Partner

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.


Specializace

Kolektivní vyjednávání, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, dočasné přidělování zaměstnanců, ukončování pracovních poměrů, reorganizace, vysílání zaměstnanců, personalistika

Dosavadní praxe

Partner, Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha

Majitelka Randls Training, s.r.o.

Expert of European Centre of Expertise (ECE) in the Field of Labour Law, Employment and Labour Market Policies

Externí vyučující pracovního práva na Katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty UK

 

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha – Ph.D.

Univerzita Roberta Schumana, Štrasburk

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha – Mgr. / JUDr.

Hodnocení

Chambers Europe 2012 – 2024 – „Star Individual“ – přední odborník na pracovní právo s výjimečnou reputací ve svém oboru

The Legal 500 2024 – „Leading Individual“

Who’s Who Legal 2012 – 2024 – „doporučována v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti”

Expert Guides – zařazována mezi hlavní světové odborníky („Best of the Best“) na pracovní právo i v kategorii „Women in Business Law“

Best Lawyers 2010 – 2024 – vyhodnocena jako jedna z nejlepších právníků v České republice specializujících se na pracovní právo a zaměstnanost

Best Lawyers – Lawyer of the Year 2012 – vyhodnocena jako nejlepší právník v oboru pracovního práva

Právník roku v oboru pracovní právo 2007 – vyhlašováno právnickými profesními komorami (advokátní, soudcovskou, podnikových právníků) a časopisem EPRAVO

Forbes 2015 – 2024 – zařazena mezi 100 nejvlivnějších žen Česka

Právní rádce 2016 – jmenována mezi nejvýznamnějšími českými právničkami v oboru advokacie

Členství v profesních sdruženích a dalších orgánech

Česká advokátní komora – advokát

European Employment Lawyers Association (EELA, Evropské sdružení advokátů specializujících se na pracovní právo) – člen

Czech Employment Lawyer Association (CzELA) – člen

Zprostředkovatel pro řešení kolektivních sporů – registrována v seznamu vedeném MPSV

Národní expert European Centre of Expertise (ECE)

Publikace

  • Zákoník práce – komentář – Wolters Kluwer 2020 – spoluautorka
  • Compliance v podnikové praxi – Beck 2018 – autorka části týkající se zákoníku práce
  • Přechod práv a povinností a hromadné propouštění – Wolters Kluwer 2016
  • Přechod práv a povinností mezi dodavateli – Anag 2014 – spoluautorka
  • První anglicky psaný komentář k zákoníku práce – Wolters Kluwer 2012 – spoluautorka
  • Měsíční zpravodajství ohledně vývoje v oblasti pracovního práva v České republice v rámci European Centre of Expertise (ECE) in the Field of Labour Law, Employment and Labour Market Policies: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=FlashELL&mode=advancedSubmit&catId=22&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0&langId=en
  • Četné publikace v českých i zahraničních periodikách

Jazyky

Čeština, angličtina, francouzština