(Ne)platnost okamžitého zrušení v případě neprojednání absence v práci s odbory – 21 Cdo 476/2015

Nejvyšší soud se zabýval předpoklady pro rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele z důvodu neomluveného zameškání práce zaměstnancem. Ve svém odůvodnění zdůraznil, že k 1. 1. 2012 došlo ke změně v ustanovení § 348 odst. 3 zákoníku práce, a tudíž již není potřeba dohoda, ale pouhé projednání s odborovou organizací. Nejvyšší soud tak poukázal na skutečnost, že dosavadní judikatura k této problematice již není aktuální. Dále Nejvyšší soud vysvětlil, že projednání s odborovou organizací znamená prostou předchozí konzultaci, a tudíž konečné rozhodnutí o tom, zda se jedná o neomluvenou absenci, přísluší výlučně zaměstnavateli. Z tohoto důvodu neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru daného zaměstnanci kvůli neomluvenému zameškání práce nezpůsobuje pouhá skutečnost, že zaměstnavatel určil, že se jedná o neomluvené zameškání práce bez projednání s odborovou organizací.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 08. 03. 2017

< Přejít zpět