Pro bono

Advokátní kancelář Randl Partners si je vědoma své sociální odpovědnosti. Z tohoto důvodu spolupracujeme na celé řadě veřejně prospěšných projektů a snažíme se pomoci tam, kde to dává smysl.

Poskytujeme zdarma právní poradenství neziskovým organizacím, které pomáhají handicapovaným spoluobčanům a hledají práci pro ty, kteří nemohou pracovat na plný úvazek.

Více informací o konkrétních projektech naleznete níže.

Irena Lišková se zapojila do projektu Advokáti do škol 

V prosinci roku 2019 uspořádala Mgr. et Mgr. Irena Lišková, partner Randl Partners, v rámci projektu Advokáti do škol přednášku v pražské Obchodní akademii Heroldovy sady. S maturanty diskutovala o obchodním právu a povolání advokáta. „Doufám, že za pár let budeme advokátní firmou, na kterou se budou tito studenti obracet, až budou řešit svoje problémy v podnikání nebo v práci,“ říká Irena Lišková. Podstatou projektu, který zaštiťuje Česká advokátní komora, je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních škol a na středních školách.

Randl Partners pomáhají obecně prospěšné společnosti REHALB

Umělci, s jejichž díly se mohou seznámit naši klienti a účastníci seminářů v prostorách Randls Training, věnují 5 % z částky získané  prodejem vystavených uměleckých děl obecně prospěšné společnosti REHALB.  Tato nezisková organizace vrací do života pacienty po poškození mozku, když pořádá například rekondiční a rehabilitační pobyty v přírodě anebo trénink aktivit běžného života, organizuje nácviky plavání a školu chůze. V únoru letošního roku, po ukončení výstavy svých obrazů, věnovala výtvarnice Martina Trchová obecně prospěšné společnosti REHALB finanční dar v hodnotě 5200 Kč. Malířka Tereza Strnad, jejíž obrazy jste měli možnost vidět v našem školicím centru od března do října 2019, předala finanční dar v hodnotě 6200 Kč Janu Šislerovi, řediteli REHALB. Podpoře handicapovaných prostřednictvím této neziskové společnosti se advokátní kancelář Randl Partners věnuje dlouhodobě, Nataša a Pavel Randlovi před časem zakoupili pro REHALB dynamický vertikalizátor, který slouží k rehabilitaci lidí upoutaných na invalidní vozík.

Více informací o REHALB naleznete zde.

Randl Partners podporují Kontakt bB – Plaveckou akademii bez bariér

Advokátní kancelář Randl Partners pomáhá poskytováním právních služeb Plavecké akademii bez bariér, která umožňuje pravidelný trénink lidem s nejrůznějšími formami postižení. Díky metodě Aqua(E)Motion Therapy si handicapovaní sportovci přivezli od roku 1995 už více než 100 medailí z paralympiád, mistrovství světa a mistrovství Evropy. Jednou z nich je i nejlepší česká juniorská handicapovaná plavkyně Anežka Floriánková. Mladá sportovkyně je zároveň talentovanou výtvarnicí, s jejíž tvorbou a činností Kontaktu bB se mohli seznámit hosté v rámci vernisáže obrazů Radu Tesaro, která se uskutečnila 4. října 2018 v prostorách Randls Training.

Více informací o Kontaktu bB naleznete zde.


Randl Partners pomáhají organizaci Černí koně

Nataša a Pavel Randlovi darovali čtyři notebooky neziskové organizaci Černí koně, která vyrábí handbike kola pro postižené děti. V současné době jsou jediným výrobcem kol tohoto typu v České republice. Nezisková organizace, kterou založil v roce 2008 Tomáš Pouch, se angažuje také v mnoha aktivitách, které pomáhají přispět k diskusi o integraci tělesně postižených dětí do společnosti. Pravidelně například pořádá závody na úrovni Českého poháru v horské cyklistice s kategorií handbike, organizuje besedy na základních školách a vzdělávací turné napříč celou Českou republikou.

Více informací o organizaci Černí koně naleznete zde.


Randl Partners podpořili spolek dobrovolných záchranářů

Nataša a Pavel Randlovi věnovali dva speciální pánevní pásy, které slouží k rychlé stabilizaci zlomenin pánve, plzeňskému občanskému sdružení Life Saving Support. Jeho členy jsou studenti a absolventi Lékařské fakulty v Plzni a oboru Zdravotnický záchranář Fakulty zdravotnických studií na Západočeské univerzitě, kteří se aktivně věnují první pomoci, neodkladné lékařské péči a medicíně katastrof.

