Zaměstnavatelé a pracovněprávní vztahy

AKTUALIZOVÁNO K 11:00 hod. 4. 8. 2020

Program Antivirus – režim A

 • zahrnuje původně navrhované režimy A a B, tj.
  1. karanténu zaměstnanců
  2. nucené uzavření/omezení provozu z důvodu mimořádných opatření
 • přísluší zaměstnavateli náhrada 80 % všech nákladů včetně odvodů na zdravotní a sociální (ze superhrubé mzdy)
  • nejvýše však 39.000 Kč na zaměstnance na měsíc

Program Antivirus – režim B

 • zahrnuje původně navrhované režimy C, D a E, tj.
  1. absence významné části zaměstnanců
  2. prostoj (výpadek dodávek)
  3. částečná nezaměstnanost (výpadek poptávky)
 • přísluší zaměstnavateli náhrada 60 % všech nákladů včetně odvodů na zdravotní a sociální (ze superhrubé mzdy)
  • nejvýše však 29.000 Kč na zaměstnance na měsíc

Program Antivirus – obecné podmínky čerpání

 • elektronická žádost zaměstnavatele (prostřednictvím elektronické aplikace)
 • dodržování zákoníku práce ze strany zaměstnavatele
 • pouze na zaměstnance v pracovním poměru, kterému nebyla dána výpověď
 • dohoda s Úřadem práce
 • až po skutečném vyplacení náhrady mzdy a provedení odvodů
 • zaměstnavatel je povinen v případě kontroly prokázat oprávněnost čerpání
 • důsledná následná kontrola (možnost dodatečného vrácení příspěvku)
 • specifické podmínky pro agentury práce

Odklad a prominutí pojistného na sociálním zabezpečení (tzv. režim Antivirus C)

 • prominutí pojistného = možnost snížení vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnavatele – základní podmínky
  • zaměstnavatel s nejvýše 50 zaměstnanci
  • od 31. 3. 2020 nebylo propuštěno více než 10 % zaměstnanců
  • nedošlo ke snížení mezd o více než 10 % v porovnání v březnem 2020
  • zaměstnavatel odvedl pojistné za zaměstnance ve stanovené lhůtě
  • nečerpá prostředky z programu Antivirus A a B
 • splnění podmínek se posuzuje každý měsíc zvlášť
 • odklad pojistného spočívá v možnosti uhradit platby pojistného za květen až červenec 2020 až v termínu do 20. 10. 2020
  • pokud zaměstnavatel využije odklad → penále z dlužné částky se snižuje o 80 % (sazba penále je 4 % p. a., tedy 1 % za čtvrtletí)
  • netýká se odvodu pojistného za zaměstnance

Ošetřovné

 • nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované
 • nárok mají
  • rodiče dětí mladších 13 let
  • osoby pečující o starší hendikepované děti navštěvující školu
  • osoby, které z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti
 • dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně
 • bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření
 • od 1.4. zvýšeno na 80 % z redukovaného denního vyměřovacího základu
 • ošetřovné pro OSVČ

Kompenzační bonus pro DPP/ DPČ

 • nárok osob pracujících na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), a bylo jim znemožněno pracovat kvůli koronaviru
  • 350 Kč / den (zpětně od 12. března do 8. června 2020) pro osoby pracující jen na základě DPP/DPČ
  • 500 Kč / den pro OSVČ nebo společníky malých s.r.o. pracující souběžně na DPP/DPČ
 • podmínkou je práce na dohodu v období mezi 1. 10. 2019 a 31. 3. 2020 v délce alespoň 4 z 6 měsíců na DPP/DPČ
 • vyloučeny jsou osoby, které kromě práce na základě DPP/DPČ vykonávají i jiné zaměstnání (souběh naopak lze u společníků s.r.o.)
 • bonus vyplácí finanční úřady na základě žádosti prostřednictvím formuláře

Restriktivní opatření týkající se zaměstnanců a zaměstnavatelů

Nouzový stav

 • platil od 12.3. do 17.5.2020
 • pro celou Českou republiku

Zákaz vstupu cizinců na území ČR

 • ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j. začíná MZDR 20599)
 • povinnost osob, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území státu, kde je vyšší riziko výskytu onemocnění COVID-19 podrobit se testu na infekci virem SARS-Cov-2 (Seznam bezpečných zemí dostupný zde)
 • řada výjimek
 • bližší podmínky stanoví Ministerstvo vnitra na svých webových stránkách

Omezení volného pohybu osob a konání hromadných akcí

 • mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j. začíná MZDR 20588)
 • omezení volného pohybu již zrušeno – aktuálně se regulují pouze některé konkrétní akce
 • zákaz akcí konaných ve venkovních prostorech při účasti nad 1000 osob, akcí konaných ve vnitřních prostorech při účasti nad 500 osob
 • povinnost chránit dýchací cesty na akcích při účasti nad 100 osob

Zákaz vycházení bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)

 • plošný zákaz vycházení na celém území ČR již zrušen – aktuálně platí omezení v některých krajích ČR
 • mimořádná opatření jednotlivých krajských hygienických stanic (Praha, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, Vysočina…)

Omezení školní docházky

 • mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j. začíná MZDR 20584)
 • od začátku školního roku se počítá s otevřením všech škol za dodržování hygienických pravidel

Zákaz a omezení maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách

 • mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j. začíná MZDR 20581)
 • stanoveny podmínky pro jednotlivé druhy prodeje

Zákaz návštěv v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb

 • mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j. začíná MZDR 16214)
 • specifická pravidla pro zdravotnická zařízení

Přidání koronaviru na seznam nakažlivých lidských nemocí

 • jde o trestné činy šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152) a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (§ 153)
 • tresty za úmyslný TČ jsou od 6 měsíců do 12 let a za nedbalostní až 10 let

Zákaz reexportu léčiv dovezených do ČR

 • aktuálně upravuje nařízení vlády č. 104/2020 Sb. ve znění nařízení vlády č. 146/2020 Sb.

Omezení pro příjemce a poskytovatele sociálních služeb

 • mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j. začíná MZDR 20593)
 • pozastavení a omezení poskytování služeb pro klienty nad 50 let

Povolání vojáků a příslušníků Celní správy

 • aktuálně upravují nařízení vlády (č. 83/2020 Sb., č. 318/2020 Sb.)
 • k záchranným pracím a pomoci Ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím při zvládání epidemie viru SARS-CoV-2
 • k plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob a pro naplnění bezpečnostních opatření v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2

Zákaz předepisovat léčivý přípravek Plaquenil

 • mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j. začíná MZDR 12756)

Informace ohledně Českých drah, a.s.

 • omezen provoz (podrobnosti viz zde)

Omezení provozu České pošty

 • částečně omezen provoz ve vybraných krajích ČR (podrobnosti viz zde)

< Přejít zpět

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >