Domluvení zakázky pro konkurenci je útokem na majetek zaměstnavatele – 21 Cdo 1229/2014

Zaměstnavatel zjistil, že jeho zaměstnanec na pozici manažera dopravy sjednával zakázky pro cizí společnost, u níž pracuje jako dispečer jeho blízký, a okamžitě s ním proto zrušil pracovní poměr. Zaměstnanec se proti tomuto nařčení bránil žalobou, které obecné soudy vyhověly, když především dovodily, že okamžité zrušení je po formální stránce neurčité. Zaměstnavatel však nenechal věc být a podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten po přezkoumání rozsudky nižších soudů zrušil a věc jim vrátil k novému projednání. Nejvyšší soud vytkl soudům obou stupňů, že nevyslechly navržené svědky, kteří měli prokázat, že zaměstnanec v době předání okamžitého zrušení věděl, proč je s ním okamžitě rušen pracovní poměr. Nejvyšší soud dále dodal, že potvrdí-li se nařčení zaměstnavatele, půjde ze strany zaměstnance o útok na majetek zaměstnavatele spočívající v tom, že zaměstnanec by domlouváním zakázek pro konkurenci způsoboval zaměstnavateli škodu ve formě ušlého zisku (tedy že zakázky, které by jinak realizoval zaměstnavatel, provedl někdo jiný). Nejvyšší soud též připomněl, že úmyslný útok na majetek zaměstnavatele lze považovat za natolik zásadní porušení povinností zaměstnance, že zpravidla dostačuje pro okamžité zrušení pracovního poměru.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 03. 03. 2015

< Přejít zpět