Řešení spotřebitelských sporů

V souvislosti se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bychom tímto chtěli informovat své klienty – spotřebitele, že v případě sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o., mají právo na mimosoudní řešení takového sporu. Institucí, na kterou se mohou v takovém případě obrátit, je Česká advokátní komora (ČAK).

ČAK následně vystupuje jako zprostředkovatel jednání mezi klientem – spotřebitelem a advokátní kanceláří – poskytovatelem služby. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.

Více informací lze nalézt na internetových stránkách ČAK.

Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je zde.

 


< Přejít zpět