Obchodní právo

Odvětví obchodního práva v sobě zahrnuje širokou škálu právních vztahů a institutů, se kterými se může podnikatel při své každodenní činnosti setkat. Našim klientům poskytujeme kompletní zázemí v obchodněprávní oblasti a podporujeme je při vyjednávání smluv, připravujeme na míru dokumentaci jejich projektů, jsme na příjmu pro telefonické a e-mailové rady a konzultace, snažíme se vyjednávat mimosoudní dohody a narovnání v případě sporů a pokud to není možné, zastupujeme klienty u soudu. Pravidelně spolupracujeme na případech s mezinárodním prvkem, při přeshraničních obchodních transakcích a sporech. Průběžně zpracováváme i právní aktuality a naše klienty o nich pravidelně informujeme.

 


< Přejít zpět