Oznámení o důvěrnosti

Informace obsažené v e-mailu, který Vám byl zaslán ze systémů společnosti Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o. („Randl Partners“), jsou určeny pouze osobám nebo subjektům, kterým skutečně je / nebo měl být daný e-mail adresován. Text e-mailu a / nebo jeho přílohy mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud je Vám e-mail ze systémů Randl Partners doručen omylem, informujte odesílatele o chybném doručení a e-mail vymažte z Vašeho systému.

Pravidla zpracování osobních údajů společností Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o. jsou dostupné zde.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokáty a spotřebiteli je pověřena Česká advokátní komora. Více informací je dostupných zde.

 


Privacy and Confidentiality Notice

The information contained in the e-mail you received from the systems of the company Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o. (“Randl Partners”) is meant for the persons or subjects to whom it is / was supposed to be addressed. Text of the e-mail and / or its attachments is confidential. If you received this information in error, please notify the sender and delete this e-mail from your system.

Personal data protection principles of the company Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o., are available here.

The Czech Bar Association (CBA) is the authorised entity to handle alternative dispute resolutions between attorneys and clients. Additional information is available here.


< Přejít zpět