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN (nařízení mobilním operátorům o zasílání tzv. welcome sms)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-102/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Zrušení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-101/PRO (k omezení překročení státní hranice ČR)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-100/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-99/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.7.2021, č.j.: MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN (povinnost oznámení o konání hromadné akce nad 1000 osob)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.7.2021, č.j.: MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN (interval pro podání druhé dávky vakcín)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-98/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-97/MIN/KAN (vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.7.2021, č.j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN (změna mimořádných opatření v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.7.2021, č.j.: MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN (stanovení plánu očkování)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-95/MIN/KAN (vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-93/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.6.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-14/MIN/KAN (k testování u přijímacích zkoušek)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-91/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-92/MIN/KAN (zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6.2021, č.j.: MZDR 9807/2021-2/MIN/KAN (diskriminační RT-PCR vyšetření)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN (provoz škol)

Zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6.2021, č.j.: MZDR 20029/2021-4/MIN/KAN (zrušení některých mimořádných opatření)

Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6.2021, č.j.: MZDR 46953/2020-8/MIN/KAN (vyčlenění lůžek)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.6.2021, č.j.: MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN (stanovení plánu očkování)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.6.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN (omezení maloobchodního prodeje a služeb)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-90/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.6.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-16/MIN/KAN (změna mimořádného opatření k omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.6.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-20/MIN/KAN (změna mimořádných opatření k omezení maloobchodu a služeb)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-89/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-88/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6.2021, č.j.: MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN (stanovení povinného plošného a screeningového testování obyvatelstva)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-87/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-85/MIN/KAN (změna ochranného opatření)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.6.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-54/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.6.2021, č.j.: MZDR 16640/2021-4/MIN/KAN (testování studentů vysokých škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.6.2021, č.j.: MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN (k nařízení izolace a karantény)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 11.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-86/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.6.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-19/MIN/KAN (stanovení podmínek pro kulturu)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 23621/2021-1/MIN/KAN (certifikát o očkování vystavený Srbskou republikou)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 46953/2020-7/MIN/KAN (interval pro podání druhé dávky vakcíny)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN (návštěvy ve zdravotnických zařízeních)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN (omezení maloobchodního prodeje a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 1595/2021-4/MIN/KAN (stanovení plánu očkování)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN (pravidla konání škol v přírodě)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-84/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.5.2021, č.j.: MZDR 1595/2021-3/MIN/KAN (plán očkování osob)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-14/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.5.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-52/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-17/MIN/KAN (omezení maloobchodního prodeje a služeb)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.5.2021, č.j.: MZDR 22643/2021-3/OLZP (o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného léčivého přípravku Comirnaty)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.5.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-83/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN (omezení maloobchodního prodeje a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.5.2021, č.j.: MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN (testování obyvatel)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.5.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-82/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.5.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN (podmínky testování žáků)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN (omezení provozu škol škol)

Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-15/MIN/KAN (omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-14/MIN/KAN (omezení obchodu a služeb)

Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5.2021, č.j.: MZDR 20029/2021-2/MIN/KAN (některá opatření týkající se omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.5.2021, č.j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN (lhůta pro uznání prodělání onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-12/MIN/KAN (provoz škol)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.5.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-81/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.5.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-80/MIN/KAN (zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5.2021, č.j.: MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN (pravidla pro konání škol v přírodě)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-11/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-12/MIN/KAN (podmínky testování dětí a žáků)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN (omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.5.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.5.2021, č.j.: MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN (testování studentů vysokých škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-10/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.5.2021, č.j.: MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN (samotestování zaměstnanců a OSVČ)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN (omezení obchodu a služeb)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.5.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-79/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.5.2021, č.j.: MZDR MZDR 20599/2020-78/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.5.2021, č.j.: MZDR MZDR 3724/2021 -10/OLZP (distribuce, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Bamlanivimab)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11.5.2021, č.j.: MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN (poskytovatelé terénních sociálních služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11.5.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN (frekvence testování žáků)

Zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.5.2021, č.j.: MZDR 20029/2021-1/MIN/KAN (zrušení některých mimořádných opatření)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN (omezení obchodu a služeb)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.5.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-77/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.5.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN (podmínky testování dětí, žáků a studentů)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-9/MIN/KAN  (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN (omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.5.2021, č.j.: MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN (nařízení izolace a karantény)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.5.2021, č.j.: MZDR 114601/2021 -9/MIN/KAN (omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-8/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.5.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-8/MIN/KAN (opatření k omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-7/MIN/KAN (opatření pro základní umělecké školy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.5.2021, č.j.: MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN (testování na vysokých školách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.5.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-76/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN (testování zaměstnanců ve školách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN (podmínky testování dětí, žáků a studentů)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.4.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN (opatření k omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.4.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN (testování žáků ve školách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.4.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.4.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-73/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.4.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-74/MIN/KAN (nařízení o zákazu vstupu do rizikových zemí)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.4.2021, č.j.: MZDR 7790/2021-2/MIN/KAN (zrušení opatření zákazu vstupu do rizikových zemí)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.4.2021, č.j.: MZDR 3725/2021-10/MIN/KAN (distribuce přípravku REGN-COV2)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.4.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-4/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN (testování žáků ve školách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN (testování žáků ve školách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4.2021, č.j.: MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN (testování studentů vysokých škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4.2021, č.j.: MZDR 14580/2021-2/MIN/KAN (poskytnutí informací – povinnosti ZP)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-4/MIN/KAN (opatření k omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4.2021, č.j.: MZDR 115757/2021-48/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.4.2021, č.j.: MZDR 15568/2021-1/MIN/KAN (omezení poskytování sociálních služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.4.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN (opatření k omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.4.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN (omezení provozu škol a školských zařízení)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN (změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6.4.2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.4.2021, č.j.: MZDR 15190/2020-6/MIN/KAN (kapacity akutní péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN (interval pro podání druhé dávky vakcíny proti COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 46953/2020-5/MIN/KAN (poskytovatelé zdravotních služeb a poskytovatele lůžkové péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN (opatření ve školách s 1. fází rozvolnění)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN (podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN  (omezení návštěv věznice)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN (návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (testování žáků ve školách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN (testování zaměstnanců ve školách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN (testování u přijímacích zkoušek)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14580/2021-1/MIN/KAN (poskytnutí informací)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.4.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-67/MIN/KAN (o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.3.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-66/MIN/KAN (změna ochranného opatření k omezení překročení státní hranice ČR)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.3.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-65/MIN/KAN (kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem onemocnění nákazy COVID-19) 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN (testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN (samotestování zaměstnanců a OSVČ)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN (změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování zaměstnanců)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN (vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN (povinné testování veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3.2021, č. j.: MZDR 15757/2020-46/MIN/KAN (změna mimořádného opatření ze dne 26. února k nošení ochranných prostředků dýchacích cest)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3.2021, č. j.: MZDR 20599/2020-64/MIN/KAN (kterým se vydává seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.3.2021, č. j.: MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN (změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.3.2021, č. j.: MZDR 9157/2021-3/OLZP (rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku HUVEMEC 3 mg, tablets)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.3.2021, č. j.: MZDR 20599/2020-62/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 11.3.2021, č. j.: MZDR 10060/2021-3/OLZP (rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku COVID-19 VACCINE MODERNA)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.3.2021, č. j.: MZDR 9807/2021-1/MIN/KAN (mimořádné opatření pravidla pro vyšetření vzorku mutací viru SARS-CoV-2)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.3.2021, č. j.: MZDR 40555/2020-5/MIN/KAN (mimořádné opatření  nařízení izolace a karantény v souvislosti mutacemi viru SARS-CoV-2)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.3.2021, č. j.: MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN (mimořádné opatření povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN (mimořádné opatření antigenní testování obyvatel)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN (mimořádné opatření samotestování zaměstnanci)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN (mimořádné opatření antigenní testování zdravotní a sociální služby zaměstnanci)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN (mimořádné opatření antigenní testování zdravotní a sociální služby pacienti)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.3.2021, č. j.: MZDR 9364/2021 -1/MIN/KAN (mimořádné opatření – pravidla pro vyšetření na SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.3.2021, č. j.: MZDR 3724/2021 -5/OLZP (dočasné povolení distribuce léčivého přípravku Bamlanivimab)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.3.2021, č. j.: MZDR 8603/2021-4/OLZP (dočasné povolení distribuce léčivého přípravku HUMEVEC)

