Užitečné odkazy – koronavirus

Sbírka zákonů ČR

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo zdravotnictví ČR – speciální stránky ke koronaviru

www.koronavirus.mzcr.cz – zde se nachází mj. seznam států světa s vysokým rizikem přenosu nákazy (tzv. rizikové země) a také souhrn všech platných opatření na území ČR během nouzového stavu

Ministerstvo zdravotnictví ČR

www.mzcr.cz

Ministerstvo vnitra ČR

www.mvcr.cz (zejména informace MV ke koronaviru a také opatření obecné povahy týkající se ochrany hranic, které je provedením vládního usnesení č. 197)

Ministerstvo zahraničí ČR

www.mzv.cz

Vláda ČR

www.vlada.cz (zejména usnesení vlády)

Ministerstvo dopravy ČR

www.mdcr.cz

Státní zdravotní ústav

www.szu.cz

Česká lékařská komora

www.lkcr.cz

Ministerstvo financí ČR

www.mfcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

www.mpsv.cz

Česká správa sociálního zabezpečení ČR

www.cssz.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

www.msmt.cz

Ministerstvo zemědělství ČR

www.mze.cz

Ministerstvo spravedlnosti ČR

www.justice.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR

www.spcr.cz

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

www.socr.cz

Asociace hotelů a restaurací ČR

www.ahrcr.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka

www.cmzrb.cz

Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

Další užitečné odkazy a dokumenty

Rozcestník kontaktů (včetně telefonických) na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Portál hl. m. Prahy (zejména aktuální informace ohledně koronaviru)

Koronavirus – rady pro mezinárodní zaměstnavatele z 57 států (pouze v angličtině)

theword.iuslaboris.com/hrlaw/coronavirus

 

 


< Přejít zpět