Je nenošení stejnokroje porušením povinností? – 21 Cdo 2930/2014

Zaměstnanec pracoval jako řidič tramvaje. Zaměstnavatel mu opakovaně vytýkal drobnější nedostatky v jeho práci a porušování povinností, až se jich nasbíralo dostatek a zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr výpovědí pro soustavné méně závažné porušování povinností. Jednou z výtek bylo to, že zaměstnanec nenosil do práce předepsaný stejnokroj řidiče tramvaje. Zaměstnanec se proti výpovědi bránil, ale u obecných soudů nebyl úspěšný. Poměrně nečekaně však uspěl až u Nejvyššího soudu. Ten totiž uvedl, že žádný právní předpis řidiči nestanovil povinnost nosit stejnokroj, a šel ještě dále, když dovodil, že takovou povinnost nesmí stanovit ani pracovní řád, protože ten pouze rozvádí povinnosti dané zákoníkem práce, a pod ně nelze nošení stejnokroje „napasovat“. Z tohoto důvodu nemohlo být nenošení stejnokroje porušováním povinností ze strany zaměstnance. Nejvyšší soud nicméně uvedl alespoň to, že požadavek na nošení stejnokroje by mohl být brán jako požadavek zaměstnavatele pro řádný výkon práce a jeho neplnění by tedy mohlo být výpovědním důvodem, nicméně jiným, než využil zaměstnavatel v dané věci.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 25. 06. 2015

< Přejít zpět