Zaměstnavatelé a pracovněprávní vztahy

AKTUALIZOVÁNO K 10:00 hod. 10. 3. 2022

Kompenzační bonus pro DPP/ DPČ

 • nárok osob pracujících na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), a bylo jim znemožněno pracovat kvůli koronaviru, případně z důvodů nařízené karantény, izolace či péče o dítě
 • nutný pokles tržeb/příjmu alespoň o 30 %
 • ve výši až 1 000 Kč denně pro OSVČ, 500 Kč denně pro zaměstnance na DPP/DPČ, celkem lze získat za obě bonusová období maximálně 71 000 Kč
 • 1. bonusové období od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021 – žádosti možno podávat do 1. 3. 2022.
 • 2. bonusové období od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 – žádosti možno podávat do 1. 4. 2022.
 • vyloučeny jsou osoby, které kromě práce na základě DPP/DPČ vykonávají i jiné zaměstnání (souběh naopak lze u společníků s.r.o.)
 • bonus vyplácí finanční úřady na základě žádosti prostřednictvím formuláře, více informací zde

Změna v nařizování karantén a izolací

 • karanténa po kontaktu s pozitivní osobou není v současné době nařizována
 • izolace covid pozitivních osob (po pozitivním PRC nebo příznakové osoby s pozitivním odborně odebraným antigenním testem) trvá alespoň 7 dní, přičemž poslední dva dny nejsou přítomny žádné příznaky onemocnění

Program Antivirus – režim A

 • účinný do konce února 2022
 • vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19
 • zaměstnavateli přísluší náhrada 80 % všech nákladů včetně odvodů na zdravotní a sociální (ze superhrubé mzdy)
 • nejvýše 39.000 Kč na zaměstnance na měsíc

Program Antivirus – režim B

 • pozastaven od 1.1.2022
 • zahrnuje následující situace:
  1. absence významné části zaměstnanců
  2. prostoj (výpadek dodávek)
  3. částečná nezaměstnanost (výpadek poptávky)
 • zaměstnavateli přísluší náhrada 60 % všech nákladů včetně odvodů na zdravotní a sociální (ze superhrubé mzdy)
 • nejvýše 29.000 Kč na zaměstnance na měsíc

Program Antivirus – obecné podmínky čerpání

 • elektronická žádost zaměstnavatele (prostřednictvím elektronické aplikace)
 • dodržování zákoníku práce ze strany zaměstnavatele
 • pouze na zaměstnance v pracovním poměru, kterému nebyla dána výpověď
 • dohoda s Úřadem práce
 • až po skutečném vyplacení náhrady mzdy a provedení odvodů
 • zaměstnavatel je povinen v případě kontroly prokázat oprávněnost čerpání
 • důsledná následná kontrola (možnost dodatečného vrácení příspěvku)
 • specifické podmínky pro agentury práce

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě a izolaci – tzv. „izolačka“

 • vyplácení příspěvků podle zákona č. 518/2021 Sb. skončilo ke dni 28.2.2022

Ošetřovné

 • vyplácení zvláštního ošetřovného podle zákona č. 520/2021 Sb. skončilo ke dni 28.2.2022

< Přejít zpět