Více informací o Life Saving Support naleznete zde.


Randl Partners bojují proti diskriminaci

Advokátní kancelář Randl Partners se zapojila do boje s diskriminací. Právníci z kanceláře ombudsmana vyškolili na semináři uspořádaném Pro bono aliancí právníky Randl Partners v tématice antidiskriminačního práva. O této novince si můžete více přečíst v Právním rádci a také na stránkách Pro bono aliance.


Randl Partners navazují spolupráci se ZŠ Zahrádka

Spolupráce Randl Partners a základní školy Zahrádka sídlící v Praze na Žižkově by v budoucnu měla cílit nejen na bezplatné poskytování právních služeb (zejména v oblasti pracovněprávní) ze strany naší advokátní kanceláře, ale také na dobrovolnickou pomoc a zapojení členů právníků Randls do běžného života školy. ZŠ Zahrádka je speciální škola pro děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.

Více informací o základní škole naleznete zde.


Randl Partners podporují mladé literární talenty

Advokátní kancelář Randl Partners se stala jedním z partnerů soutěže pro mladé talenty píšící anglicky „National Literary Awards For Young Writers“.

Literární soutěž „National Literary Awards For Young Writers“ je určena mladým literátům do 19 let a v České republice se pořádá již od roku 2007. Každoročně vyhlašované téma povídky, kterou mladí autoři mají napsat v angličtině, pravidelně přiláká stovky mladých literátů, z jejichž prací odborná porota vybere vítěze jednotlivých kategorií podle věku a absolutního vítěze, který se mimo jiné podívá na prodloužený víkend do skotského Edinburghu.

„Baví nás podporovat mladé nadané autory a často žasneme, jakou vysokou úroveň mají jejich příspěvky. Mimoto je soutěž skvěle organizovaná a s jejími pořadateli je radost spolupracovat,“ komentuje zapojení Randl Partners partnerka kanceláře Nataša Randlová.

Více o soutěži naleznete zde.


Randl Partners se zapojili do projektu Pro bono centra

Advokátní kancelář Randl Partners se zapojila do projektu Pro bono centra, které je dlouhodobě provozováno občanským sdružením Pro bono aliance. Cílem sdružení a projektu samotného je zasadit se zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Již od roku 2008 zprostředkovává Pro bono centrum právní pomoc pro nestátní neziskové organizace a zvyšuje tak dostupnost právních služeb pro jednotlivce nebo jejich skupiny, pro něž je zejména z finančních důvodů problematické právní asistenci získat.

Randl Partners spolupracují s Pro bono centrem v oblasti pracovněprávní, zejména se zaměřením na problematiku diskriminace v zaměstnání a souvisejících témat.


Stáž čínských studentů v Randl Partners v rámci programu Prague Summer School 2014

Poslední červencový týden hostila advokátní kancelář Randl Partners na pětidenní pracovní stáži dva čínské studenty právnických oborů z univerzit v Šanghaji a Guangzhou. Před samotnou stáží absolvovali Steven Lai a Sun Shiyao spolu s dalšími přibližně padesáti studenty z různých čínských univerzit tři týdny intenzivních přednášek a kurzů v rámci vzdělávacího programu Prague Summer School on International Business Transactions.

Zatímco Steven se na týden stal součástí pracovněprávního týmu, Sun se věnoval obchodněprávní problematice. Na konci týdne poté oba studenti seznámili jednotlivé členy kanceláře s výsledky své práce ve formě zajímavých prezentací. Nedílnou součástí pracovních dní čínských studentů byly také společné obědy se členy Randls nebo např. prohlídka Právnické fakulty UK spojená s večeří.

Na samém začátku programu Prague Summer School se s přednáškou na téma „Základy evropského pracovního práva“ představila také vedoucí pracovněprávního týmu Randl Partners a partnerka kanceláře Nataša Randlová, kterou studenti po skončení programu ohodnotili na děleném 2.-3. místě jako jednu z nejlepších přednášejících z celé řady významných osobností, jež se programu účastnily.

