Průvodce rekodifikací pro podnikatele č. 4

Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější formou obchodní společnosti v České republice. Každý rok zde přibyde přes 20 tisíc nových „eseróček“. Není proto divu, že předmětem obsáhlé rekodifikace soukromého práva je i jejich úprava. Nový občanský zákoník a zejména pak zákon o obchodních korporacích mění celou řadu dnes platných a zažitých pravidel fungování společnosti s ručením omezeným, postavení a rozhodování jejích jednatelů, jakož i pojetí a dispozice s podíly jejích společníků. V předchozích dvou číslech našeho Průvodce rekodifikací jsme Vás blíže informovali o obecné úpravě založení společnosti, jednání za společnost navenek, o obchodním závodu a dispozicích s ním, jakož i o postavení, právech a povinnostech členů orgánů obchodních společností. V tomto čísle navazujeme na dříve řečené. Seznámíme Vás proto s těmi nejpodstatnějšími změnami v úpravě společnosti s ručením omezeným. A to nejen s těmi změnami, které zasáhnou do existence společností nevyhnutelně, ale také se změnami, které jsou dobrovolné a které mohou společnosti zohlednit v zájmu zefektivnění svého fungování a rozhodování.


< Přejít zpět