Právo obchodních společností

Jednou ze specializací naší kanceláře je korporátní právo s veškerou agendou, která k němu náleží. Naše klienty provádíme procesem založení společnosti a nastavením její vnitřní organizace, upravujeme smluvní vztahy s členy orgánů a pomáháme s pravidelnými i mimořádnými valnými hromadami, rozhodnutími jediného společníka, dozorčí rady nebo statutárních orgánů. Věnujeme se i řešení problematiky odměňování členů orgánů a rizikům vyplývajícím z tzv. souběhem funkcí. Dlouhodobě se podílíme na zavádění opatření v oblasti interního systému compliance a trestní odpovědnosti právnických osob, a to vždy na míru dle specifických potřeb klientů. Pravidelně poskytujeme komplexní právní poradenství také v případě ukončení činnosti společnosti (likvidace, restrukturalizace, právní přeměny apod.).

 


< Přejít zpět