Zrušení mimořádného opatření ze dne 3.3.2021, č. j.: MZDR 13361/2020-13/MIN/KAN (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb ze dne 26.3.2020)

Zrušení mimořádného opatření ze dne 3.3.2021, č. j.: MZDR 12745/2020-10/MIN/KAN (zákaz volného pohybu osob na území ČR ze dne 23.3.2020)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.3.2021, č. j.: MZDR 3725/2021-4/OLZP (dočasné povolení distribuce léčivého přípravku REGN-COV2 II.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.3.2021, č. j.: MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN (nařízení izolace a karantény)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN (povinné testování zaměstnavatelé)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN (samotestování zaměstnanci)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN (antigenní testování obyvatel)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.3.2021, č. j.: MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN (změna opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.3.2021, č.j. : MZDR 3725/2021-3/OLZP (dočasné povolení distribuce léčivého přípravku REGN-COV2)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.2., č.j. : MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.2., č.j. : MZDR 20599/2020-59/MIN/KAN (seznam zemí dle rizika nákazy nemocí COVID-19 s účinností od 1. 3. 2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.2., č.j. : MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1.3. 2021 do odvolání)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.2., č.j. : MZDR 40555/2020-3/MIN/KAN (nařízení izolace a karantény s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.2., č.j. : MZDR 7790/2020-1/MIN/KAN (zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 26. 2. 2021 do 11. 4. 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.2., č.j. : MZDR 47828/2020-13/MIN/KAN (antigenní testování obyvatel)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.2., č.j. : MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN (podmínky cestování s účinností od 15. 2. 2021) + lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.2., č.j. : MZDR 20599/2020-55/MIN/KAN (změna ochranného opatření ohledně cestování – mezinárodní nákladní doprava do SRN)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.2., č.j. : MZDR 20599/2020-54/MIN/KAN (seznam zemí dle rizika nákazy nemocí COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.1., č.j. : MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN (antigenní testování obyvatel)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.1., č.j. : MZDR 20599/2020-49/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.1., č.j. : MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN (povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.1., č.j. : MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN (plán očkování osob)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.1., č.j. : MZDR 20599/2020-48/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.1., č.j. : MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN (antigenní testování obyvatel)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.1., č.j. : MZDR 20599/2020-46/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.12., č.j. : MZDR 46953/2020-4/MIN/KAN (poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.12., č.j. : MZDR 63143/2020-3/MIN/KAN (dočasné povolení léčivého přípravku)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.12., č.j. : MZDR 62040/2020-1/MIN/KAN (nakládání s infekčními odpady)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.12., č.j. : MZDR 60890/2020-1/MIN/KAN (povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.12., č.j. : MZDR 60876/2020-1/MIN/KAN (povinnost hlásit očkování do ISIN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.12., č.j. : MZDR 46953_2020-3/MIN/KAN (nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.12., č.j. : MZDR 60510/2020-1/MIN/KAN (zákaz letů z Velké Británie)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.12., č.j. : MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.12.2020, č.j.:MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.12., č.j. : MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN (antigenní testování obyvatel)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.12., č.j. : MZDR 20599/2020-43/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 11.12.2020, č.j.:MZDR 20599/2020-42/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.12., č.j. : MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN (antigenní testování obyvatel)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.12., č.j. : MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.12.2020, č.j.:MZDR 20599/2020-41/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.11., č.j. : MZDR 20599/2020-40/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.11., č.j. : MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.11., č.j. : MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN (antigenní testování – pedagogové)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.11.2020, č.j.:MZDR 20599/2020-39/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.11., č.j. : MZDR 46953/2020-2/MIN/KAN (nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.11., č.j. : MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.11., č.j. : MZDR 51822/2020-1 /MIN/KAN (nařízení zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.11., č.j. : MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.11., č.j. : MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN (antigenní testování – zaměstnanci, s účinností od 21. 11. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.11., č.j. : MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN (antigenní testování – klienti, s účinností od 21. 11. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.11., č.j. : MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN (antigenní testování – sociální služby, týdenní stacionáře, s účinností od 21. 11. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.11., č.j. : MZDR 15757/2020-39/MlN/KAN (nošení ochranných prostředků)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.11.2020, č.j.:MZDR 20599/2020-36/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.11., č.j. : MZDR 20599/2020-37/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.11.2020, č.j.:MZDR 20599/2020-35/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.11., č.j. : MZDR 20599/2020-34/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.11., č.j. : MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN (antigenní testování zaměstnanců sociálních služeb a poskytnutí ochranných prostředků)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.11., č.j. : MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN (antigenní testování klientů sociálních služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.10., č.j. : MZDR 47828/2020-1/MIN/KAN (antigenní testy v zařízeních sociálních služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.10., č.j. : MZDR 46953/2020-1/MIN/KAN (omezení neakutní péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.10., č.j. : MZDR 12087/2020-5/MIN/KAN (povinnost hlášení pacientů s COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.10., č.j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN (protiepidemická opatření ve zdravotnických a sociálních zařízeních)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.10., č.j. MZDR 12087/2020-4/MIN/KAN (povinnost zdravotnických zařízení hlásit pacienty s COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.10., č.j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN (povinnost nošení roušek ve vnějších prostorách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.10., č.j. MZDR 42467/2020-1/MIN/KAN (krajští koordinátoři intenzivní péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.10., čj. MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN (povinnost nošení roušek)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.10., č.j. MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN (organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb – účinnost od 5. 