partner

JUDr. Bc. Michal Peškar


Specializace

Pracovní doba, ukončování pracovních poměrů, dovolená, elektronizace a elektronické podpisy v HR, pracovnělékařské služby (PLS), odměňování, překážky v práci, alkohol a jiné návykové látky na pracovišti

Dosavadní praxe

Partner, Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha

Advokátní koncipient, Randl Partners, Praha

Právní asistent, Randl Partners, Praha

Pomocná vědecká síla, Ústav právních dějin PF UK, Praha

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha

Hodnocení

Chambers Europe 2023 – zařazen do kategorie Band 3 jako výjimečný pracovněprávní expert

 

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora – advokát

Asociace pro kolektivní vyjednávání –  předseda a člen Kolegia expertů

European Employment Lawyers Association (EELA, Evropské sdružení advokátů specializujících se na pracovní právo) – člen

Czech Employment Lawyers Association (CzELA) – člen

Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení – člen

Jazyky

Čeština, angličtina – aktivní znalost slovem i písmem