Přechod práv a povinností – 21 Cdo 268/2012

Správce konkursní podstaty okamžitě zrušil pracovní poměr se zaměstnancem hotelu, který poté prodal. Zaměstnanec správci konkursní podstaty sdělil, že trvá na dalším zaměstnávání a podal žalobu na určení neplatnosti okamžitého zrušení, se kterou také u soudu uspěl. Oznámení i žalobu však podal až poté, co byl hotel převeden na nového vlastníka. V tomto konkrétním sporu se zaměstnanec domáhal náhrady mzdy, a to jak po správci konkurzní podstaty, tak po novém majiteli hotelu. Soudy nižších stupňů zaměstnanci vyhověly. Nejvyšší soud ČR však nikoli. Oznámení o trvání na dalším zaměstnávání i žaloba byly podány po převodu hotelu, a tedy i přechodu práv a povinností. Proto měly podle Nejvyššího soudu ČR směřovat proti novému majiteli hotelu. Rozsudek vydaný proti správci konkurzní podstaty totiž nemá vůči novému majiteli hotelu žádné účinky. Okamžité zrušení je proto z hlediska nového majitele hotelu platné. Nový majitel hotelu tak nemusí zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy. To však podle Nejvyššího soudu ČR platí i pro správce konkurzní podstaty. Nárok na náhradu mzdy totiž nevzniká proto, že pracovní poměr byl neplatně rozvázán, ale proto, že zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci práci. Správce konkurzní podstaty však neměl povinnost zaměstnanci práci přidělovat, protože ta přešla na nového majitele hotelu. Zaměstnanec by se však podle Nejvyššího soudu ČR mohl domáhat náhrady škody po správci konkurzní podstaty a novém majiteli hotelu, pokud by nesplnili informační povinnost spojenou s přechodem. Tento judikát je důležitý především pro zaměstnance, kteří chtějí napadnout rozvázání svého pracovního poměru. Pokud dojde před podáním žaloby, nebo i v průběhu soudního sporu k přechodu práv a povinností, je třeba, aby soud prohlásil neplatnost rozvázání pracovního poměru vůči oběma zaměstnavatelům, nikoli jen vůči původnímu zaměstnavateli.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 26. 03. 2013

< Přejít zpět