Odměňování, benefity, flexibilita

Odměňování, benefity a služební automobily

Otázka odměňování je často spojována pouze se zúčtováním mzdy a personalisté tuto problematiku rádi přenechávají čistě na mzdové účetní. Nastavení systému odměňování je přitom velmi důležitou personální otázkou a nelze ji řešit odtrženě od ostatních personálních oblastí.

Naše dlouholeté zkušenosti můžete využít i v této oblasti. Rádi Vám poradíme a připravíme, jakým způsobem nastavit odměňování zaměstnanců, a to včetně různých bonusových plánů a schémat, jak pro řadové zaměstnance, tak pro top management. Dále Vám pomůžeme nastavit fungování jednotlivých benefitních programů, sick days či užívání služebních automobilů, a to i pro soukromé účely. Vše v souladu se zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Pracovní doba a flexibilita

Pokud se cítíte ztraceni v oblasti pracovní doby a jejího rozvrhování, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme, jak správně naplánovat a administrovat pracovní dobu jak pro zaměstnance v kanceláři, kteří pracují od pondělí do pátku, tak pro stovky zaměstnanců ve směnném provozu ve výrobě. Máme zkušenosti s nepřetržitými provozy i s kontem pracovní doby.

Taktéž Vám pomůžeme se zavedením flexibilních forem zaměstnávání, ať se jedná o kratší pracovní dobu (tzv. částečné úvazky), pružnou pracovní dobu, homeoffice (práci z domova) a další.

Dovolená

I když je úprava dovolené jedna z nejpropracovanějších, stále přináší celou řadu otázek. Rádi Vám pomůžeme vypočítat nárok na dovolenou i v těch nejkomplikovanějších případech a poradíme, jak správně nastavit čerpání dovolené. Chcete-li zaměstnancům poskytovat dovolenou nebo volno navíc (sick days, osobní volno apod.), víme, jak na to.

Překážky v práci

Umíme řešit obvyklé překážky na straně zaměstnanců, jako jsou mateřská a rodičovská dovolená, dočasná pracovní neschopnost nebo návštěvy lékaře, ale i ty méně obvyklé, jako jsou otcovská, dlouhodobé ošetřování člena rodiny či dobrovolný hasič nebo neuvolněný starosta. Stejně tak si umíme poradit s překážkami na straně zaměstnavatele, jako jsou částečná nezaměstnanost nebo prostoj. Žádná Vaše překážka v práci není pro nás překážkou Vám odborně a správně poradit!

 


< Přejít zpět