Může být těhotenství zneužitím práva? – 21 Cdo 1202/2014

Zaměstnankyně pracovala u zaměstnavatele na pozici vedoucí odboru personálních záležitostí. Protože jí byla avizována její nadbytečnost, tohoto pracovního místa se vzdala, následně odmítla nabídku nového pracovního místa i nabídku na skončení pracovního poměru dohodou, a byla propuštěna pro nadbytečnost. Vše by se zdálo být v pořádku, kdyby zaměstnankyně nebyla v této době těhotná. Zaměstnankyně se proto domáhala určení neplatnosti výpovědi; zaměstnavatel kontroval argumentem, že zaměstnankyně své těhotenství zneužívá v rozporu s dobrými mravy, když odmítla všechny návrhy zaměstnavatele na řešení nastalé situace. Zaměstnavatel však se svou argumentací ani u jednoho soudu neuspěl. Nejvyšší soud k tomu vysvětlil, že zaměstnankyně pouze využívala svá práva, daná jí zákoníkem práce. Zaměstnankyně nebyla povinna přijmout nabídku jiné práce, případně souhlasit se skončením pracovního poměru, a zároveň nebylo možné ji jako těhotnou propustit pro nadbytečnost, protože je proti tomu zákonem chráněna. Zaměstnavatel sice tímto postupem utrpěl újmu, ale nejde o nemravné jednání ze strany zaměstnankyně – jen o logický důsledek toho, že zákoník práce chrání těhotné (stejně jako některé další kategorie zaměstnanců) před propuštěním z určitých důvodů. Pokud tedy těhotná zaměstnankyně „až na maximum“ využívá výhody, které jí zákoník práce dává, musí se s tím zaměstnavatel smířit.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 30. 07. 2014

< Přejít zpět