Odkazy

Užitečné právní odkazy

Veřejné instituce

Další

 


Odkazy pracovní právo – české

Státní správa

Obrana proti diskriminaci

Další

 • CzELA  – česká asociace advokátů specializujících se na pracovní právo
 • AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovněprávních vztahů
 • EPRAVO – články, soudní rozhodnutí, praktické rady
 • PRÁVNÍ PROSTOR – články, soudní rozhodnutí, praktické rady
 • eLAW.cz – právo, judikatura, vzory smluv a podání
 • BOZP – aktuální informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Odkazy pracovní právo – mezinárodní

 • EUR-Lex – přístup k právu Evropské unie
 • ESD – Soudní dvůr Evropské unie
 • Euroskop – vše o členství ČR v Evropské unii
 • IBA – Mezinárodní asociace advokátů
 • EELA – Asociace evropských právníků specializujících se na pracovní právo
 • BusinessEurope – Konfederace evropských podniků
 • UEAPME – Evropská asociace živnostníků, malých a středních podniků
 • Evropská komise – oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí

 


Odkazy obchodní právo – české

Státní správa

 • ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Katastr nemovitostí – nahlížení do katastru nemovitostí
 • Portal.gov – Portál veřejné správy
 • ČNB – Česká národní banka
 • ÚPV – Úřad průmyslového vlastnictví
 • ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů

Rejstříky

 • Obchodní rejstřík – vyhledávání v obchodním rejstříku a sbírce listin
 • Insolvenční rejstřík – vyhledávání dlužníků, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008
 • Obchodní věstník – internetová verze Obchodního věstníku
 • RŽP – živnostenský rejstřík
 • ARES – informace o ekonomických subjektech

Další

 • CZECH POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 • Centrální depozitář cenných papírů – činnosti CDCP, centrální evidence zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice
 • Správa základních registrů – informační systém základních registrů
 • Portál VZ – Portál o veřejných zakázkách a koncesích
 • CEE – Centrální evidence exekucí
 • IS VZ – Informační systém o veřejných zakázkách
 • RRTV – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Odkazy obchodní právo – Evropská unie

 • EUR-Lex – Přístup k právu Evropské unie
 • SDEU – Evropský soudní dvůr
 • EUROPA – Portál evropské unie
 • CURIA – judikatura ESD
 • ECHR – Evropský soud pro lidská práva
 • HUDOC – databáze judikatury ECHR
 • European e-Justice – centralizovaný zdroj informací z oblasti justice EU
 • Evropská komise – oficiální stránky evropské komise
 • EUIPO – Úřad Evropské Unie pro duševní vlastnictví
 • Fondy Evropské unie – Rozcestník pro získávání informací o fondech EU v České republice
 • Your Europe – Business – průvodce podnikatele v zemích EU
 • Market Access Database – portál pro podporu podnikání evropských firem v třetích zemích
 • TMView – databáze národních ochranných známek členských států EU
 • EBR – Evropské sdružení obchodních rejstříků

Odkazy obchodní právo – mezinárodní

 • GALA – mezinárodní aliance sdružující advokáty se specializací na oblast reklamního práva
 • IBA – Mezinárodní asociace advokátů
 • UNCITRAL – Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo
 • UNIDROIT – Mezinárodní institut pro unifikaci soukromého práva
 • WIPO – Světová organizace duševního vlastnictví
 • ICC – Mezinárodní obchodní komora, mezinárodní rozhodčí soud
 • Prohlášení o vzájemnosti v civilních věcech – prohlášení Ministerstva spravedlnosti ČR o vzájemnosti při uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních
 • TESS – databáze ochranných známek zapsaných v USA

 

Zahraniční obchodní rejstříky


< Přejít zpět