Chcete po zaměstnanci, aby vybrané peníze uložil do trezoru? Lze to, ale končí tím jeho odpovědnost – 21 Cdo 2536/2013

Mezi stranami byla uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti. Zaměstnankyně – pokladní převzala dne 15. 10. 2009 finanční hotovost a podle pokynů zaměstnavatele ji měla v přítomnosti dalšího zaměstnance vložit v tzv. „safebagu“ do trezoru. Při svozu peněz dne 21. 10. 2009 však safebag v trezoru nebyl a zaměstnankyně nebyla schopna prokázat, že jej do trezoru vhodila, resp. že by tomu byl přítomen další zaměstnanec. Zaměstnavatel proto na zaměstnankyni uplatňoval náhradu vzniklého schodku. Soudy se na posouzení věci nemohly shodnout a věc se postupně dostala až k Nejvyššímu soudu. Ten nejprve uvedl, že zaměstnavatel může stanovit, že zaměstnanec je povinen svěřené prostředky předat tím, že je vloží do trezoru (tj. nedojde k předání „z ruky do ruky“ jiné osobě). Jedním dechem ale dodal, že v takovém případě je povinnost zaměstnance splněna vhozením peněz do trezoru. Co se s peněžními prostředky stalo v mezidobí od vhození do trezoru po výběr z trezoru, jde na vrub zaměstnavatele. Skutečnost, že peníze v trezoru nebyly dne 21. 10. 2009 tak není pro závěr o odpovědnosti zaměstnance dostatečná. Soudy se měly zabývat především tím, jak přesně nastavil zaměstnavatel podmínky předávání svěřených hodnot a zda toto nastavení zajišťovalo průkaznost stavu hodnot v době složení do trezoru. Až pokud by bylo prokázáno, že zaměstnankyně nesplnila svou povinnost vložit svěřené prostředky v plné výši do trezoru, lze říci, že zaměstnankyně odpovídá za vzniklý schodek.

Rozhodnutí dostupné zde


< Přejít zpět