10. 2020 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.10., č.j. MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 – účinnost od 5. 10. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.10., č.j. MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR – účinnost od 5.10.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.10., č.j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb – účinnost od 5. 10. 2020 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.9., č.j. MZDR 41136/2020-1/MIN/KAN (povinnosti poskytovatelů sociálních služeb ve vztahu k ISIN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.9., č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN (izolace a karanténa, s účinností od 25. 9. 2020 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.9., č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 24. 9. 2020 od 18:00 do 7. 10. 2020 včetně)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.9., č.j. MZDR 20599/2020-31/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 – účinnost od 21. 9. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.9., č.j. MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR – účinnost od 21.9.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.9., č.j. MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb – účinnost od 19.9.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.9., č.j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN (zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest – účinnost od 18.9. do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.9., č.j. MZDR 39255/2020-1/MIN/KAN (sdělování výsledků RT-PCR testů na COVID-19 prostřednictvím SMS – účinnost od 17. 9. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.9., č.j. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 18. 9. 2020 od 18:00 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.9., č.j. MZDR 15757/2020-34/MIN/KAN (zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest – účinnost od 18.9. od 18:00 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11.9., č.j. MZDR 20599/2020-29/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 – účinnost od 14. 9. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9., č.j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN (zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest – účinnost od 10.9. do odvolání)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.9.2020, č.j. MZDR 20599/2020-28/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 – účinnost od 14. 9. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.9., č.j. MZDR 36813/2020-2/MIN/KAN (organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb – účinnost od 2. 9. 2020 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.9., č.j. MZDR 36813/2020-1/MIN/KAN (organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků – účinnost od 2. 9. 2020 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.8., č.j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.8.2020, č.j. MZDR 20599/2020-27/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 – účinnost od 1. 9. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.8., č.j. MZDR 16220/2020-5/MIN/KAN (nařízení Vezeňské službě ČR s účinností od 31.8. do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8., č.j. MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN (izolace a karanténa – účinnost od 1.9. do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8., č.j. MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN (zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest – účinnost od 1.9. do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8., č.j. MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí – účinnost od 1.9.2020 do odvolání)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8., č.j. MZDR 20599/2020-26/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 25.8.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8., č.j. MZDR 20599/2020-25/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR – účinnost od 25.8.2020)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.8., č.j. MZDR 20599/2020-22/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 24.8.2020)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.8., č.j. MZDR 20599/2020-21/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 17.8.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.7., č.j. MZDR 20599/2020-15/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR – účinnost od 3.8.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.7., č.j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 27.7. do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.7., č.j. MZDR 20588/2020-11/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 25.7. do 26.7.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.7., č.j. MZDR 20599/2020-16/MIN/KAN (Seznam členských států EU nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejích částí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 20.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.7., č.j. MZDR 20599/2020-15/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR – účinnost od 20.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.7., č.j. MZDR 20599/2020-14/MIN/KAN (Seznam členských států EU nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejích částí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 13.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.7., č.j. MZDR 27737/2020-4/MIN/KAN (nařízení a sjednocení spolupráce v rámci Centrálního řídicího týmu)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.7., č.j. MZDR 20588/2020-10/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 (5000 v případě stavebně členěných areálů) osob – účinnost od 4.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.7., č.j. MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN (pravidla pro návštěvy ve zdravotnických  a sociálních zařízeních – účinnost od 4.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.7., č.j. MZDR 13742/2020-4/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.3., č.j. MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN – vyšetření na COVID-19 pro nové klienty domovů pro seniory)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.6., č.j. MZDR 16220/2020-3/MIN/KAN (ubytovávání pracujících vězňů – účinnost od 1.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.6., č.j. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR – účinnost od 1.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.6., č.j. MZDR 20599/2020-12/MIN/KAN (Seznam členských států EU nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejích částí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 1.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6., č.j. MZDR 20599/2020-11/MIN/KAN (Seznam členských států EU nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejích částí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 30.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6., č.j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN (pravidla pro návštěvy ve zdravotnických  a sociálních zařízeních – účinnost od 1.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.6., č.j. MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb – účinnost od 1.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.6., č.j. MZDR 15757/2020-25/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření MZČR ze dne 19. června 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN, a to s účinností ode dne 1. července 2020)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.6., č.j. MZDR 20599/2020-10/MIN/KAN (Seznam členských států EU nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejích částí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.6., č.j. MZDR 20598/2020-2/MIN/KAN (omezení návštěv ve věznicích – účinnost od 22.