Užitečné odkazy – koronavirus

 

Speciální vládní portál ke koronaviru

https://covid.gov.cz/

Ministerstvo zdravotnictví ČR – speciální stránky ke koronaviru

www.koronavirus.mzcr.cz – zde se nachází mj. seznam zemí podle míry rizika přenosu nákazy (tzv. cestovatelský semafor) a aktuálně platná ochranná opatření

Ministerstvo zdravotnictví ČR

www.mzcr.cz

Vláda ČR

www.vlada.cz (zejména usnesení vlády a přehled aktuálně platných opatření )

Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz (zejména programy podpory pro podnikatele)

Ministerstvo vnitra ČR

www.mvcr.cz (zejména informace MV ke koronaviru )

Ministerstvo zahraničí ČR

www.mzv.cz

Státní zdravotní ústav

www.szu.cz

Česká lékařská komora

www.lkcr.cz

Ministerstvo financí ČR

www.mfcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

www.mpsv.cz

Česká správa sociálního zabezpečení ČR

www.cssz.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

www.msmt.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR

www.spcr.cz

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

www.socr.cz

Asociace hotelů a restaurací ČR

www.ahrcr.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka

www.cmzrb.cz

Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

Další užitečné odkazy a dokumenty

Rozcestník kontaktů (včetně telefonických) na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Portál hl. m. Prahy (zejména aktuální informace ohledně koronaviru)

Koronavirus – rady pro mezinárodní zaměstnavatele z 57 států (pouze v angličtině)

theword.iuslaboris.com/hrlaw/coronavirus

 

 


< Přejít zpět