Právo duševního vlastnictví

Další z oblastí, která je s obchodním právem rovněž nedílně spjata, jsou práva plynoucí z duševního vlastnictví. S klienty řešíme problematiku autorství k projektu a možnosti užívání autorských děl. Klienty dlouhodobě podporujeme při registraci ochranných známek, patentů, či užitných vzorů u nás i jinde na světě. Díky mnohaletým zkušenostem totiž víme, na co je potřeba dát pozor, kde se nachází úskalí registračního procesu, jaká nebezpečí hrozí, pokud pravidelně nesledujete příslušné databáze. Klientům pomáháme také v případě zneužití práv z duševního vlastnictví třetí osobou a zastupujeme je i v případných soudních sporech.

 


< Přejít zpět