Působnost odborové organizace – sp. zn. 21 Cdo 2622/2017

Zaměstnavatel se u soudu domáhal určení, že Odborový svaz KOVO není oprávněn u něj působit jako odborová organizace. Své tvrzení zakládal na skutečnosti, že stanovy tohoto odborového svazu neobsahují označení konkrétních zaměstnavatelů, u nichž tato organizace působí. Nejvyšší soud však dovolání zaměstnavatele zamítl, a potvrdil tak závěry soudů prvního a druhého stupně. V projednávaném případě totiž obsahují stanovy odborového svazu ustanovení, podle kterého žalovaný sdružuje své členy „zejména v oborech kovo, navazujících a v dalších oborech“, přičemž zaměstnavatel podniká v oboru výroby kovových konstrukcí, kotlů a kontejnerů. Nejvyšší soud se ztotožnil s argumentem odvolacího soudu, že existují i odborové organizace s velmi rozsáhlou členskou základnou, po nichž nelze spravedlivě požadovat, aby při každém rozšíření působnosti o dalšího zaměstnavatele měnily svoje stanovy. Odborová organizace (její organizační jednotka, resp. pobočná organizace) tak je ve smyslu ustanovení § 286 odst. 3 zák. práce oprávněna podle stanov působit u zaměstnavatele a jednat nejen v případě, že v jejích stanovách je výslovně uveden konkrétní zaměstnavatel, ale také tehdy, jestliže zaměstnavatel podniká v určitém oboru či odvětví, ve kterém odborová organizace podle svých stanov působí.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 01. 08. 2018

< Přejít zpět