koncipientka

Mgr. Bc. Kristýna Nehybová


Specializace

Změny a skončení pracovního poměru, mateřská a rodičovská dovolená, překážky v práci, COVID-19 poradenství

Dosavadní praxe

Advokátní koncipientka, Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha

Právní asistentka, Strnad, Joch, Lokajíček advokáti s.r.o., Praha

Právní asistentka, Legalcom advokátní kancelář, s.r.o., Hradec Králové (nyní Arrows advokátní kancelář, s.r.o.)

Právní asistentka, Česká insolvenční v.o.s., Hradec Králové

Stáž na Krajském soudě v Hradci Králové a Okresním soudě v Hradci Králové

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, obor Psychologie, Brno (bakalářský titul)

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora – advokátní koncipient

Jazyky

Čeština, angličtina