KORONAVIRUS – AKTUÁLNÍ VÝVOJ

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 14. 7. 2022, 15:00 hod.

NOVINKY: Od čtvrtka 5.5. 2022 skončila povinnost nosit respirátory.

AKTUÁLNÍ POŽADAVKY PRO VSTUP DO VYBRANÝCH ZEMÍ PRO OBČANY EU:

Další podmínky mohou být stanoveny také dopravci, např. leteckými společnostmi, případně cestovními kancelářemi a podobně, proto je nutné vždy ověřit i podmínky konkrétní společnosti.

Španělsko

 • do Španělska je aktuálně možné přicestovat bez dalších podmínek
 • tento režim platí i pro Kanárské ostrovy
 • respirátor nebo roušku je nutno nosit ve veřejné dopravě a vnitřních prostorách

Itálie

 • do Itálie je možné přicestovat bez dalších podmínek, ale v letadlech do Itálie zůstávají respirátory povinné do 15.června 2022
 • V MHD, muzeích, kinech a na dalších akcích v uzavřených prostorech je povinnost nosit respirátor FFP2

Francie

 • při příjezdu je vyžadován certifikát o očkování (Evropský očkovací certifikát má maximální platnost 9 měsíců od podání poslední dávky základního očkování), případně potvrzení o prodělání nemoci (max. 180 dní po prvním pozitivním testu), nebo test (PCR platí 72 hodin, antigen 48 hodin) – platí pro osoby starší 12 let
 • povinnost předložit sanitární pas (potvrzení o ukončeném očkování/potvrzení o prodělání COVID-19/potvrzení o provedeném testu ne starší 24 hodin) pro vstup do zdravotnických zařízeních, domovů důchodců, zařízeních pro osoby se zdravotním postižením
 • platí pokyn k dodržování hygienických pravidel (mytí rukou, rozestupy, pravidelné větrání)

Chorvatsko

 • je možné přicestovat bez dalších podmínek
 • povinné roušky či respirátory ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče

Řecko

 • je možné přicestovat bez dalších podmínek, řecká vláda však upozorňuje, že podmínky vstupu do země může změnit dle situace v Řecku nebo zemi původu cestovatele
 • povinný respirátor FFP2/KN95/N95 (případně dvojitá chirurgická rouška) v prostředcích MHD, taxíku, ve vnitřních prostorách lodí, ve zdravotnických zařízeních a v lékárnách

Egypt

 • je vyžadován vstupní formulář (prohlášení cestovatele) a potvrzení o ukončeném očkování s QR kódem, případně test (PCR či antigenní) ne starší než 72 hodin; test je možné podstoupit také na některých egyptských letištích, to však MZV nedoporučuje
 • každý cestující musí mít uzavřené zdravotní cestovní pojištění a všem cestujícím bude také po příletu na letišti změřena teplota

Turecko

 • je možné přicestovat bez dalších podmínek; v případě cesty přes jinou zemi, než je ČR, či v případě předchozího pobytu v jiné zemi, se však mohou podmínky lišit
 • kontroly zdravotního stavu na letištích a v přístavech jsou stále v platnosti
 • povinné roušky na veřejnosti uvnitř MHD a zdravotnických zařízení, povinné zachovávání rozestupů
 • MZV upozorňuje, že se situace ze strany tureckých úřadů může měnit, a doporučuje podmínky vždy zkontrolovat přímo u tureckých orgánů

Bulharsko

 • je možné přicestovat bez dalších podmínek
 • nejsou zavedena žádná místní opatření

Polsko

 • je možné přicestovat bez dalších podmínek
 • povinné roušky či respirátory ve zdravotnických zařízeních a lékárnách

Německo

 • je možné přicestovat bez dalších podmínek; jiná pravidla platí pro cestování z rizikových zemí, mezi něž ČR aktuálně nepatří
 • jednotlivé spolkové země stanoví vlastní místní opatření; v obecné rovině povinnost nošení respirátorů ve veřejné dopravě, v nemocnicích, u lékaře a v pečovatelských zařízeních
 • některá zařízení (obchody, restaurace) mohou vyžadovat nošení respirátoru

Tunisko

 • není vyžadován příjezdový formulář, je však třeba předložit očkovací certifikát, případně potvrzení o provedeném testu (PCR ne starší 48 hodin, antigenní ne starší 24 hodin)
 • děti do 18 let nemusí předkládat očkovací certifikát, ani potvrzení o provedeném testu
 • při příletu jsou na letišti namátkou prováděny rychlotesty
 • na místě je striktně vyžadováno dodržování hygienických opatření, jako například nošení soušek, a předložení očkovacího certifikátu při vstupu do veřejných prostor (obchodní centra, restaurace)

Rakousko

 • je možné přicestovat bez dalších podmínek
 • povinné nošení respirátorů FFP2 ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory, ve Vídni navíc v lékárnách a v hromadné dopravě (u dětí do 14 let je dostačující rouška)
 • vyplnění příjezdového formuláře je aktuálně nepovinné

Portugalsko

 • je třeba předložit jedno z následujícího (vždy jako digitální certifikát):
  • potvrzení o očkování dvěma dávkami vakcíny, kdy od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 a nejvíce 270 dní (platí obdobně pro jednodávkové vakcíny)
  • potvrzení očkování 3. dávkou vakcíny (booster)
  • potvrzení o prodělání COVID-19 (platí 180 dní)
  • potvrzení o provedeném testu (PCR ne starší 72 hodin a antigenní ne starší než 24 hodin před nástupem cesty)
 • certifikát nemusí předkládat děti do 12 let
 • na Madeiru je možné přicestovat bez dalších podmínek
 • na Azorské ostrovy jsou podmínky stejné, jako v případě pevninského Portugalska
 • povinné nošení roušek/respirátorů v hromadné dopravě (včetně přístavů a letišť), v taxících a obdobných službách, ve zdravotnických zařízeních a lékárnách a v sociálních zařízeních

Kapverdy

 • je nutné předložit digitální certifikát o ukončeném očkování, o prodělání COVID-19 (platí 90 dní), či o provedeném testu (PCR ne starší 72 hodin a antigenní ne starší 48 hodin před nástupem cesty) – neplatí pro děti do 12 let
 • je třeba také vyplnit příjezdový formulář a formulář sanitární kontroly
 • bezinfekčnost je třeba prokázat i při vstupu do barů a nočních podniků a při cestování mezi jednotlivými ostrovy

Slovensko

 • je možné přicestovat bez dalších podmínek
 • povinné nošení respirátorů či roušek v sociálních a zdravotnických zařízeních

 

 

 

 


< Přejít zpět