Porušením zákazu provádět hotovostní platby si zaměstnankyně přivodila okamžité zrušení pracovního poměru – 21 Cdo 3840/2014

Zaměstnankyně pracovala v lékárně zaměstnavatele a mimo jiné při práci manipulovala s hotovostí. Zaměstnavatel vydal pokyn, podle nějž bylo zakázáno provádět hotovostní platby nad 1 000 Kč. Zaměstnankyně si z tohoto pokynu ale mnoho nedělala a opakovaně jej porušovala, až do chvíle, než s ní zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr. Zaměstnankyně se domáhala ochrany soudní cestou a mimo jiné argumentovala, že dodržovat zákaz hotovostních plateb nebylo možné, protože řada dodavatelů by zboží vůbec nedodala a provoz lékárny by tím byl ochromen. Po soudních tahanicích nakonec uspěl u odvolacího soudu zaměstnavatel a zaměstnankyně se dovolala k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud však její dovolání zamítl a přiklonil se na stranu zaměstnavatele. Dovodil totiž, že i když nebylo prokázáno, že by provádění hotovostních plateb způsobilo lékárně škodu (ta by totiž za zboží musela stejně zaplatit), pořád došlo k tomu, že zaměstnankyně opakovaně úmyslně přes upozornění porušovala zákaz provádět hotovostní platby. Nejvyšší soud zopakoval, že není rozhodující, jaký postoj zaměstnanec zaujme k pokynům zaměstnavatele, například z odborného hlediska. Pokyn je jednou pokynem, a pokud je vydán v souladu s právními předpisy a pracovní smlouvou (zejména s druhem práce), pak zaměstnanec nemá „reptat“, ale pokyn zaměstnavatele splnit.

Rohodnutí dostupné zde

  • Datum: 02. 09. 2015

< Přejít zpět