Jak na diskriminaci a obtěžování na pracovišti

HRM / Klienti advokátní kanceláře se v poslední době často na autorky článku obrací s prosbou o pomoc. Bohužel v českých podmínkách, na rozdíl například od USA, zatím žádné závazné či alespoň doporučené postupy pro případy možné diskriminace neexistují. Tento článek by se tak mohl stát praktickým návodem „jak na to“.


< Přejít zpět