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.6., č.j. MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 (5000 v případě stavebně členěných areálů) osob – účinnost od 22.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6., č.j. MZDR 20581/2020-7/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb – účinnost od 22.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6., č.j. MZDR 13285/2020-5/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 19. května 2020, č.j.: MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN – omezení lázeňské léčebně rehabilitační péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6., č.j. MZDR 4377/2020-2/MIN/KAN (zrušení ochranného opatření ze dne 30. ledna 2020, č.j.: MZDR 4377/2020/NH – informační letáky na dalších letištích)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6., č.j. MZDR 3581/2020-2/MIN/KAN (zrušení ochranného opatření ze dne 27. ledna 2020, č.j.: MZDR 3581/2020/NH – informační letáky na Letišti Václava Havla)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6., č.j. MZDR 20599/2020-8/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR – účinnost od 15.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6., č.j. MZDR 20588/2020-7/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob – účinnost od 15.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6., č.j. MZDR 20581/2020-6/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb – účinnost od 15.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6., č.j. MZDR 15757/2020-22/MIN/KAN (povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest – účinnost od 15.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.6., č.j. MZDR 20588/2020-6/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob od 9.6.2020 od 15 hod.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.6., č.j. MZDR 15757/2020-21/MIN/KAN (povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest – účinnost od 8.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.6., č.j. MZDR 20599/2020-4/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR od 15.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.6., č.j. MZDR 20581/2020-5/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb od 8.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.6., č.j. MZDR 15757/2020-20/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 9. dubna 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-5/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5., č.j. MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN (omezení školní docházky od 1.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5., č.j. MZDR 16215/2020-4/MIN/KAN (provádění odběrů vzorků na přítomnost koronaviru)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5., č.j. MZDR 16211/2020-3/MIN/KAN (ukončování karantény u osob, kterým byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s osobou nakaženou COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5., č.j. MZDR 12744/2020-4/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 23. března 2020, č.j.: MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5., č.j. MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN (pravidla pro návštěvy ve zdravotnických  a sociálních zařízeních)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5., č.j. MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN (vyšetření na SARS-CoV-2 pro nové klienty domovů pro seniory/zdr. postižené atd.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5., č.j. MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN (omezení provozu poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.5., č.j. MZDR 12066/2020-2/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.3., č.j. MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.5., č.j. MZDR 20598/2020-1/MIN/KAN (omezení návštěv ve věznicích od 18.5.2020 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.5., č.j. MZDR 15757/2020-15/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.4., č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN – zrušeno od 18.5.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.5., č.j. MZDR 20020/2020-1/OVZ (prodloužení platnosti čestných prohlášení nahrazujících posouzení zdravotní způsobilosti k zaměstnání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.4., č.j. MZDR 18636/2020-1/MIN/KAN (rapid testy pro zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících domácí péči a poskytovatelů pečovatelských služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.4., č.j. MZDR 18032/2020-1/PRO (zrušení mimořádného opatření ze dne 10. března 2020, č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.4., č.j. MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN (o vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro osoby pozitivní na COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.4., č.j. MZDR 17206/2020-1/MIN/KAN (nařízení o realizování Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.4., č.j. MZDR 16771/2020-2/MIN/KAN (zrušení zákazu osobám z území ČR vyvážet přípravky určené na dezinfekci)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.4., č.j. MZDR 16518/2020-1/MIN/KAN (zrušení zákazu zastupitelským úřadům ČR v Čínské lidové republice a v Hongkongu nepřijímat žádosti o víza a pobytová oprávnění)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.4., č.j. MZDR 10384/2020-2/MIN/KAN (zrušení zákazu zastupitelskému úřadu ČR v Teheránu nepřijímat žádosti o víza a pobytová oprávnění)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.4., č.j. MZDR 4618/2020-2/MIN/KAN (zrušení zákazu letů z Čínské lidové republiky na území České republiky)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.4., č.j. MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN (chytrá karanténa)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.4., č.j. MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN (zákaz volného pohybu osob od 27.4.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.4., č.j. MZDR 10381/2020-2/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 7.3.2020, č.j.: MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.4., č.j. MZDR 9826/2020-2/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 4. března 2020, č.j.: MZDR 9826/2020-1/HES – ohlašování hromadných akcí nad 5000 osob)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.4., č.j. MZDR 16312/2020-1/MIN/KAN (dočasné povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Avigan)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4., č.j. MZDR 16220/2020-1/MIN/KAN (ubytovávání pracujících vězňů)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4., č.j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN (zákaz školní docházky)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.4., č.j. MZDR 15969/2020-1/MIN/KAN (ukončení platnosti části mimořádného opatření ze dne 9. dubna 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.4., č.j. MZDR 15932/2020-1/MIN/KAN (organizace provádění karantény v sociálních službách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.4., č.j. MZDR 15190/2020-6/MIN/KAN (sledování a řízení aktuálního stavu kapacit intenzivní péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.4., č.j. MZDR 13360/2020-3/OLZP (dočasné povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku hydroxychlorochin-sulfát)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4., č.j. MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN (zrušení omezení provozu kontaktních míst veřejné správy – tzv. CzechPOINTů)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4., č.j. MZDR 15190/2020-1/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 6. března 2020, č.j.: MZDR 5503/2020-12/PRO – respirátory FFP3)

