Česká advokátní komora pověřena mimosoudním řešením sporů mezi advokáty a spotřebiteli

Novela zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) přináší novinku v oblasti vztahů mezi advokáty a jejich klienty-spotřebiteli, a to možnost mimosoudního řešení jejich případného sporu (označované též „ADR“ – z angl. Alternative Dispute Resolution).Cílem nové právní úpravy je umožnit spotřebitelům vyřešení sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb mimosoudní cestou, jednodušším způsobem a méně nákladně. K tomu, aby toto řízení mohlo být zahájeno, je však třeba splnit určité náležitosti, a aby bylo úspěšné, musí mít obě strany vůli svůj spor vyřešit.


< Přejít zpět