Průvodce rekodifikací pro podnikatele č. 2

Obchodní společnosti jsou základní a velmi rozšířenou formou podnikání v České republice přičemž k loňskému roku jich u nás existovalo již více jak 350 tisíc. Ani jim se však nevyhne přijatá rekodifikace soukromého práva. Od 1.1.2014, kdy nová úprava nabude účinnosti, dojde k zásadním změnám v zakládání a fungování obchodních společností, ale i dalších právnických osob. V souvislosti s těmito změnami přibude společnostem, resp. jejich statutárním orgánům, řada nových povinností a omezení, sloužících primárně k posílení ochrany věřitelů, společníků, i společnosti samotné (pro zajištění řádné správy majetku společnosti jejími orgány). Vedle četných povinností však rekodifikace přináší také mnoho nových práv a institutů, které byly dosud naší úpravě cizí, a které umožní společnostem více přizpůsobit organizační strukturu, správu a řízení jejich specifickým potřebám. V tomto a v následujícím čísle našeho Průvodce rekodifikací Vás proto seznámíme s těmi nejdůležitějšími změnami v obecné úpravě obchodních společností. Důsledkům zde uváděných změn se společnosti nevyhnou. V poměrně krátké časové lhůtě budou nuceny uzpůsobit své zakladatelské dokumenty novým pravidlům. Společnosti by tak neměly ponechat nic náhodě a připravit se na rekodifikaci již nyní.


< Přejít zpět