Privacy Law: A Global Legal Perspective on Data Protection Relating to Advertising & Marketing

Ve spolupráci s dalšími partnerskými kancelářemi GALA a také s International Advertising Association jsme připravili komplexní publikaci zaměřenou na právní úpravu ochrany osobních údajů v odvětví reklamy a marketingu.

Publikace má dva svazky – první (Volume 1) se týká úpravy zmíněné problematiky ve světě, druhý (Volume 2) se věnuje úpravě problematiky v členských státech Evropské unie.

Aktualita s krátkým popisem publikace je k dispozici na webových stránkách GALA (v anglickém jazyce). Knižní vydání je k dispozici na Amazonu (Volume 1, Volume 2)

  • Datum: 18. 06. 2020

< Přejít zpět