Fotografie mapující stáž ke stažení zde


Randl Partners podporují zdravé srdce

Advokátní kancelář Randl Partners by ráda využila svých kontaktů s personálními manažery mnoha českých i zahraničních firem pro podporu dobré věci v oblasti lidského zdraví: „Chtěli bychom je během pravidelných setkání k pracovněprávním novinkám seznámit s obsahem užitečné kampaně JEDNEJ RYCHLE, ZACHRAŇ ŽIVOT, která se věnuje prevenci i včasné léčbě srdečních onemocnění. Věříme totiž, že tyto informace mohou uplatnit v rámci zaměstnaneckých programů péče o zdraví, a podpořit tak zdravé srdce ve svých firmách,“ říká JUDr. Nataša Randlová. Více o kampani na www.infarktneceka.cz

Tým Randl Partners opět běžel pražský Hervis 1/2 Maraton pro dobrou věc

První dubnový víkend se reprezentanti Randl Partners opět zúčastnili pražského Hervis 1/2 Maratonu v Praze. Koncipienti a studenti z AK Randl Partners svými výkony podpořili akci s názvem „Běh pro dobrou věc“. Od našeho partnera – organizace Světlo pro svět – jsme za darovanou částku získali startovní čísla pro naše běžce, kteří tak od startu až do cíle běželi nejen se sportovním nadšením, ale také s pocitem, že dělají něco pro druhé. Koncipientka Kateřina Pokorná zaběhla krásný čas 2:00:05 a koncipient Ondřej Chlada zaběhl též pěkný čas 2:26:11. Závodu se zúčastnil i student Matěj Novák, který závod zaběhl v úctyhodném čase 1:28:23.

Fotografie z Hervis 1/2 Maratonu ke stažení zde


Podpora občanského sdružení Člověk hledá člověka

Randl Partners poskytuje bezplatné právní poradenství Občanskému sdružení Člověk hledá člověka, které vzniklo v roce 1998 při Nadaci Terezy Maxové za účelem pomoci dětem, které vyrůstají v ústavní péči. Cílem činnosti sdružení je pomoc a podpora biologických i náhradních rodin, které mají problémy s výchovou dětí, podpora a pomoc dětem zdravotně a sociálně znevýhodněným a dětem, které žijí dočasně či dlouhodobě v ústavech, a vzdělávání profesionálů, kteří pracují s touto cílovou skupinou.

Běh pro dobrou věc v rámci pražského Hervis 1/2 Maratonu – 2. ročník

Poslední březnový den se reprezentanti Randl Partners i přes značnou nepřízeň počasí opět zúčastnili firemního Hervis 1/2Maratonu v Praze. Hned dva týmy složené z advokátů, koncipientů a studentů Randl Partners svými výkony podpořily akci s názvem „Běh pro dobrou věc“. Od svého partnera – Agentury profesního poradenství pro neslyšící – jsme za darovanou částku získali startovní čísla pro Randls Ladies i Randls Gentlemen, kteří tak od startu až do cíle běželi nejen se sportovním nadšením, ale také s pocitem, že dělají něco pro druhé. Dámy v nabité konkurenci obsadily 188. místo, pánové skončili 71. z celkem 355 zúčastněných štafetových týmů.

Fotografie ze závodu ke stažení zde

Manuál: Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností

Nataša Randlová se podílela na přípravě manuálu Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností, který je výstupem Tematické expertní skupiny platformy Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem. Práce zaměstnanců pro neziskové organizace je užitečná nejen pro příjemce pomoci, ale i pro samotné firmy. Mnohé z nich ho vnímají jako prostředek budování týmu nebo jako benefit, kterým mohou posílit pocit firemní sounáležitosti a identity. Manuál si klade za cíl pomoci společnostem, které s těmito aktivitami začínají. Obsahuje tak rady společnostem, které začínají se zapojováním zaměstnanců do filantropických projektů, ale také inspiraci pro neziskové organizace a ukázat jim možnosti rozmanitých forem spolupráce s firmami.

Celý text manuálu naleznete zde

Běh pro dobrou věc v rámci pražského Hervis 1/2 Maratonu

První dubnovou sobotu se naše kancelář zúčastnila firemního Hervis 1/2Maratonu v Praze. Hned dva týmy složené z advokátů, koncipientů a studentů Randl Partners svými výkony podpořily akci s názvem „Běh pro dobrou věc“. Od svého partnera – Agentury profesního poradenství pro neslyšící – jsme za darovanou částku získali startovní čísla pro Randls Ladies i Randls Gentlemen, kteří tak od startu až do cíle běželi nejen se sportovním nadšením, ale také s pocitem, že dělají něco pro druhé. Po drobných peripetiích s předávkou štafety nakonec dívčí tým doběhl spíše v zadní části startovního pole, avšak pánové si vydobyli krásné 98. místo z celkových 321 zúčastněných štafetových týmů.

