Dělat strojvedoucího pro konkurenci se nevyplácí – 21 Cdo 1132/2014

Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako strojvedoucí. Zároveň ale začal pracovat na pozici strojvedoucího i pro konkurenčního dopravce a za 2 měsíce takto odpracoval bez vědomí zaměstnavatele více než 170 hodin. Když se to zaměstnavatel dozvěděl, okamžitě se zaměstnancem zrušil pracovní poměr, protože zaměstnanec výkonem práce strojvedoucího vykonával konkurenční výdělečnou činnost. Zaměstnanec se bránil u soudů a namítal, že si přece nekoupil lokomotivu a vagóny a nezačal převážet náklad, ale že skutečně jen řídí cizí lokomotivu, čímž se konkurence nedopustil. Soudy obou stupňů se přiklonily na stranu zaměstnavatele a za pravdu jim dal i Nejvyšší soud. Vysvětlil totiž, že pro posouzení, zda zaměstnanec vykonává konkurenční výdělečnou činnost, nehraje roli, co za práci zaměstnanec dělá, ale že se překrývá předmět činnosti zaměstnavatele a druhé společnosti, pro kterou zaměstnanec pracuje. Nejvyšší soud se přiklonil na stranu obecných soudů i při hodnocení intenzity porušení, protože potvrdil, že s přihlédnutím k době, po kterou zaměstnanec pro konkurenci pracoval, a k pozici zaměstnance a případným důsledkům (například únava ze dvou zaměstnání a tím zvýšené riziko nehody či havárie vlaku), bylo okamžité zrušení pracovního poměru zcela na místě.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 22. 04. 2015

< Přejít zpět