Nové dodací podmínky Incoterms 2020

Nové dodací podmínky Incoterms 2020

V září tohoto roku zveřejnila po 10 letech Mezinárodní obchodní komora (ICC) nové vydání dodacích podmínek Incoterms. Novými Incoterms 2020 se ICC snaží sledovat trendy v mezinárodním obchodu a jít vstříc obchodníkům. Nejdůležitější změny uvádíme níže.

Dodací podmínka DAT (Delivered at Terminal) byla přejmenována na DPU (Delivered at Place Unloaded). Cílem změny bylo zohlednit, že zboží může být dodáno vyložené nejen na terminál (sklad, přístav, překladiště aj.), ale i na jiné jakékoli jiné místo (např. na závod kupujícího).

Dále Incoterms 2020 nově výslovně počítají s tím, že si strana smlouvy může zajistit přepravu vlastními silami. Zatímco Incoterms 2010 např. u dodací podmínky FCA stanovily povinnost kupujícího uzavřít na své náklady přepravní smlouvu s dopravcem, nyní je kupující povinen uzavřít přepravní smlouvu nebo zajistit přepravu zboží.

U dodací podmínky FCA je nově umožněno i vystavení nákladního listu (bill of lading) po nakládce. Účelem této změny je umožnit stranám použít podmínku FCA i v případech, kdy banka pro výplatu z akreditivu vyžaduje předložení dokumentu prokazujícího naložení zboží na dopravní prostředek (např. na loď).

Incoterms 2020 jsou určeny k užívání od 1. 1. 2020, můžete je však začít používat už nyní, anebo naopak i nadále používat na předchozí verzi Incoterms 2010. Lze však předpokládat, že stejně jako v minulosti většina firem přejde na nejnovější znění Incoterms 2020. Dle informací od české pobočky ICC by český překlad Incoterms 2020 měl vyjít v průběhu října 2019.


< Přejít zpět