Fotografie ze závodu ke stažení zde

Mezinárodní konference: Nový welfare model? Sociální ochrana ve střední a východní Evropě 20 let po demokratizaci

Randl Partners podpořila konání konference pořádané Univerzitou Karlovou ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung. Cílem bylo zanalyzovat a zhodnotit, zda a s jakou úspěšností se 20 let po pádu komunismu v oblasti střední a východní Evropy vytvořil a ustálil nový sociální model. Konference se zaměřila na otázku efektivity a míry úspěchu sociálních reforem, které zde proběhly během procesu demokratizace. Přední čeští a evropští odborníci se věnovali novým tendencím ve vývoji sociálního modelu a zabývali se otázkou, zda jsme v současnosti svědky vzniku nové formy sociálních vztahů ve společnosti.


Právní poradna pro neslyšící

Randl Partners se stala partnerem Právní poradny pro neslyšící provozované Agenturou profesního poradenství pro neslyšící (APPN). Tým Randl Partners poskytuje bezplatné právní poradenství pracovníkům a klientům Poradny v oblasti pracovního práva. Hlavním cílem APPN je aktivně působit na vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící, jejich integrace do světa slyšících zvýšením dostupnosti a kvality sociálních služeb. Soustředí se zvláště na poskytnutí podpory při získávání a udržení pracovního uplatnění a zvýšení vzájemného respektu a informovanosti o této minoritní skupině. Podporuje rozvoj znalostí a zvyšování kvalifikace uchazečů o zaměstnání, aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost a našli si místo odpovídající jejich představám.


Projekt Alternativa

Randl Partners se aktivně podílí na fungování Projektu Alternativa, zaměřeného na podporu alternativních úvazků, a jeho portálu Práce jinak. Členové pracovněprávního týmu Randl Partners v rámci projektu zdarma přednášejí či poskytují právní poradenství on-line. Projekt Alternativa zaštiťuje Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, se kterou advokátní kancelář Randl Partners rovněž úzce spolupracuje. Projekt Alternativa je zaměřen na alternativní úvazky určené alternativním skupinám zaměstnanců. Alternativní úvazky, které tento projekt podporuje, jsou především zkrácená pracovní doba v různé délce a rozvržení v pracovním týdnu, pružná pracovní doba, stlačený pracovní týden, práce z domova, sdílení úvazků, práce na DPP a DPČ a podobně. Aktivity Projektu Alternativa reagují na současný stav na trhu práce a s ním související zvýšenou poptávku po kvalifikované a flexibilní pracovní síle. Jedním z řešení, jak vyjít vstříc této poptávce, je vytváření stále ještě nedostatečně využívaných forem pracovních úvazků, kterých by mohli využít potenciální zaměstnanci z řad sociálně znevýhodněných skupin na trhu práce.

Pracovní portál Práce jinak je platformou pro bezplatnou nabídku a poptávku různých forem alternativních pracovních úvazků. Portál je otevřený požadavkům a nárokům zaměstnavatelů i představám potenciálních zájemců a zájemkyň o zaměstnání v režimu nestandardní pracovní doby. Pracovní portál, který je součástí Projektu Alternativa a je realizován Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů, je určen zaměstnavatelům a zájemcům a zájemkyním o flexibilní formy zaměstnání (rodičům na mateřské a rodičovské dovolené, osobám se sníženou pracovní schopností, osobám starším padesáti let, osobám pečujícím o závislé osoby, studujícím a všem ostatním, kdo chtějí pracovat formou flexibilních pracovních úvazků).


Moot Court Competition

Randl Partners má zájem o vytvoření nové generace kvalitních právníků zaměřených na pracovní právo a o rozšíření prestiže pracovněprávní specializace v České republice. Podporuje proto finančně a odborně Moot Court Competition – soutěž studentů právnických fakult v simulovaném soudním procesu. Randl Partners byla partnerem Moot Court Competition Pracovní právo 08/09. Moot Court je simulovaný soudní proces, který má na právnických fakultách tradici po celém světě. Moot Court Competition (MCC) je jedinečný projekt, pořádaný právnickou akademickou organizací Juristi pod záštitou Soudcovské unie ČR, v němž pregraduální studenti práv ze všech právnických fakult v České republice soutěží v oboru občanského, trestního, pracovního práva a dalších odvětvích. Soutěž umožňuje zúčastněným poznat, jak vypadá skutečný proces. Možnost nahlédnout do reálných případů. Vyzkoušet si soudní líčení před opravdovým soudcem. Aplikovat v praxi své teoretické znalosti. Zkrátka přiblížit se tomu, jak to chodí doopravdy.


< Přejít zpět