Pozor na organizační změny z „ekonomických důvodů“ – 21 Cdo 695/2014

Zaměstnavatel se rozhodl provést organizační změny, konkrétně snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce. Zaměstnanec, který se z tohoto důvodu stal nadbytečným a jemuž byla mu dána výpověď, se s tím ale nehodlal smířit a zahájil soudní řízení. Obecné soudy daly nakonec za pravdu zaměstnavateli a dovodily, že pozice zastávaná zaměstnancem byla skutečně zrušena, nebyla již znovu obsazena a práce byla přerozdělena mezi ostatní zaměstnance a externí dodavatele. Zaměstnanec se s tímto závěrem nehodlal smířit a obrátil se proto na Nejvyšší soud. Ten odmítl závěry nižších soudů jako předčasné a věc jim vrátil. Vysvětlil totiž, že soudy zapomněly přihlédnout k tomu, že zaměstnavatel v průběhu řízení nijak nevysvětlil a nepodložil konkrétními údaji, jak se organizační změnou zvýšila efektivnost práce, tedy jak se tato změna projevila v provozu, jaké tím byly dosaženy úspory nákladů, atd. V praxi to pro zaměstnavatele znamená, že pokud ruší pracovní místa z ekonomických důvodů, měl by být připraven v případném soudním sporu také skutečně prokázat, že se náklady na jeho provoz díky organizační změně snížily a že tedy organizační změna splnila svůj účel.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 28. 01. 2015

< Přejít zpět