HR News č. 5/ prosinec 2018

Speciálně laděné vánoční vydání našich HR News se zaměřilo na nejdůležitější novinky ze světa pracovního práva, které nás v příštích letech čekají. Pokud pro Vás předvánoční shon není to pravé ořechové, můžete se od něj na chvíli oprostit pomocí četby novinek z oblasti dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, zprávy o budoucnosti rozsáhlé novely zákoníku práce či shrnutí rozsudku,který v určitých případech umožňuje využít skrytého zvukového záznamu jakožto důkazu v pracovněprávních sporech.


< Přejít zpět