Judikát ovlivněný alkoholem

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 4733/2015 věnoval otázce zrušení pracovního poměru na základě zjistění alkoholu v krvi. Dovodil, že zaměstnanec, kterému byla zjištěna hladina alkoholu v krvi do výše  0,49 ‰, není alkoholem ovlivněn a nejde o oprávněný důvod pro výpověď. Prakticky tak odepřel zaměstnavateli možnost zaměstnance za porušení povinnosti – požití alkoholu před nástupem do práce – sankcionovat.


< Přejít zpět