Zaměstnavatelé a pracovněprávní vztahy

AKTUALIZOVÁNO K 11:00 hod. 28. 9. 2020

NOVINKY: Vláda projednala a do Poslanecké sněmovny posílá návrh právní úpravy kurzarbeitu.

Program Antivirus – režim A

 • zahrnuje původně navrhované režimy A a B, tj.
  1. karanténu zaměstnanců
  2. nucené uzavření/omezení provozu z důvodu mimořádných opatření
 • přísluší zaměstnavateli náhrada 80 % všech nákladů včetně odvodů na zdravotní a sociální (ze superhrubé mzdy)
  • nejvýše však 39.000 Kč na zaměstnance na měsíc

Program Antivirus – režim B

 • zahrnuje původně navrhované režimy C, D a E, tj.
  1. absence významné části zaměstnanců
  2. prostoj (výpadek dodávek)
  3. částečná nezaměstnanost (výpadek poptávky)
 • přísluší zaměstnavateli náhrada 60 % všech nákladů včetně odvodů na zdravotní a sociální (ze superhrubé mzdy)
  • nejvýše však 29.000 Kč na zaměstnance na měsíc

Program Antivirus – obecné podmínky čerpání

 • elektronická žádost zaměstnavatele (prostřednictvím elektronické aplikace)
 • dodržování zákoníku práce ze strany zaměstnavatele
 • pouze na zaměstnance v pracovním poměru, kterému nebyla dána výpověď
 • dohoda s Úřadem práce
 • až po skutečném vyplacení náhrady mzdy a provedení odvodů
 • zaměstnavatel je povinen v případě kontroly prokázat oprávněnost čerpání
 • důsledná následná kontrola (možnost dodatečného vrácení příspěvku)
 • specifické podmínky pro agentury práce

Odklad a prominutí pojistného na sociálním zabezpečení (tzv. režim Antivirus C)

 • prominutí pojistného = možnost snížení vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnavatele – základní podmínky
  • zaměstnavatel s nejvýše 50 zaměstnanci
  • od 31. 3. 2020 nebylo propuštěno více než 10 % zaměstnanců
  • nedošlo ke snížení mezd o více než 10 % v porovnání v březnem 2020
  • zaměstnavatel odvedl pojistné za zaměstnance ve stanovené lhůtě
  • nečerpá prostředky z programu Antivirus A a B
 • splnění podmínek se posuzuje každý měsíc zvlášť
 • odklad pojistného spočívá v možnosti uhradit platby pojistného za květen až červenec 2020 až v termínu do 20. 10. 2020
  • pokud zaměstnavatel využije odklad → penále z dlužné částky se snižuje o 80 % (sazba penále je 4 % p. a., tedy 1 % za čtvrtletí)
  • netýká se odvodu pojistného za zaměstnance

Ošetřovné

 • nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované
 • nárok mají
  • rodiče dětí mladších 13 let
  • osoby pečující o starší hendikepované děti navštěvující školu
  • osoby, které z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti
 • dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně
 • bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření
 • od 1.4. zvýšeno na 80 % z redukovaného denního vyměřovacího základu
 • ošetřovné pro OSVČ

Kompenzační bonus pro DPP/ DPČ

 • nárok osob pracujících na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), a bylo jim znemožněno pracovat kvůli koronaviru
  • 350 Kč / den (zpětně od 12. března do 8. června 2020) pro osoby pracující jen na základě DPP/DPČ
  • 500 Kč / den pro OSVČ nebo společníky malých s.r.o. pracující souběžně na DPP/DPČ
 • podmínkou je práce na dohodu v období mezi 1. 10. 2019 a 31. 3. 2020 v délce alespoň 4 z 6 měsíců na DPP/DPČ
 • vyloučeny jsou osoby, které kromě práce na základě DPP/DPČ vykonávají i jiné zaměstnání (souběh naopak lze u společníků s.r.o.)
 • bonus vyplácí finanční úřady na základě žádosti prostřednictvím formuláře

< Přejít zpět

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >