Ochrana osobních údajů

Specializovaný tým naší advokátní kanceláře se dlouhodobě věnuje oblasti ochrany osobních údajů. Našim klientům poskytujeme komplexní poradenství zahrnující audity souladu postupů zpracování osobních údajů ve společnosti s GDPR a ostatními relevantními právními předpisy, úpravu stávající smluvní dokumentace a vnitřních předpisů, přípravu GDPR compliant dokumentace na míru, posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů. Ke standardním službám naší kanceláře patří také nastavení správných postupů při využití kamerového systému a podpora při přípravě nezbytné dokumentace kamerových systémů. Pomůžeme Vám s řešením praktických i formálních záležitostí a společně implementujeme nová pravidla do zaběhnutých vnitřních procesů. Naše služby zahrnují i služby pověřence pro ochranu osobních údajů a zastupování klientů v řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo soudy.

 


< Přejít zpět