Spory, kontroly a pracovní úrazy

Soudní spory

Nejen v personální praxi se stane, že dojde ke sporu mezi subjekty, který vede až k časově i psychicky náročné soudní bitvě. Nebojte se daných sporů a využijte naše právní služby! Ochotně vás zastoupíme v soudních sporech vůči vašim zaměstnancům i zaměstnavatelům. Dlouhodobě se věnujeme zastupování klientů u sporů o neplatnost rozvázání pracovního poměru, náhradu škody a újmy z pracovních úrazů či nemocí z povolání, nevyplacení mzdy či bonusů, neplatnost konkurenční doložky ale i jiných méně častých soudních pří.

Před samotným zahájením sporu i v jeho průběhu Vám upřímně sdělíme, jak vysoká je šance daný spor úspěšně vést a navrhneme Vám vhodnou strategii.

Zastupování před správními orgány

Neváhejte využít našich zkušeností a znalostí i při jednáních s různými správními orgány, kdy vás rádi zastoupíme, a to již od zahájení kontroly přes správní řízení až po případnou žalobu ve správním soudnictví.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Utrpěl některý z vašich zaměstnanců pracovní úraz či onemocněl nemocí z povolání? Nevíte, jak při takové události postupovat? Víte, kdy postačí provést zápis do knihy úrazů a kdy je potřeba vyhotovit i záznam o pracovním úrazu? A dokážete posoudit, zda se v konkrétním případě skutečně jedná o pracovní úraz či nemoc z povolání?

Naše služby můžete využít od A do Z. Pomůžeme Vám při posouzení úrazu, jeho vyšetřování, při ohlášení úrazu příslušným subjektům. Poradíme Vám se zápisem do knihy úrazů a prodiskutujeme s Vámi i další povinnosti zaměstnavatele. Obrátit se na nás můžete i za účelem spolupráce s příslušnými orgány i v případě správního či soudního řízení. Pomůžeme Vám i s administrací odškodnění pracovního úrazu či nemoci z povolání u zákonné pojišťovny, popř. i v soudním řízení, a prodiskutujeme s Vámi možná řešení i jejich rizika.

Náhrada škody (odpovědnost)

Pokud Vám některý ze zaměstnanců způsobil škodu, rádi za vás vyřešíme její úspěšné vymožení.

 


< Přejít zpět