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.4., č.j. MZDR 14801/2020-1/OBP ()

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.4., č.j. MZDR 14994/2020-1/LEG (dočasné povolení distribuce a použití medicinálního kyslíku)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.4., č.j. MZDR 14629/2020-1/NH (poskytnutí informací o testování na COVID-19 Centrálnímu řídícímu týmu COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.4., č.j. MZDR 12756/2020-/MIN/KAN (zákaz předepisovat léčivý přípravek PLAQUENIL)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.3., č.j. MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN (nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb) + Doporučení pro domy pro seniory

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.3., č.j. MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN (zřízení a provoz prostoru pro provedení třídění pacientů)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.3. 2020, č.j. MZDR 11853/2020-12/OBP (o dodávání biocidního přípravku Anti-COVID na trh)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.3., č.j. MZDR 12996/2020-1/MIN/KAN (záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu)

Zrušení ochranného opatření ze dne 2. března 2020, č.j.: MZDR 5503/2020-5/PRO (tj. zrušení zákazu letů mezi ČR a Korejskou republikou)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.3., č.j. MZDR 12591/2020-1/OES (karanténa pro zdravotnické pracovníky)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3., č.j. MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN (poskytovatelé veřejné mobilní komunikační sítě a banky – poskytování lokalizačních údajů a údajů o použití elektronického platebního prostředku)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3., č.j. MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN (příkaz poskytovatelům akutní lůžkové péče – vyčlenění lůžek včetně personálu)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.3., č.j. MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN (zákaz přijímat nové pacienty – lázeňská péče)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.3., č.j. MZDR 11853/2020-5/OBP (povolení dodávat na trh biocidní přípravek Anti-COVID určený pro osobní hygienu pro desinfekci rukou)

 


< Přejít zpět

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >