Stejná práce, různé mzdy? Firmy často platí zaměstnance podle regionu, porušují zákoník práce

INFO.cz / Na webu Info.cz vyšel 18. února článek, v němž se Nataša Randlová zabývala problematikou regionálně rozdílné výše mzdy za stejnou práci. Pokud jedna firma, která má pobočky po celé republice, dává svým zaměstnancům různou mzdu podle toho, ve které části země pracují, porušuje zákoník práce. „Advokátka Nataša Randlová upozorňuje, že ze strany inspektorátu práce hrozí pokuta až 500 000 Kč za správní delikt na úseku odměňování zaměstnanců. Sám zaměstnanec může také zaměstnavatele žalovat u soudu kvůli nerovnému zacházení a dožadovat se stejné mzdy jako má jeho kolega, který vykonává práci stejné hodnoty.“


< Přejít zpět