Průvodce rekodifikací pro podnikatele č. 3

Stejně jako člověk potřebuje k životu srdce, mozek či ruce, tak se také obchodní společnosti neobejdou bez svých společníků, jednatelů a dalších funkcionářů. Fungování obchodní společnosti proto úzce souvisí s postavením, právy a povinnostmi jejích orgánů, resp. jejich členů. S přijetím rekodifikačních předpisů dojde k zásadním změnám v právní úpravě, které se dotknou nejen statutárních orgánů (jednatelů, představenstva, atd.) a jejich jednání za společnost navenek, ale rovněž orgánu nejvyššího (valné hromady) a orgánů kontrolních (dozorčí rady). Nová úprava v mnohých ohledech rozvazuje ruce statutárním orgánům a umožňuje jim uskutečnit řadu kroků, které zákon dosud zakazoval. V tomto čísle našeho Průvodce rekodifikací Vás proto seznámíme s těmi nejpodstatnějšími změnami v úpravě postavení, práv a povinností členů orgánů obchodních společností, jakož i s novinkami v oblasti zastoupení společnosti.


< Přejít zpět