Business Bulletin č. 2/2020 – COVID SPECIÁL

Stále se nacházíme v mimořádně složitém období, vše se ale snad pomalu obrací k lepšímu a doufáme, že brzy budeme společně řešit o mnoho pozitivnější záležitosti než v současnosti. V návaznosti na aktuální rozhodnutí Městského soudu v Praze, které zrušilo některá předchozí opatření Ministerstva zdravotnictví, vydala vláda nová krizová opatření a nejaktuálnější jsou současné změny v oblasti volného pohybu osob. V tomto vydání Business Bulletinu jsme proto připravili shrnutí opatření, která považujeme za důležitá pro podnikatele a připravili přehlednou tabulku rozvolňování krizových opatření. Informujeme Vás také o obsahu nově přijatých zákonů, kde se zaměřujeme na odklady nájmů, úvěrů a tzv. LEX COVID. Na závěr jsme připravili souhrnné informace o realizované a plánované podpoře pro podnikatele v oblasti daní, záruk i dotací.


< Přejít zpět