Pracovní právo

Pracovní právo

Publikace Pracovní právo je součástí řady právnických učebnic a představuje tak teoretický základ pro studium tohoto oboru v jeho moderní podobě. Kolektiv autorů pod vedením doc. JUDr. Petra Hůrky, Ph.D., přináší komplexní výklad pracovněprávní problematiky, včetně nových praktických trendů v zaměstnávání osob. Reaguje na aktuální právní stav pracovního práva v České republice ke dni 1. 3. 2011, zejména ve vazbě na občanský zákoník, evropské předpisy a judikaturu. Nataša Randlová přispěla do publikace výkladem problematiky změn pracovního poměru a přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.


< Přejít zpět