Požaduje zaměstnanec kratší pracovní dobu? Zkontrolujte si, zda nejste povinni mu vyhovět – 21 Cdo 1821/2013

Zaměstnavatel se zaměstnankyní rozvázal pracovní poměr výpovědí pro opakované neomluvené absence v rozsahu do 10 hodin měsíčně. Zaměstnankyně se bránila soudní cestou s tím, že jako matka pečuje o nezletilé dítě a potřebuje kratší pracovní dobu. Zaměstnavatel jí nejdříve vyhověl, ale následně toto zkrácení pracovní doby zrušil z vážných provozních důvodů. Zaměstnankyně to však neakceptovala a nadále se řídila kratší pracovní dobou. U soudu prvního stupně uspěl zaměstnavatel, u odvolacího soudu naopak zaměstnankyně a věc se tak dostala až k Nejvyššímu soudu. Podle názoru Nejvyššího soudu je třeba při zkoumání, zda jsou u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody, zjišťovat jak povahu provozu, další skutečnosti o poměrech zaměstnavatele, tak množství zaměstnanců působících u zaměstnavatele, možnosti jejich vzájemného zastupování a možnosti jejich odměňování za vykonanou práci. Břemeno tvrzení a důkazní leží na zaměstnavateli, který musí tvrdit a prokázat, jaké problémy by přineslo zastupování zaměstnankyně případně i zaměstnanci jiných útvarů, a co by konkrétně muselo být přeorganizováno. Podle Nejvyššího soudu může být řešením také přijetí dalšího zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek nebo dohodu o pracovní činnosti.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 09. 07. 2014

< Přejít zpět